Studie: Folk blir latere av å jobbe sammen med roboter

Stadig flere benytter nå roboter basert på generativ kunstig intelligens (KI) i sine jobber. Til tross for de mange fordelene har robot-bruken også en slagside, ifølge ny studie. Les mer om dette og andre saker i ukens Bits & Bytes.

– Teamarbeid er et tveegget sverd, sier Dietlind Helene Cymek. 

Cymek er hovedforfatter bak en fersk studie fra Technische Universität i Berlin som  avdekker et interessant fenomen: Når mennesker jobber sammen med roboter, blir de automatisk mer tilbakelente og «sosialt late» skriver The Guardian.

Sosial latskap (på engelsk «social loafing») er en atferd der arbeidstakere blir latere og lener seg mer på andre – noe de ifølge studien ofte gjør når de jobber med kolleger de anser som svært dyktige.

Robothjelpere ser ut til å ha mer eller mindre nøyaktig samme effekt.

I studien ble deltagerne – en gruppe arbeidere – spurt om å vurdere kvaliteten på et knippe utførte arbeidsoppgaver i form av bilder av elektroniske kretskort.

Halvparten av deltakerne ble fortalt at oppgavene hadde blitt gjort av en KI-robot kalt Panda, og de hadde på forhånd fått se roboten løse andre oppgaver. Roboten hadde imidlertid ikke sjekket noen av oppgavene gruppene faktisk ble bedt om å sjekke.

Observerte – men sjekket ikke

Selv om forskerne ikke så noen statistisk betydelig endring i mengden tid de brukte på å sjekke kretskortene, fant gruppen som ble fortalt at Panda allerede hadde sjekket dem betydelig færre feil enn gruppen som jobbet selvstendig.

Ifølge Cymek kan nettopp sosial latskap forklare denne tendensen:

– Å jobbe med andre kan motivere folk til å prestere bedre, men det kan også føre til motivasjonstap fordi det individuelle bidraget hver enkelt leverer blir mindre synlig. 

– Dette vet vi allerede om fra studier der folk jobber med dyktige medarbeidere, men vi ønsket å se om samme tendens dukket opp i arbeid med roboter, sier hun.

Deltakerne selv mente at de var like dyktige uavhengig av om de jobbet med eller uten robothjelp. Men underbevisst antok de sannsynligvis at roboten var bedre enn dem på å plukke opp feil, tror forskerne. De observerte mer enn de faktisk sjekket oppgavene.

Gir innsikt i dynamikken mellom robot og menneske

Dr. Linda Onnasch, en av de andre forskerne bak studien, sier at det er enkelt å se hva noen faktisk jobber med, men ikke nødvendigvis hvordan de jobber:

– Det er enkelt å se hvor folk har blikket, men det er noe helt annet om de faktisk behandler informasjonen på et mentalt dypere nivå, sier hun.

Forskerne sier samtidig at det trengs mer forskning, og at studien ikke er konkluderende. Likevel kan funnene gi ny innsikt i hvordan samarbeid med roboter påvirker menneskelig atferd på arbeidsplassen, og kan ha implikasjoner for fremtidige arbeidsmiljø der mennesker og roboter samarbeider tett. 

Studien peker også på behovet for å forstå disse dynamikkene grundigere for å skape effektive og harmoniske team bestående av både mennesker og roboter. Kanskje finner man en mer effektiv måte å jobbe smart sammen på i fremtiden?

Vil du lese mer om KI-nyheter fra uken som har gått? Da kan du ta en titt på sakene under:

(Artikkelen fortsetter nedenfor).

Lær hvordan du kan bruke KI på jobb:

Introkurs

Hvordan bruke generativ kunstig intelligens?

I dette kurset får du noen tips til ulike typer KI- verktøy for hjelp til tekst, bilder, lyd og video og hvordan bruke slike verktøy på en smart og trygg måte.

158 Moduler0% Fullført

Internettet er i stadig utvikling – til både det bedre og verre:

Millioner av jobber forsvinner – og nye dukker opp:

Tatt etter et tiår med kryptosvindel

Det er offisielt: Kinas æra som global markedsleder er over

Teknologigitantene har også nye sysler:

Klær, bioniske armer – teknologi er i begge:

Også her hjemme i Norge skjer det tech-ting:

Lær noe nytt med våre gratis kurs:

Tjenester

Digitale kurs

Trenger du eller dine ansatte kompetanseheving på teknologi, innovasjon og digitale verktøy? Kursene er helt gratis og utviklet i samarbeid med noen av de tyngste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia.