Norge trenger økt digital kompetanse – men få ansatte vil ta etterutdanning

Arbeidslivet skriker etter kompetansen – men arbeidstakere vil ikke utdanne seg, ifølge YS. Mer om dette og andre teknologinyheter i ukens Bits & Bytes!

Verden blir stadig mer digital, både i hverdag og jobb – og ifølge arbeidstakerorganisasjonen YS har norske bedrifter et skrikende behov for økt kompetanse innen globalisering, grønn omstilling og digitalisering de neste årene.

Ifølge E24 er imidlertid ikke de ansatte i bedriftene like entusiastiske for denne kompetanseøkningen; årets Arbeidslivsbarometer fra YS viser at hele 54 prosent av norske arbeidstagere ikke er interessert i å ta hverken etter- eller videreutdanning. Av de spurte var det bare omtrent 15 prosent som svarte «svært sannsynlig» på spørsmål om det samme.

Videre sier rapporten det følgende når det kommer til kompetanse og digitalisering:

  • Interessen for etter- og videreutdanning fortsetter å synke.
  • Samtidig opplever færre at de har tilstrekkelig kompetanse.
  • Størst interesse for annen jobbrelatert opplæring i alle de fire arbeidslivene (red.anm: de fire arbeidslivene er «de selvgående», «arbeiderne», «omsorgsgiverne»  og «tindebestigerne» per YS’ definisjon. Definisjonene er laget basert på to parametre: utdanningsnivå og lønn).
  • Flere er interessert i etter- og videreutdanning der arbeidsgiver ikke tilrettelegger.

– Et paradoks som kan true velferdsstaten på sikt

Lederen i YS, Hans-Erik Skjæggerud, sier at dette er en stor utfordring for norsk arbeidsliv, og noe som i verste fall kan svekke norsk konkurransekraft og velferdsstaten på sikt. Arbeidslivet krever ny kompetanse, Norge har kapasiteten og muligheten til å skaffe arbeiderne dette – men de ønsker ikke å utdanne seg for å skaffe denne kompetansen:

– Det er et paradoks. 

Samtidig sier han også at dette i stor grad er myndighetenes ansvar, og at det er en jobb å gjøre på dette området:

– Vi har hatt masse utvalgsarbeid som burde kunne ha ført til noen konklusjoner og tiltak, men denne regjeringen har i stedet startet sitt eget utvalgsarbeid. De må bidra til å legge forholdene til rette for det. Og den beste måten myndighetene kan gjøre det på er gjennom å organisere og legge til rette de utdanningsinstitusjonene, slik at de kan fungere best mulig for å til (sic) det behovet som er, sier Skjæggerud.

Samtidig presiserer han også at partene i arbeidslivet åpenbart ikke har klart å formidle til de ansatte hvor viktig omstillingen er, og dermed også det økende behovet for mer digital kompetanse.

Du kan lese mer om dette i E24 – mens her finner du andre toppsaker om teknologi og digitalisering  fra uken som har gått:

(Artikkelen fortsetter nedenfor).

«Hybrid» er den nye normalen. Lær hvordan du kan gjøre det bedre:

Introkurs

Hvordan lykkes med den hybride arbeidsplassen?

Lær hvordan du leder og bygger en god hybrid kultur for å nå strategiske mål – når de ansatte jobber på ulike steder

30 min5 Moduler0% Fullført

Maskinlæring fra Google og Facebook redder norske hjertepasienter:

Nettsider blokkerer ChatGPT fra å lese informasjon:

Netflix med nytt fremstøt:

FBI og domstoler avslører hvor DDoS-angrep starter i de fleste tilfeller:

Elon Musk straffer nettsider han ikke liker:

«Er du en robot?»

Sjekk ut våre digitale kurs – kanskje kan du lære noe nytt?

Tjenester

Digitale kurs

Trenger du eller dine ansatte kompetanseheving på teknologi, innovasjon og digitale verktøy? Kursene er helt gratis og utviklet i samarbeid med noen av de tyngste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia.