Prompt engineering i arbeidslivet: – Mer bruk for det enn vi aner

Kunsten å kommunisere med språkmodeller blir stadig viktigere i arbeidslivet, sier forbrukerteknolog i DNB. 

Det siste året har de fleste av oss prøvd å «prate» med ChatGPT. Kunstig intelligente verktøy bygget på språkmodeller kan være morsomme å eksperimentere med. Men bruker du det riktig, kan det også være til stor hjelp i din arbeidshverdag. 

Kunsten å mestre verktøy som ChatGPT har gitt navn til en ny type ferdighet: Det som på engelsk kalles for «prompt engineering».

– Min hypotese er at alle har bruk for denne ferdigheten, og mer enn vi aner. Så er det opp til hver enkelt yrkesgruppe å finne ut hvordan man får bruk for prompt engineering. 

Det sier Yngvar Ugland, forbrukerteknolog og divisjonsdirektør i DNB NewTechLab. Der utforsker og eksperimenterer han daglig med ny teknologi og nye måter å bruke den på. 

– De som fornekter potensialet i å kommunisere med språkmodeller kommer nok ikke til å oppleve noen særlig forskjell i hverdagen med det første. Mens de som blir gode på dette vil ha stor glede av det, legger han til. 

Urettferdig å gi maskiner menneskelige egenskaper 

Kort fortalt handler prompt engineering om å utforme forespørsler og instruksjoner til verktøy som ChatGPT på en slik måte at du får en ønsket respons.

Presise instruksjoner er viktig for å hjelpe modellen med å forstå intensjonen bak spørsmålet og produsere relevante ut-data. Med andre ord: Kvaliteten på det du putter inn blir kvaliteten på det du får tilbake. 

Ugland forklarer at behovet oppsto etter at den første tåken av aha-opplevelser i møte med ChatGPT la seg: 

– Man begynte å snakke om at modellene hallusinerte og ikke var til å stole på. Det mener jeg er litt urettferdig mot språkmodeller. Det er å gi de menneskelige egenskaper. For egentlig gjør de bare jobben sin. 

Han utdyper: 

– De gjetter neste ord i en setning, og lager nytt innhold basert på eksisterende innhold som statistisk sett gir mening. Slik sett er det opp til oss å utnytte det på best mulig måte – ved å gi modellene et best mulig utgangspunkt for å løse en oppgave. 

Lær prompting med språkmodeller som ChatGPT

Har du lyst til å lære hvordan du kan «snakke med» verktøy bygget på språkmodeller?

– Prompting er noe de aller fleste må forholde seg til fremover, på tvers av bransjer og sektorer, sier Christine Hassel Kristoffersen i Digital Norway. 

I dette kurset får du en introduksjon til hva prompting er og hvordan du kan bruke det for å jobbe med ChatGPT og andre KI-baserte verktøy på en trygg og hensiktsmessig måte.

Her vil du blant annet lære om ulike teknikker, grunnleggende kunnskap om språkmodeller, sikkerhet og etiske hensyn.

Snakker med Einstein, Haaland og Musk

I DNB jobber Ugland med såkalt «Moonshot-innovasjon» – ambisiøse prosjekter hvor de eksperimenterer med ny teknologi for å se på mulighetsrommet det spenner ut – uten nødvendigvis å jobbe mot et konkret sluttresultat. 

Der spiller prompt engineering en viktig rolle i å utforske potensialet i språkmodeller: 

– Akkurat nå jobber vi med å lage digitale representasjoner av blant annet Erling Haaland, Greta Garbo, Elon Musk og Einstein. Vi kan ha teams-møter med dem og generere samtaler mellom dem. 

Språkmodellen GPT-4 er en av fire maskinlæringsmodeller i spill for å få kjendisgalleriet både interaktivt og realistisk. For å sikre at den digitale Einstein oppfører seg slik den ekte Einstein ville gjort, har de brukt prompt engineering for å finjustere instruksene til modellen.

– Egentlig burde jeg ha kalt inn «Musk» og «Einstein» i dette intervjuet her for å diskutere anvendelser av språkmodeller, forteller Ugland lattermildt. 

Frigjør tid og ressurser

Det betyr ikke at man må lage digitale representasjoner av historiske kjendiser for å få bruk for prompt engineering. 

Å mestre språkmodeller kan være nyttig i alt fra tekstredigering, tolkning og analyse, kundestøtte og produktutvikling. 

– Det som er nyttig med en språkmodell er ikke nødvendigvis at den kan produsere tekst, slik som i ChatGPT. Det handler om at den forstår tekst, forklarer Ugland. 

Snart kan du også bruke prompt engineering til å «snakke» med Word, Excel, Teams og Powerpoint. Det er fordi Microsoft har koblet en språkmodell til Office-pakken, som lanseres for utvalgte brukere denne høsten. 

I praksis betyr det at du kan be disse programmene om sammenstille spesifikke datasett, oppsummere et digitalt møte, eller generere en presentasjon basert på dine bedriftsdata.

Ikke bare bidrar det til mer effektive prosesser. Det vil også kunne frigjøre tid og ressurser. Tid medarbeidere kan bruke til å fokusere på kreative og strategiske oppgaver. 

Oppfordrer til interne retningslinjer

Gevinstene knyttet til prompt engineering er store, men mange står fremdeles på sidelinjen. 

– Jeg tror det er på grunn av en mangel på kjøreregler. Mange lurer på hva man egentlig har lov til, slår Ugland fast. 

– Hva skjer egentlig om jeg tar en KI-generert tekst og bruker det i en rapport? Har jeg lov til å bruke disse dataene? Det er en sunn skepsis, men kan stå i veien for innovativ bruk av teknologien. 

Ugland oppfordrer bedrifter til å etablere interne retningslinjer: 

– Kall det en slags Vær Varsom-plakat for kunstig intelligens. 

En annen barriere for mange er frykten for det ukjente: 

– Generelt vil jeg oppfordre folk til å teste ut ny teknologi og gjøre seg kjent med det. Vår reptilhjerne har en tendens til å møte ting som er fremmed med frykt. Samtidig har vi biologisk sett en god evne til å tilpasse oss. 

– Selv om du kanskje ikke ser en umiddelbar anvendelse for teknologien nå, kan det å utforske den selv være langt mer verdifullt enn å vente på at andre skal kartlegge terrenget for deg.

Lyst til å lære mer om prompt engineering? Ta vårt introkurs her:

Introkurs

Lær prompting med språkmodeller som ChatGPT

Slik snakker du trygt og effektivt med kunstig intelligente verktøy  med bruk av prompt engineering.

10 min7 Moduler0% Fullført