Ny veiviser: Ta de rette valgene om skytjenester

Hvordan skal du og bedriften din lykkes med skytjenester? I samarbeid med IT-selskapet Visolit, lanserer DigitalNorway nå en ny veiviser som hjelper deg i gang.

Mange små og mellomstore bedrifter (SMB-er) har forstått at fremtiden ligger i skyen – men sliter med å se hvor de skal starte.

De kan forhåpentlig få svar på noen av sine spørsmål i den nye veiviseren Skytjenester.

– Vi er veldig glade for å endelig lansere denne guiden på skytjenester! Det å ta i bruk skyen er en sentral del av digitaliseringsarbeidet, og er utgangspunktet for å kunne jobbe smartere med data, kunder og forretningsmodeller, sier Sigri Sevaldsen, forretningsutvikler i DigitalNorway.

Hun forteller at den nye veiviseren vil være et naturlig startsted for SMB-bedrifter som vil forstå hvorfor skyen er relevant, og hvordan de kan komme i gang.

Veiviseren er utviklet i samarbeid med IT-selskapet Visolit. Visolit er eksperter nettopp på skytjenester og behovene og mulighetene som ligger her for små og mellomstore bedrifter. 

– Vi har sett at mange små og mellomstore bedrifter kanskje har litt lavere skymodenhet enn det man skulle ønske, og derfor ikke får den innovasjonskraften de trenger, forteller direktør for Consulting i Visolit, Kjetil Stallemo.

Visolit ser det, i likhet med DigitalNorway, som en viktig del av sitt samfunnsoppdrag å bidra til et kompetanseløft for SMB-ene. 

– Kompetanseløft på innovasjon og skytjenester er viktig for konkurransekraften for norske virksomheter. Vi brenner for å løfte kompetansen i flere virksomheter, og derfor har vi jobbet frem denne veiviseren, forteller Iselin Paulsen, kommunikasjonssjef i Visolit.

Veiviser

Skytjenester

Din guide til å komme i gang med skytjenester: få en moderne og effektiv IT-plattform som hele tiden fornyer seg og åpner for nye muligheter!

605 Moduler0% Fullført

Starter ofte i feil ende

En av de vanligste misforståelsene rundt å ta i bruk skytjenester, er at dette i hovedsak er en teknisk affære: at man simpelthen velger å investere i teknologien, og at det deretter bare er snakk om å lære seg hvordan man benytter seg av den. 

Dette kan være å starte i feil ende, forteller Paulsen:

– Det handler nemlig ikke om å lære seg ny teknologi, det handler mer om å forstå hva som er virksomhetens overordnede mål – og deretter hvordan strategisk bruk av skytjenester kan hjelpe dere å nå disse målene.  

Uten dette perspektivet ender mange opp med å ta i bruk skytjenester enkeltvis basert på kortsiktige avgjørelser og isolerte behov – uten å ha en helhetlig strategi bak det. Da er det også vanskelig å få et godt utbytte av skyen.  

Det er bakgrunnen for at DigitalNorway i samarbeid med Visolit nå har utviklet den nye veiviser, med mål om å styrke bestillerkompetansen til det norske SMB-markedet. 

Veiviser Skytjenester kan hjelpe virksomheten din med å starte skyreisen deres på stødig kurs – uansett hva det teknologiske utgangspunktet ditt er. 

Dette lærer du i Veiviser Skytjenester:

  • I veiviseren vil du få innsikt i hvilke muligheter som ligger i skyen for norske virksomheter, uansett størrelse og bransje. Fremfor alt er veiviseren laget for deg som har leder- eller IT-ansvar i en liten eller mellomstor bedrift. 
  • Du vil få veiledning i å identifisere behov og muligheter for egen virksomhet. Du vil styrke din bestillerkompetanse. Ikke minst: du vil kunne begynne å skissere en skystrategi og ta de første stegene på skyreisen. 
  • Underveis vil du få noen enkle oppgaver, eksempler og refleksjonsspørsmål som hjelper deg med å ta det du lærer «ned på bakken» og relatere det til din egen virksomhet.

Fleksibilitet og skalerbarhet 

Skytjenester viser kort fortalt til alt av lagring, programvare, prosessering og andre datatjenester som du kan få tilgang til over internett – til forskjell fra at alt kjører fra deres egne maskiner eller lokale servere. 

Alt fra enkeltprogrammer til en komplett infrastruktur for virksomhetens IT-funksjoner kan kjøpes som tjenester i skyen. 

Med dette følger en rekke fordeler: å være basert i skyen kan gi virksomheter den fleksibiliteten og skalerbarheten som kreves av et digitalisert næringsliv som endrer seg raskt. For eksempel var det mange bedrifter som klarte å legge om kjapt da pandemien inntraff i 2020, takket være skybaserte løsninger. 

Når endringstakten blir så høy, trenger man systemer og plattformer i bunnen som du kan skalere raskt. Evnen til å snu seg raskt, ikke minst i SMB-er som kanskje har lav skymodenhet og dårlige sikkerhetsforutsetninger, kommer til å bli enda viktigere fremover, sier Paulsen.

Stallemo gir et eksempel: 

– Hvis du har en butikk som plutselig må stenge og trenger å få på plass en nettbutikk på to dager, da vil det å ha en fleksibel og smidig plattform la deg gjøre det på en enkel måte uten vanvittige investeringer. Evnen til å tilpasse seg og kunne gjøre raske endringer er helt avgjørende for å lykkes i dag, sier han.

VISER VEI TIL SKYEN: Kjetil Stallemo, direktør for Consulting, og Iselin Paulsen, kommunikasjonssjef i Visolit.

Se behovene og sett mål

Det er et stort potensial i skytjenester for SMB-markedet. Teknologien vil utvilsomt spille en ytterst viktig rolle i næringslivet fremover. 

Likevel er det ikke gitt at det lønner seg å legge fra seg alt og satse fullstendig på skyen. For enkelte applikasjoner kan det fortsatt være mer gunstig å satse på «on-prem» (altså lokale løsninger), og er man overivrig skjer det fort at man setter i gang med flust av tjenester som egentlig ikke gagner virksomheten. 

En forståelse for hvor bedriften din står og hvilke behov den har, er derfor essensielt for å få et godt utbytte av skytjenestenes potensial. Dette står sentralt i den nye veiviseren. 

– Du skal alltid gjøre en vurdering. Du skal ta valgene basert på forretningsverdi, ikke basert på at du absolutt skal i skyen fordi noen har sagt at du må i skyen, forklarer Stallemo og legger til:

– Da risikerer man å sitte igjen med en veldig høy regning. Med denne veiviseren ønsker vi å tilrettelegge for at SMB-bedrifter kan ta i bruk skyen på en måte som gjør at de får mest mulig verdi ut av den, sier Stallemo. 

Paulsen understreker at blant de viktigste budskapene ved veiviseren er at bedrifter må foreta en situasjonsanalyse som en del av skyreisen. 

– Hvordan står det til i min virksomhet? Hvilke grep er det jeg kan gjøre? Hvilke mål har jeg for min virksomhet? Og hvordan i all verden skal jeg komme dit? Du er ikke nødt til å ta alle skrittene, men du er nødt til å gjøre noe. Man må ikke være redd for å begynne et sted som en liten bedrift, og veiviseren er en måte å starte reisen på, sier hun. 

SMB-virksomheter taper konkurransekraft

Store bedrifter sitter med større kapasitet og mulighet til å investere store summer i moderniseringen av IT-plattformene  for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. SMB-er har ikke de samme ressursene og står dermed i fare for å havne bakpå og å gå glipp av muligheter. 

– En del SMB-er har i mindre grad mulighet til å prioritere dette. Det er en litt annen størrelse på mulighetsrommet for disse bedriftene. På ett eller annet tidspunkt vil de jo få utfordringer i konkurransesituasjonen, konstaterer Stallemo. 

Med begrenset kapasitet til å øke kompetansen rundt skytjenester, ser man at SMB-markedet gjerne skyr unna teknologien da mulighetsrommet rett og slett virker for stort

– De aller fleste virksomheter har hørt om store leverandører av tjenester som Microsoft, Amazon og Google, men mulighetsrommet rundt disse leverandørene blir så svært. Jeg tror mange SMB-virksomheter føler at den veien blir for lang til å oversette det til egen virksomhet, forklarer Paulsen.

– Med denne veiviseren prøver vi å vise deg det potensielle mulighetsrommet på en slik måte at du kan avgjøre hva som er relevant for akkurat din bedrift, fortsetter hun.

Et viktig samarbeid

Veiviseren er som nevnt et samarbeidsprosjekt mellom DigitalNorway og Visolit. Stallemo forteller at samarbeidet var spesielt viktig for Visolit av flere grunner. 

– DigitalNorway har på kort tid blitt et viktig navn for digitaliseringen av Norge. Som en viktig premissgiver for både næringsliv og myndigheter så vi potensialet i å kombinere vår kunnskap med det store nettverket i DigitalNorway, forklarer han. 

Samtidig understreker han at Visolits mål er å viderebringe kompetanse fra de større virksomhetene som er kommet lenger i skyen. 

– Vi ønsker at den kompetansen som større bedrifter sitter på, kan tilbys til mindre bedrifter. Det er helt klart de bedriftene uten eller med lite kompetanse innen teknologi eller skytjenester som vil få mest verdi ut av denne veiviseren.  

– Det skal ikke bare være de største og mest ressurssterke virksomhetene som skal få muligheten til å bidra til verdiskapning i den datadrevne økonomien, avslutter Stallemo. 

Veiviser

Skytjenester

Din guide til å komme i gang med skytjenester: få en moderne og effektiv IT-plattform som hele tiden fornyer seg og åpner for nye muligheter!

605 Moduler0% Fullført