Glemmer du å snakke med kundene dine? Det kan være en kostbar tabbe

Foto: Johnér

Se gratis webinar om konkurransekraft og vekst – og lær hvordan bedriften din kan bli mer lønnsom.

– Veldig mye av utviklingen av nye produkter og tjenester i norske små og mellomstore bedrifter skjer internt, uten at kundene involveres i særlig grad.

Og det er ikke spesielt smart, skal vi tro Eirik Andreassen i DigitalNorway – spesielt ikke om du vil drive en lønnsom virksomhet.

– Bedriftene gjør kanskje ikke noe direkte feil, men de har gjerne et altfor stort fokus på interne arbeidsprosesser og forbedring av eksisterende produkter og tjenester – men ikke like mye på nye verdiforslag og forretningsmodellene, som faktisk er det som skaper verdi for selskapet.

Dette er noe av det første Andreassen tok opp i gratis-webinaret om konkurransekraft og vekst – som du kan se i sin helhet nedenfor.

– Vi ser at norske bedrifter gjerne kommer til kort med å utvikle forretningsmodeller i tråd med kundenes behov – og det er jo der inntjeningen som oftest ligger. I webinaret vil deltakerne få lære hvordan de kan jobbe mer effektivt med spesielt denne manglende biten, forteller Andreassen.

To forskjellige tankesett

– Vi vil rett og slett fortelle hvordan du skal jobbe mer kundedrevet. Dette er noe vi ser er krevende for mange bedrifter – det å ha en god balanse mellom å forbedre det eksisterende og å jobbe mer innovativt, sier Andreassen.

Det å finne balansen mellom å gjøre noe mer effektivt, og det det å tenke nytt og innovativt er ikke nødvendigvis noe som kommer av seg selv, sier han:

– Dette er ting som krever to forskjellige fremgangsmåter. Og om du ikke øver på det, er det vanskelig å gjøre disse to tingene samtidig.

En lønnsom øvelse

Andreassen forteller at mange norske små og mellomstore bedrifter generelt er gode på å forbedre og effektivisere arbeidsprosessene sine.

– Men de er ikke like innovative i måten de skaper verdi. En av grunnene til dette er rett og slett at de glemmer å spørre kundene sine om hva de ønsker seg, sier han og legger til:

– Det er bare å se rundt seg: De selskapene som kanskje har skapt aller størst verdi de siste årene, er de som er helt dedikerte til å bli kundedrevne på alt de gjør.

Det er med andre ord en potensielt stor oppside for norske bedrifter som tenker nytt rundt innovasjon, forteller Andreassen:

– Det mange bedrifter gjør i dag, er å putte mye penger og krefter inn i forbedringer av den eksisterende driften. Men dette er gjerne investeringer som er vanskelig å hente inn igjen. På den annen side er det mulig å putte relativt lite inn i kundedrevet innovasjon – men få tilbake stor effekt.

Eirik Andreassen er ansvarlig for klynger og regionale partnere hos DigitalNorway. Foto: DigitalNorway

Plukk opp telefonen!

Hvordan skal man så finne ut hvilke behov kunden faktisk har? Andreassen sverger da til en klassisk øvelse: Å plukke opp telefonen, og faktisk spørre kunden.

Det høres kanskje enkelt ut, men viser seg i praksis å være mer krevende enn først antatt. Dette er noe Andreassen selv har observert ved å lede en rekke seminarer om konkurransekraft og vekst rundt om i Norge gjennom de siste årene.

– På forhånd må du jo vite hva du skal spørre om. Derfor må det utformes en intervjuguide for å få innsikt i hvilke behov kunden egentlig har, og hva de opplever er krevende å få til. Denne innsikten er svært verdifull, for den er fundamentet for nye verdiforslag, leveransemodeller og forretningsplaner.

Noen telefonsamtaler kan vise seg å være spesielt lønnsomme. Foto: Andrea Piacquadio / Pexels

Hvem passer dette for?

Målgruppen for webinaret er ifølge Andreassen alle de som «ønsker å bli bedre på forretningsutvikling»:

– Dette er bedrifter som kanskje ikke jobber så systematisk for å hente kundeinnsikt, og som aldri har hørt om de metodene vi vil introdusere dem for.

Dette er gjerne etablerte bedrifter innenfor industri og næringsliv, og ikke startups – der mange allerede har internalisert en slik måte å jobbe på, forteller han.

– Utgangspunktet er å finne ut hvordan man skal lykkes med forretningsutvikling, noe som altså starter med å forstå hvilke kundebehov som egentlig skal løses. Det handler om å formulere et godt verdiforslag, og deretter klare å levere på dette.

Webinaret handler ifølge Andreassen om å legge til rette for at deltakerne kan rigge organisasjonene sine så dette kan skje på en gode måte:

– Som deltaker får du en innføring i metoder som er smarte å bruke. Dette er kjente og velprøvde teknikker, som vi har tilpasset målgruppen. Det som er nytt, er at vi fokuserer mindre på teori, og går rett på det praktiske: Her får du en oppskrift på hvordan du kan gjennomføre en innovasjonsprosess.

Og nettopp denne praktiske tilnærmingen er noe Andreassen håper kan bidra til å avmystifisere slik innovasjon:

– Jeg tenker at vi må gjøre dette så praktisk som mulig for å inspirere folk til å komme i gang – øve seg litt, rett og slett. Så får heller de som er interessert i den bakenforliggende teorien ta fatt på den når de ønsker mer dybde.

Hva med digitalisering?

På webinaret vil Andreassen også komme inn på digitalisering – et tema han vet mange er interessert i, men ikke nødvendigvis vet hvordan de skal tilnærme seg:

– Vi opplever at mange ledere er litt forvirret. Det snakkes mye om digitalisering, men så er de usikre på hva dette faktisk betyr. For veldig mange SMB-er vil digitalisering handle om å gjøre ting bedre og smartere og om å kunne nå ut bredere, sier Andreassen og legger til:

– Men samtidig har de fleste bedrifter få ressurser. Vi tror det er bedre å ha en klar idé om hvordan du skal anvende det du kanskje allerede har tilgang på, før du begynner å utforske og ta i bruk ny teknologi. Hvorfor ikke begynne med å se på noe kundene dine faktisk har bruk for?

Forsmak på et større kurs

Gratis-webinaret på mandag kjøres helt uavhengig av det allerede etablerte Konkurransekraft og Vekst-programmet – som er den neste og mer omfattende runden.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

– Denne delen leveres i samarbeid med Innovasjon Norge, tilrettelegges av næringsklyngene og er rettet mot medlemsbedrifter. Dette er et program som krever mye større grad av egeninnsats, og der man jobber med et case fra egen virksomhet.

Dersom du ikke er aktivt med i et etablert bedriftsnettverk, kan du likevel delta på et eget K&V-program som arrangeres i samarbeid med Proneo. Om du er interessert i dette, kan du melde din interesse for programmet på Proneo sine nettsider.

Ifølge Andreassen har begge disse modulene samme formål: Å gi etablerte små og mellomstore bedrifter en innføring i hvordan de kan få økt konkurransekraft – samt hvordan de kan bruke data og digitale teknologier for å skape merverdi både for seg selv og sine kunder.

– Mottakelsen og påmeldingene har gått over all forventing. Det viser at det er en stor interesse for dette der ute.