TRINITY-støtte åpnet internasjonale dører for ny robotteknologi

Foto: RoboBend

Tre selskaper – et av dem norsk – fikk EU-støtte for å videreutvikle seg. Nå har det båret frukter.

EUs TRINITY-prosjekt tilbyr støttemidler, mentoring og tilrettelegging for utvalgte prosjekter som kan gjøre veien mot mer agil produksjon i fremtidens europeiske industrier lettere.

Som del av prosjektet jobber DigitalNorway både med å veilede og tilrettelegge for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) med alt fra søknader til å knytte kontakter med passende samarbeidspartnere.

Første tildelingsrunde var sommeren 2020, og nå har tre prosjekter som DigitalNorway har vært mentor for kommet i mål.

Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway, er svært fornøyd med resultatene.

– Ta for eksempel Adaptive Robotics, som startet for noen få år siden men nå samarbeider med den multinasjonale robotgiganten KUKA, sier Sriram.

– Dette betyr veldig mye kunnskapsoverføring mellom små og enorme selskap.

Pavan Sriram
Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

Lar roboter se

Norske Adaptive Robotics har kanalisert fem års SINTEF-forskning inn i en teknologi som lar roboter med påmontert kamera kalkulere optimale bevegelser på millisekundet – en real time motion planner.

– En klassisk robot har ingen intelligens, så den må vanligvis plukke opp nøyaktig hver gang. Om noe flytter seg en millimeter skjønner den ikke hva den skal gjøre, sier administrerende direktør Joachim Paasche.

– Roboter vil i framtida jobbe i mye mer dynamiske miljøer, og vi kan regne ut hvordan roboten skal bevege seg best mulig på millisekunder mens den kjører.

Slik kan de blant annet omgå uforutsette hindringer (for eksempel et menneske) eller vurdere og plukke opp usorterte gjenstander fra en bøtte.

Typiske bruksområder kan være å guide roboter rundt på varelagre eller å assistere når mennesker og roboter skal jobbe sammen, for eksempel med montering av elektronikk.

– For eksempel lages delene til iPhone i dag av roboter, men de settes hundre prosent sammen for hånd.

Etter å ha fått hjelp av Sriram i søknadsprosessen landet Paasche og kollegene prosjektstøtte fra TRINITY til et samarbeid med den tyske robotprodusenten KUKA. Selv om pandemien gjorde at mye av arbeidet måtte foregå i simulerte miljøer, endte de sammen med norske Zivid opp med å produsere en demo for sensorselskapet SICK.

Denne ble vist frem av SICK på en stor internasjonal messe i Stuttgart, noe som har resultert i mye interesse fra internasjonal industri.

– Vi har bevist verdien vår i avanserte prototyper, så i 2022 er målet å få ut den første applikasjonen hvor vi brukes industrielt.

3D-printet en hel bro

Det er ikke bare i Norge at TRINITY bærer frukter. I Nederland har Sriram fungert som mentor for MX3D, et selskap som har spesialisert seg på roboter som utfører 3D-printing ved å sveise metall lagvis.

Tidligere har selskapet blant annet skrevet ut en hel bro over en av kanalene i Amsterdam, men de sikter nå mot industrielle markeder som olje og gass, verktøysproduksjon, skipsfart og romfart.

Prosjektet som de mottok TRINITY-støtte for handler nemlig om å produsere klammer til olje- og gassledninger. Når disse i blant Prosjektet som de mottok TRINITY-støtte for handler nemlig om å produsere klammer til olje- og gassledninger. De er ganske utsatt for slitasje og ryker i blant. Da må en ny klamme ofte spesialproduseres på svært kort varsel.

– De ser enkle ut, men de er egentlig veldig komplekse, sier René Backx, som er Chief Commercial Officer i MX3D.

Foto: MX3D

Han forklarer at klammene vanligvis produseres ved datastyrt utskjæring av store metallblokker, noe som fører til mye svinn. Samtidig kan mer komplekse former ofte by på problemer, og det er her 3D-printing har en fordel.

Backx og kollegene ønsket derfor å teste en hybridløsning hvor standardiserte deler av klammen er utskjært, mens roboten konstruerer de mer komplekse formene. Når målgruppen er olje- og gassindustrien, er dette imidlertid lettere sagt enn gjort.

– Kravene er veldig strenge, sier Backx.

– For å bli sertifisert må du utføre mange tester i henhold til sertifiseringskravene.

