QR-koden viser klimaavtrykket bak benker og bord: – Skal vi ha bærekraft, må det være full transparens

Ved hjelp av blokkjedeteknologi har møbelprodusenten Vestre laget et «bærekraftpass» som gir full oversikt over hvordan produktet er laget og hvilke materialer som har blitt brukt.  

Den norske utemøbelprodusenten Vestre – hvis benker, bord og plantekasser pryder byrom i blant annet Oslo, Milano og New York – liker å si at de lager «verdens grønneste møbler». 

Derfor er de i gang med å utstyre utvalgte produkter med et bærekraftpass: en QR-kode som fører til en komplett liste over opphavet, egenskapene og historikken til alle materialene som inngår i produktet, ned til den minste mutter. 

Øyvind Bjørnstad, bærekraftsjef i Vestre.

– Dette gir økt transparens for kundene våre. Vi tror jo at det er et konkurransefortrinn – det vil jo vise seg om kundene er villige til å betale litt ekstra for våre møbler når de er 100 prosent trygge på opphavet. Men når vi markedsfører oss som verdens grønneste møbelprodusent må vi ha noe å vise til, forklarer Øyvind Bjørnstad, bærekraftsjef i Vestre.

Tanken er å gi en komplett og pålitelig over hva som inngår i produktet, og på den måten hjelpe kunder ta bærekraftige valg. 

– Hvis vi skal ha et fungerende marked for bærekraftige produkter er vi nødt til å ha transparens rundt hvor og hvordan produktene er laget, og hva de består av. Det er bare på den måten kunder og innkjøpere kan ta riktige valg basert på bærekraft. Jeg kan trekke analogi til matvarer: der er må du kunne se hvor mye salt, fett og sukker det er i maten hvis du vil ta sunne valg, og vi prøver å gjøre noe av det samme for møblene våre sier Bjørnstad. 

– Nå har vi tilsvarende datapunkter for alt som går inn i møblene, som følger hele reisen fra råmateriale til produkt. 

Her er et eksempel på hvordan en QR-kode kan gi lett tilgang til hele reisen produktet har vært gjennom – lagret i blokkjeden.

Pålitelige data med blokkjede

Vestres bærekraftpass er utviklet i samarbeid med selskapet Empower, hvis spesialitet er å bruke blokkjede til å bygge bærekraftige verdikjeder og forretningsmodeller.

Blokkjede er en form for desentralisert databehandling som gjør det umulig å forfalske eller manipulere data; er informasjon først lagt inn i blokkjeden, vil det ikke gå an å gjøre endringer uten at det synes. 

Blokkjede gjør det dermed vanskelig å skjule uappetittlige sider ved produksjon, det være seg barnearbeid, avskoging, eller uforholdsmessig høyt klimaavtrykk. Derfor er det det ideelle verktøyet for å lage vanntett dokumentasjon om hvor råvarer kommer fra og hvordan noe er skrudd sammen. 

Wilhelm Myrer, CEO i Empower og styreleder i Oslo Blockchain Cluster, forklarer hvordan Vestres bærekraftpass fungerer: 

Wilhelm Myrer, CEO i Empower og styreleder i Oslo Blockchain Cluster.

– Det vi gjør er å få data fra hvert ledd i kjeden til alle komponentene. Ta aluminium, for eksempel, et av elementene i utemøbler som har høyest miljøavtrykk. Vi får data fra Hydro, verifisert av DNV, om opphavet og utslippene bak aluminiumet, komplett med timestamp. Det kan ikke endres uten at vi ser det. Det gjør at vi og kundene kan ha tillit til dataene, sier han.

– Nå har vi tilsvarende datapunkter for alt som går inn i møblene, som følger hele reisen fra råmateriale til produkt. 

Altså: alt som går inn i Vestres møbler kommer med en permanent, digital merkelapp som går helt tilbake til råmaterialet – og dette er data som hvem som helst nå kan undersøke via en QR-kode. 

