Slik vil de revolusjonere e-helse med ny teknologi

Foto: Cimon Medical

De tre norske helseteknologibedriftene ShieldMe, Cimon Medical og Bio-Me har teknologier som kan gjøre livet lettere for pasienter og helsevesen. Nå har de søkt støtte via DIGI-B-CUBE – og det kan kanskje også din bedrift?

Vil skape tryggere sykehjem med maskinlæring

Henriette Bjørn, grunnlegger og direktør i ShieldMe.

Vi lever lengre enn noensinne, og i løpet av dette århundret kommer Norges og verdens befolkning til å bli stadig eldre. Det stiller større krav til helsevesenet.

ShieldMe vil møte denne utfordringen ved å bruke kunstig intelligens til å gi bedre og mer effektiv helsehjelp til eldre – og samtidig gjøre jobben til helsearbeidere enklere.

Rent spesifikt har de en løsning som både kan redusere belastningen hos pleiere og forbedre pleietilbudet på sykehjem. Henriette Bjørn, grunnlegger og direktør i ShieldMe, forklarer:

– Beboere på sykehjem er utsatt for fall og sykdom, og ikke alle har muligheten til å trykke på en alarmknapp når en ulykke eller akutt sykdom inntreffer. Vi utvikler en løsning som bruker sensorer og maskinlæring til å automatisk fange opp når en uønsket hendelse inntreffer, og som varsler helsepersonell automatisk.

Slik blir beboerne tryggere, og det blir lettere for sykepleiere å gjøre jobben sin.

– Rett hjelp til rett tid er viktig – med denne løsningen unngår vi for eksempel at pasienter blir liggende lenge på bakken om de faller.

Bjørn tror at DIGI-B-CUBE vil spille en stor rolle i å få løsningen klar for markedet raskest mulig.

– DIGI-B-CUBE sitt fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi passer vår profil utmerket. Med støtten og nettverket DIGI-B-CUBE kan gi, får vi mulighet til å ta produktet vårt ut på markedet mye raskere, noe som gir en stor konkurransefordel.

Og med DigitalNorways hjelp har søknadsprosessen så langt gått smertefritt.

– DigitalNorway har vært med oss hele veien, og hjulpet til i hele prosessen med uvurderlig innsikt og veiledning.

Skal vise blodstrømmer i sanntid

– Vi hørte om DIGI-B-CUBE via Norway Health Tech, og tenkte med en gang at dette må vi se nærmere på.

Det sier Tormod Thomsen, daglig leder i Cimon Medical. Selskapet har utviklet et ultralyd-basert verktøy som kan måle blodgjennomstrømning kontinuerlig, og på den måten gi leger og annet helsepersonell et presist og oppdatert bilde på blodgjennomstrømning i et gitt organ.

– Vår løsning er et resultat av et fem år langt forskningsprosjekt. Nå er fokuset å bruke teknologien til å lage produkter som skal ut på markedet, forteller Thomsen.

Deres første prototyper dreier seg om neonatal helse. Barn som er født for tidlig kan nemlig ha store variasjoner i blodtilstrømningen til hjernen, noe som øker risikoen for hjerneskade. Cimon Medicals løsning gjør det mulig å avdekke endringer i blodtilstrømningen til hjernen slik at riktig tiltak kan settes i gang til riktig tid.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Planen er å lansere det første produktet kommersielt i slutten av 2021, og Cimon Medical vil bruke tiden på å gjøre verktøyet enda mer anvendelig i kliniske situasjoner. Derfor søker de seg til DIGI-B-CUBE.

– Vår løsning produserer en type data som en ikke har hatt hittil og som vi tror kan inneholde viktig klinisk informasjon. Vi jobber med å få dette til å fungere optimalt med eksisterende IT-systemer i sykehusene. Midler fra DIGI-B-CUBE kan gi oss en risikoavlastning til å jobbe med dette, samtidig som det representerer en unik mulighet til å få tilgang på internasjonal kompetanse og samarbeidspartnere.

Gir nøyaktig og lynrask analyse av tarmfloraen

Bio-Me er et norsk selskap som analyserer mikrobiota, bakteriesammensetningen i tarmen. De har utviklet en teknologi med fokus på hastighet, presisjon og oppløsning. Dette gjør det mulig å analyse hundrevis av prøver per dag, uten at det går på bekostning av å få gode data. Dette er kritisk i bruk av tarmbakteriene som et diagnostisk verktøy.

– Ulempen med eksisterende teknologi for tarmfloraanalyse er at det går sakte og har begrenset oppløsning, slik at man går glipp av essensiell informasjon. Derfor har Bio-Me utviklet en teknologi for å svare på disse utfordringene, sier Jean-Marc Billod, Chief Technical Officer i Bio-Me.

I et av prosjektene Bio-Mes prosjekter undersøker de forskjellen i mikrobiota-profil hos barn med Ulcerøs Kolitt og Crohns sykdom. Dette er to betennelsessykdommer man behandler ulikt, men i dag finnes det ikke noen god metode for å kunne skille mellom dem. Riktig behandling er kritisk, og Billod tror at det med Bio-Mes løsning vil være mulig å utvikle nettopp en slik tesst.

–Dette er bare én av flere sykdommer hvor vår metode kan være et viktig verktøy for å kunne gi riktig diagnose, raskt og non-invasivt.

EU flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme, under Grant Agreement nº 824920.