Gjennom TRINITY fikk de både økonomisk støtte til å utvikle teknologien og bygge en demonstrasjon, samt erfarne partnere i form av en underleverandør til olje- og gassindustrien og en organisasjon som spesialiserer seg på denne typen testing.

– Dermed hadde vi hele verdikjeden som skulle til for å få dette til å skje.

Fikk mentoring

Backx skryter samtidig av Sriram, som både fungerte som mentor og introduserte selskapet for et nettverk av teknologiaktører som kunne hjelpe dem videre.

– Det var godt å sammen kunne reflektere over både suksesser og fallgruver med ham.

Og MX3D har virkelig lykkes. De fikk sertifiseringshjelp fra velrenommerte Lloyds Register (nå LRQA), og er i samtaler med en rekke oljeselskaper og underleverandører om veien videre for teknologien.

– Det er ikke enkelt å bli ansett som en troverdig partner i denne industrien fordi standardene er så høye, sier Backx.

– Du må vise at du faktisk kan levere, og at du kan by på noe de ikke har sett før. Og det er fasen vi er i nå.

René Backx, Chief Commercial Officer i MX3D. Foto: MX3D

– TRINITY gjorde det mulig

TRINITY har også smurt robotledd i Danmark, hvor danske RoboBend mener å ha svaret på et nært forestående problem.

De har regnet seg fram til at det finnes 1.5 millioner knekkebenker i verden. Disse mates med med metallplater i ulike størrelser, som så bøyes til ønsket form. Dette gjøres vanligvis manuelt, og deri ligger trøbbelet.

– Det er mangel på operatører, forklarer daglig leder og med-grunnlegger Thomas Ronlev.

– De går av med pensjon, og så er det mangel på unge mennesker som vil gjøre monotont maskinarbeid. Neste uke skal jeg snakke med en kunde som har 30.000 deler som skal lages, men ingen til å utføre jobben. Her trenger man en robot.

Thomas Ronlev, daglig leder og med-grunnlegger i RoboBend. Foto: RoboBend

Løsningen RoboBend har kommet opp med er en programmerbar maskin som mates med metallplater, for så å plukke dem opp og plassere dem i knekkebenken for å bøyes.

Da RoboBend mottok midler og støtte fra TRINITY hadde de allerede utviklet en prototype, men den var ikke klar for markedet. De ønsket å kunne bøye større metallplater, og de trengte en ny programvare for å gjøre maskinen brukervennlig.

– TRINITY gjorde det mulig å omdanne en veldig enkel prototype til et fungerende produkt og kommersialisere det slik at vi kunne vise det fram for potensielle partnere og kunder, sier Ronlev.

– Uten et slikt dytt ville vi bare stått der med noe som var en veldig god idé.

I prosessen har selskapet også sikret seg en partner med 30 års erfaring i det danske markedet, og jobber samtidig med å etablere seg i Tyskland, Baltikum og resten av Skandinavia.

Håper flere vil søke

– Jeg er glad for å få være med på å se disse selskapene lykkes, sier Sriram.

– Dette er svært framtidsrettede nyvinninger, og jeg tror vi vil se mye mer til disse selskapene i framtida.

For tiden jobber Sriram med en ny bunke selskaper som har kommet inn i andre runde av TRINITY. Selv om det for øyeblikket ikke finnes noen søknadsmuligheter for akkurat denne ordningen, anbefaler han å være på utkikk etter lignende muligheter (se faktaboks).

– Dette burde være interessant for alle SMB-er som er på utkikk etter ytterligere finansiering eller en måte å framskynde innovasjon og forbedre produktene sine.

Og for dem som er bekymret for søknadsprosessen, har han dette å si:

– Det er ikke så veldig komplisert, så gå inn med et åpent syn og gi det en sjans. Ved å være del av et større prosjekt får man mer synlighet enn man klarer å skape selv.

Pavans anbefalinger:

Pavan Sriram er ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway. For SMB-er som er nysgjerrige på prosjekter i samme stil som TRINITY anbefaler han å følge med på disse aktørene:

HUBCAP | Cyber-fysiske systemer

KITT4SME | Kunstig intelligens

PULSATE | Laserbasert 3D-printing

InterConnect | Smarte energiløsninger for bygninger

SHAPES | Løsninger for eldrepleie

VOJEXT | Kognitive roboter

AI REGIO | Kunstig intelligens