En forutsetning for at dette fungerer er naturligvis at produsentene i verdikjeden oppgir disse dataene i utgangspunktet. Og det er der mye av utfordringen har ligget, forteller Bjørnstad i Vestre. 

– Vi skal ikke nekte for at det har vært vanskelig å grave ned i verdikjeden. Vi har måttet purre en del på leverandører for å få tilstrekkelig av dokumentasjon. En del av de har heldigvis gjennomført miljødeklarasjoner og livsløpsanalyser, men iblant har vi vært nødt til å gjøre slike analyser selv, ved hjelp av eksterne aktører, sier han.  

Vil du lære hvordan din bedrift kan bli bedre på bærekraft?

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Overførbart til alle bransjer

Selv om bærekraftpasset til Vestre er ganske unikt i norsk møbelbransje, er de ikke de eneste som bruker blokkjede på denne måten. DNV har for eksempel gjennomført et pilotprosjekt som bruker blokkjede til å dokumentere opphavet til en serie med italienske viner, og samme selskap har også fått på plass et blokkjedebasert dokumentasjonssystem for klesproduksjon – en næring som er spesielt plaget av manglende og villedende informasjon om produktopphav og arbeidsforhold. 

– Det er jo et konsept som er overførbart til nesten hvilket som helst produkt eller bransje, sier Myrer i Empower.

– Når det er sagt er møbelindustrien som Vestre beveger seg i et veldig godt sted å starte. Det er snakk om større enheter og store innkjøp, hvor verdipåslaget med bærekraft kan lønne seg, fortsetter han. 

Så: vil det etter hvert bli helt naturlig å scanne begeret på en kopp cappucino for å se CO2-avtrykket bak hver enkelt kaffebønne?  

– For å gå tilbake til matvare-analogien: jeg tror nødvendigvis ikke vi er tjent med et system hvor vanlige folk skal telle på fotavtrykket til alt de kjøper, på samme måte som noen teller kalorier på alt de har i seg, sier Bjørnstad i Vestre, og legger til:

– Men vi må jo være såpass tøffe å si at dette i hvert fall bør bli normen på større innkjøp i næringsliv og offentlig sektor.  

Solid dokumentasjon blir «must have»

Som nevnt har det vært litt jobb å få på plass all data som skal inn i bærekraftpasset. Men Myrer i Empower tror denne jobben blir enklere framover, når flere og flere aktører begynner å ta både bærekraft og dokumentasjon på alvor.  

– Erfaringen fra dette og andre lignende prosjekter er at man møter på en del motstand på å oppgi dokumentasjon nedover i verdikjeden. Det er ikke så mange som er villig til å dele detaljer fra egen produksjon. Men vi ser også at dette endrer seg raskt når innkjøpere begynner å stille krav fra toppen. Med en gang man ser at man mister markedsandeler om man ikke dokumenterer ordentlig, hiver man seg fort rundt, sier Myrer. 

– Jeg har for eksempel snakket med leverandører i ulike deler av verden som bare i løpet av det siste året har endret holdning helt. Jeg tror ikke det er så lenge til vi ser at denne typen sporbarhet går fra å være «nice to have» til «must have». Og jo flere som pusher på i verdikjeden desto fortere går det, sier han. 

Og Bjørnstad i Vestre tror det kan bli vanskelig å konkurrere for de som ikke uoppfordret kan vise til at alt er på stell. 

–  Hvis en vanlig borger eller en innkjøper i kommune møter en leverandør som stiller med et solid bærekraftpass, blir det veldig naturlig å spørre de andre konkurrentene: hvorfor kan jeg ikke se det samme hos dere? avslutter han. 

Lær mer om hvordan din bedrift kan bli bedre på bærekraft:

Veiviser

Bærekraft & digitalisering

Den komplette startguiden for å jobbe effektivt med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

405 Moduler0% Fullført

Tema

Bærekraft

Å drive bærekraftig er ikke lenger det motsatte av å drive lønnsomt – tvert imot. Her kan du lære mer om hvilke muligheter bærekraft kan innebære for din bedrift, og hvordan du bør gå frem.