Slik testet kundene frem Gausdal Landhandleris heldigitale byggvarehandel

Gausdal Landhandleri og Holte ville få opp graden av digital byggevarehandel gjennom bruk av eksisterende løsninger og åpne standarder – noe som er sentralt for å få god spredning i bransjen. Foto: Gausdal Landhandleri

Da Gausdal Landhandleri ville utvikle en digital byggvarehandel alle skal kunne bruke, tok de utgangspunkt i åpne standarder og brukte kundene som villige testkaniner.

-Altfor mange manuelle prosesser hindrer full digital flyt i byggebransjen, sier Per Stubberud Lieng, økonomisjef i Gausdal Landhandleri.

I over 80 år har Gausdal Landhandleri solgt varer til byggebransjen. Hovedkundene er entreprenører og byggmestre som bidrar til en årlig omsetning på 1,5 milliarder kroner i de 19 varehusene. Byggevarebransjen generelt er preget av manuelle prosesser knyttet til planlegging, produktidentifikasjon, bestillinger, varemottak, fakturakontroll og dokumentasjon:

-Fortsatt foregår de fleste varebestillinger via telefon eller epost, er lite transparente og bryter den digitale verdikjeden. Det skaper forsinkelser i leveranser, venting, feilbestillinger, svinn på byggeplass og høye transaksjonskostnader. Folk gjør dessuten de samme tidkrevende operasjonene mange ganger i et prosjekt, sier Stubberud Lieng.

En del produsenter har laget egne netthandelløsninger – uten at de profesjonelle kundene har omfavnet løsningene. Gausdal Landhandleri kontaktet derfor Holte, markedslederen innen programvare for byggenæringen, for å diskutere hvordan de kunne få opp graden av digital byggevarehandel gjennom bruk av eksisterende løsninger og åpne standarder – noe som er sentralt for å få god spredning i bransjen.

Gausdal Landhandleri

Gausdal Landhandleri ble startet av Torleif og Asbjørn Seielstad i 1938.

  • Har i dag 19 varehus, 350 fast ansatte og omsatte i 2018 for 1,5 milliarder kroner.
  • Digital byggevarehandel ble lansert i januar 2019 og er et resultat et samarbeid mellom Gausdal Landhandleri, Holte og Logiq. Prosjektet har hatt flere støttespillere som GS1, Virke, Bygg 21, Norsk Byggtjeneste og BIM Verdi, samt flere sentrale pilotkunder.
  • Løsningen samhandler med kundens systemer ved å ta utgangspunkt i eksisterende løsninger og informasjonsutveksling ved bruk av åpne standarder. Brukere kan gå rett fra kalkyle til bestilling og samtidig ha full kontroll på bestillinger, ordrebekreftelser, dokumentasjon, fakturaer og kostnader i byggeprosjektet.

Pilotkunder om bord

For at det nye systemet skulle være optimalt tilpasset kundene allerede ved lansering, ble byggmestre og entreprenører dratt inn i utviklingsprosessen.

Det har vært en stor grad av samarbeid med de vi tenker skal være systemets fremtidige kunder, sier Per Stubberud Lieng.

De begynte med pilotkunder som allerede benyttet Holtes digitale verktøy. Det ble arrangert noen samlinger for å pirre nysgjerrigheten og interessen for å være med, før 10 brukere ble med videre. Disse fikk besøk av Holtes utviklere på arbeidsplassen for å få systemet opp og stå, og for å gi mest mulig detaljerte tilbakemeldinger. Prosjektet ble brutt ned i konkrete faser der ulike ting skulle testes. Samarbeidet med pilotdeltagerne har vært preget av engasjement, fordi de har sett effektiviserende og besparende effekter.

– Vi har vært særdeles heldige med deltakerne i pilotprosjektet, som har gitt verdifulle tilbakemeldinger og bidratt til en løsning deltakerne selv er fornøyde med. Prosjektet har avdekket flere muligheter, så dette er bare starten, sier Stubberud Lieng.

«Digital byggvarehandel», som prosjektet enkelt kalles, tok til sammen et halvt år å utvikle og ble lansert på Gausdal Landhandleris egen kundemesse i januar 2019.

Bestillingstid fra to dager til 30 minutter

Med Digital byggvarehandel kan den samme informasjonen brukes fra prosjekteringen gjennom bestillinger og ordrebekreftelser, til ferdigstillelse, dokumentasjon og drift. Dataen formidles fra tegningen importeres i Holtes kalkyleverktøy SmartKalk til varene leveres på byggeplassen og fakturaen sendes. Alle ordrer knyttet til prosjektet samles på ett sted for å gi god oversikt og gjøre det enkelt å forsikre seg om at leveransene er komplette.

-Ved å spesifisere hvor og når du ønsker de ulike materialene levert, sikrer man seg en mer lønnsom prosjektstyring, sier Per Stubberud Lieng.

En av pilotkundene, Øystein Nordholm i Bygg-Team AS, mener Digital byggvarehandel har store oppsider:

– Fra jeg importerer tegningen inn i SmartKalk til jeg har bestilt varene tar det ca. 30 minutter. Før kunne dette ta flere dager. Nå bestiller jeg rundt 80 prosent av byggevarene til et prosjekt digitalt. Nå trenger vi bare at flere leverandører blir med på ordningen, sier Nordholm.

Gausdal Landhandleri vil skalere konseptet:

-Løsningene er klare, vi har fått bekreftet at det funker. Og i og med at løsningene er basert på åpne standarder håper også Holte at det raskt blir med enda flere aktører.

Historisk har mange i byggebransjen vært opptatt av å beskytte posisjonen og holde kunden inne i sin lukkede sfære. Stubberud Lieng håper at også flere programvareutviklere begynner å lage løsninger rettet mot entreprenører og byggmestre:

-Vi har en bransje full av åpne standarder. Bruk dem.

Tre kjappe

Hva lærte dere av arbeidet som dere tar med dere videre?

For vår del at all utviklingen vi gjør bør være forretningsdrevet. Vi har lært hvor viktig det er både med involvering og forankring internt, og samhandling på tvers i bransjen. Det er mye å hente på å kommunisere at alle tjener på utvikling av felles standarder i en bransje.

Hva ville dere gjort annerledes om dere kunne begynt på nytt?

Ting tar tid i denne bransjen. I organisasjoner som Gausdal Landhandel er jo drift det aller viktigste. Derfor er det avgjørende for slike prosjekter som Digital Bygghandel at det settes av nok ressurser til å få det i mål. Det er en fin balanse i en virksomhet og har vært et kontinuerlig diskusjonstema. Så man kan nok alltid gjøre ting tydeligere og forenkle kommunikasjonen. Hadde vi virkelig nådd frem så ville kanskje også omfanget vært større.

Hva kan andre virksomheter lære av dette?

Å virkelig forstå bransjens behov og sette av tiden som trengs for å gjennomføre. Man må prioritere. Man har ikke tid til å gjøre ting ineffektivt.