Robotikk-konferanse: Vil skape nye nettverk på tvers av bransjer

Hva kan sektorer som helse, vareproduksjon og landbruk lære av hverandre om temaer som robotikk og kunstig intelligens? Finn ut på RAIC 2022, en konferanse i regi av SINTEF, DigitalNorway, Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Denne uken åpnet påmeldingen for robotikk- og kunstig intelligens-konferansen RAIC 2022 som går av stabelen 9. juni ved OsloMet.

Mens det fulle programmet ikke er spikret ennå, ligger det an til at konferansen, hvis fulle navn er Robotics and Artificial Intelligence Conference for Cross-sectoral Innovation, i år vil ha mellom 20 og 25 bidragsytere.

De skal alle belyse spørsmål om robotikk og kunstig intelligens og har perspektiver fra så vidt forskjellige sektorer som helse, inspeksjon og vedlikehold, vareproduksjon, landbruk og havbruk.

Hovedformålet er at deltakerne skal se muligheter utenfor sin egen boble og kanskje danne nye nettverk som kan bane vei for nye løsninger.

Vil bryte ned siloene

– Små og mellomstore bedrifter jobber ofte i siloer, sier Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

– Når vi bringer sammen folk fra akvakultur, landbruk eller helse i workshoper ser ofte vi et stort potensial mellom dem. Målet vårt her er å hjelpe folk med å utveksle ideer og kanskje samarbeide og utvikle nye produkter.

Selv om det varierer veldig hva teknologien brukes til, er det likevel store likhetstrekk mellom løsningene som trengs.

Sriram tror norske bedrifter har et stort og uutnyttet potensial for samarbeid her fordi så mye av det de driver med egentlig overlapper – enten det er snakk om olje og gass, helse eller landbruk. Som han sier det: 

– Selv store roboter som inspiserer havbunnen kan ligne på de små som inspiserer en menneskekropp eller de som leter etter ugress og insekter i en åker.

Pavan Sriram
Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

Ulike hjerner, samme kropp

Seniorforsker Aksel A. Transeth i SINTEF, som organiserer konferansen sammen med DigitalNorway, har også stor tro på potensialet i overlappende teknologi på tvers av bransjer.

Et eksempel han gir er selvstyrte droner som skal inspisere kraftlinjer versus droner som skal inspisere jernbanelinjer. Her kan dronenes funksjoner deles i to – kropp og hjerne.

– Du har den selvstyrte forflytningen fra A til B, og så har du selve oppdraget til dronen, sier han.

Seniorforsker Aksel A. Transeth i SINTEF.

– Det er i oppdragsdelen det vil være forskjeller, siden den den ene leter etter feil på kraftlinjene og sprekker på kuplene, mens den andre ser etter solslyng på skinnene. Men, begge trenger å kunne fly langt og kunne følge en lineær infrastruktur.

Ifølge Transeth avsluttes RAIC 2022 med flere parallelle innovasjonsworkshops hvor ulike sluttbrukere får legge fram sine konkrete problemer for teknologileverandører.

– Nøkkelen er at leverandøren bedre skal forstå de faktiske behovene til sluttbrukerne og at sluttbrukeren skal forstå hva som faktisk er mulig å få til med dagens teknologi.

Conference

RAIC 2022

Join us at the Robotics and Artificial Intelligence Cross-Sectoral Innovation Conference (RAIC 2022)

One-day conference
Price:NOK 750,- excl. VAT

– Kan planlegge de neste sju årene

For å fremme tverrfaglig tenkning er ikke konferansen delt inn i bransjer og sektorer, men tematikk. Det blir for eksempel én bolk med logistikk, én med selvstyrt forflytning og en annen om roboter som skal gripe ting.

Samtidig heves blikket fra det rent teknologiske med en bolk om suksessfaktorene som kreves for at man skal kommersialisere robotikk og kunstig intelligens.

Deltakerne inkluderer også representanter fra Innovasjon Norge og Norges forskningsråd som vil snakke om finansieringsmuligheter. Et av temaene blir også Horizon Europe, en pakke på 95.5 milliarder euro i EU-midler til forskning og innovasjon som skal deles over en sjuårsperiode.

– Dette er en bra måte å nettverke med både små og mellomstore bedrifter og store selskaper, sier Sriram.

– For noen kan dette også være en sjanse til å planlegge for de neste sju årene.

Den forrige robotikkonferansen fra DigitalNorway og SINTEF foregikk digitalt og hadde rundt 250 deltagere.

Sriram håper det vil skape en bedre følelse av fellesskap nå som miljøene igjen kan møtes ansikt til ansikt. Ikke minst fordi dette er et oppspill til at Norge nå planlegger å bli vertskap for kjempekonferansen European Robotics Forum i 2025.

– Det har aldri blitt gjort i Norge før, og det er litt som å pitche til OL, sier Sriram.

– Men vi er i kontakt med organisatorene og har gitt dem troa på at vi er gode på dette.

DETTE ER BIDRAGSYTERNE:

Agrosense

SENSOR I LUFTA: Ved hjelp av droner kan sensorene utviklet av Agrosense fange opp verdifull data for bonden.

SELSKAPET:

Agrosense utvikler sensorsystemer, deriblant ubemannede droner, for at bønder skal kunne analysere jord og planter og ta bedre avgjørelser om gjødsling, såing og høsting.

– Det er hele livsløpet til enga vi tar for oss, sier Einar Vastveit, daglig leder i Agrosense.

– I stedet for at enga brukes på en måte som gjør at den forvitrer ønsker vi å tilrettelegge for at bonden kan drive regenerativt og bygge jord. Og vi ønsker at bonden skal få betalt for å binde karbon i jorda.

PÅ KONFERANSEN:

Vastveit kommer til å presentere prosjektet i sin helhet, men også ta for seg utfordringer med datadeling.

ERFARINGER PÅ TVERS:

Vastveit er vokst opp på gård, men har også jobbet med reparasjon av sensorer og optikk i Forsvaret, og har i tillegg ingeniørutdannelse. Han drar veksler på alt dette i arbeidet med Agrosense.

– Jeg ser veldig mange av de samme problemstillingene i alle bransjer, enten det er hvem som skal drive med innovasjon eller spørsmål knyttet til jus.

ScoutDI

INSPEKSJON: Dronen til ScoutDI er spesialbygget for innendørs inspeksjon av for eksempel oljetanker, hvor den kan tagge posisjonen til rust og sprekker.

SELSKAPET:

ScoutDI utvikler og selger et dronesystem som skal gjøre innendørs inspeksjon av blant annet oljetanker – et risikoutsatt felt – tryggere og enklere ved å fjerne mennesker fra ligningen.

Selskapet har bygget en drone spesielt for innendørs bruk. Der utendørsdroner kan lene seg på GPS og magnetkompass for å holde seg stabile har de ikke tilgang på dette i en oljetank.

– Derfor bruker vi 3D LIDAR som måler opp rommet, og bruker det opp mot en kraftig datamaskin som lager et 3D-kart av miljøet vi flyr i – et slags syntetisk GPS-system, sier daglig leder Nicolai Husteli.

Alle videoer og stillbilder tagges med posisjon og kan lastes direkte opp i selskapets skyløsning.

– I stedet for å sende en strukturekspert ut i Nordsjøen med fly og helikopter kan vi sende data rett til ekspertens hjemmekontor.

PÅ KONFERANSEN:

Selskapet skal fortelle om å lansere dronen under en pandemi, og hvordan de klarte å lande kontrakter i Singapore og Indonesia uten fysiske demonstrasjoner.

– Det har vært en suksess, men vi kommer til å gå inn på utfordringene – ikke bare de glansede historiene, sier Husteli.

ERFARINGER PÅ TVERS:

Husteli er opptatt av å øke erfaringsutveksling med lignende selskaper. I Trondheim har han spesielt fulgt med på selskapet Blueye og deres undervannsdrone.

– De startet to-tre år før oss, og vi ser på hvilke steg de måtte gjennom for eksempel med produksjon eller sertifisering. For vår del har læringskurven vært bratt, og jeg tror det å kunne lene seg mer på andre bedrifters kunnskap kunne spart mye tid og gjort oss mer forberedt på utfordringer.

AutoAgri

LETTERE TRAKTOR: De selvkjørende IC SERIES-traktorene fra AutoAgri kan jobbe dag og natt. De er også lettere, slik at de ikke pakker jorda like mye som vanlige traktorer.

SELSKAPET:

AutoAgri utvikler en elektrisk ubemannet traktor som kan benytte samme redskaper som sine mer tradisjonelle motstykker. Samtidig er den designet for å være flere tonn lettere, noe som gjør at den bedre ivaretar dreneringsegenskapene til jorda.

– Traktorer har blitt større fordi de skal produsere mer mat på et større areal med færre gårdbrukere, sier daglig leder Jostein Sandvik.

– At traktoren er selvstyrende gjør at man kan gå ned i størrelse igjen. Uten sjåfør kan man bruke lenger tid, og det gjør også at man kan benytte mindre energihungrige redskaper. Det gir store muligheter til miljøbesparelse.

PÅ KONFERANSEN:

Detaljene er ikke satt, men AutoAgri vil antagelig presentere prosjektet og snakke om et mulig samarbeid med SINTEF om sikkerhetssystemer for kollisjon.

ERFARINGER PÅ TVERS:

AutoAgri ble etablert av tre ulike industribedrifter i Leksvik. Navigasjonen kommer fra et firma som jobber med autonomi i havrommet, mens Sandviks ingeniørfirma står for design og maskinkonstruksjon før et mekanisk verksted bygger løsningen.

– Ingen av oss har erfaring med landbruk, men vi har styrker de tradisjonelle redskapsprodusentene ikke fokuserer så mye på.

Conference

RAIC 2022

Join us at the Robotics and Artificial Intelligence Cross-Sectoral Innovation Conference (RAIC 2022)

One-day conference
Price:NOK 750,- excl. VAT