Innovasjon: Komplekst, men ikke komplisert

Små og mellomstore bedrifter har ofte lite ressurser til innovasjon. Da er det avgjørende med en strategi som fokuserer på det aller viktigste.

Salvador Baille er en velkjent foredragsholder med faglig tyngde innen innovasjon og teknologi. Han er fast spaltist for Digital i E24, gjester jevnlig Shifter og Hanspetter.infos podcast og har bidratt i andre ledende medier som Finansavisen, Inside Telecom, Telecom Revy, Computerworld og Innomag. Til vanlig er han daglig leder i Intelis, et rådgivningsfirma innen innovasjon, teknologiledelse og forretningsutvikling.

Demp risiko med kunnskap

-Et bra verktøy som de fleste som jobber med innovasjon burde lære seg å bruke er Harvard Business Review Innovation Strategy Grid. Om du ønsker å gå dypere inn i hvordan denne fungerer, har jeg analysert og forklart denne måten å jobbe med modellen på min egen blogg.

Baille mener de største utfordringene med innovasjon er å ikke evne å forstå kompleksiteten, viktigheten og omfanget av innovasjonsprosjekter. Konsekvensen av det er dårlig forventningsstyring, og vilkårlig tildeling av ressurser og budsjett til innovasjon.

-Innovasjon er ikke komplisert, men det er et meget komplekst fag der mange interesser og disipliner konvergerer. Det innebærer mye risiko, som bare kan dempes med kunnskap. Om du skal jobbe med innovasjon bør du ha forretningsforståelse, samt en god teknologisk, operativ, og finansiell forståelse.

Send de ansatte på mentorprogram

Når en bedrift skal i gang med innovasjon, er det ikke bare til å sende de ansatte på kurs. Innovasjon er så komplekst at bare de som har jobbet praktisk med det har gode sjanser for å lykkes. Jeg anbefaler å alltid starte med et mentorprogram knyttet til onboarding, i hvert fall i det første året – avhengig av omfanget og ambisjoner i innovasjonsprogrammet.

Hva er forskjellen på inkrementell og disruptiv innovasjon?

Her får du et par definisjoner fra Wikipedia:

Inkrementell innovasjon – en forbedring av noe eksisterende
Disruptiv innovasjon – situasjoner hvor ”det nye” endrer et helt system og skaper nye spilleregler

Her er det selvsagt forskjell på ambisjonsnivået. For eksempel, om ledelsen har bestemt seg for å bare drive med inkrementell innovasjon er det kanskje ikke så krevende for en person fra kjernevirksomheten å levere på prosjektene. Snakker vi derimot om radikal eller disruptiv innovasjon er det ekstremt viktig å ha en type mentorprogram og oppfølging pluss et internt kurs om metoden for disse ansatte.

Baille peker på viktigheten av at ledelsen er involvert i innovasjonsprosessene: -Toppledere bør inkluderes i hvert fall i ett innovasjonsprosjekt med minst 20% minst en gang og være en del av teamet – dersom man mener alvor. Det hjelper ikke å bare lese de siste rapportene og tallene og å fatte beslutninger ut fra dette. Når innovasjonsteamet presenterer caset, må lederne hatt tatt seg tid til å lese dokumentasjonen og å forstå prosjektet, for å unngå å stille irrelevante spørsmål, og for å unngå å ta opp problemstillinger innovasjonsteamet har tenkt på og løst for lenge siden.

Ikke innover i henhold til tallene fra sist budsjett

Om bedriften skal i gang med en innovasjonsprosess, anbefaler jeg å starte med å kartlegge alle stakeholders (eiere, ledelsen, strategiske partnere, kunder – så vel som staten, i rollen som premissgiver for det regulatoriske rammeverket) – og deres interesser (behov, ønsker og “pains”).

Identifiser deretter maks 3 fokusområder (kan være teknologi, marked, kundesegment) som kan matche interessene, og driv prosessene ut fra dette.

Sørg for at innovasjon er en del av kjernevirksomheten med klare ansvarsområder og budsjett – ikke gjør innovasjon til noe som blir prioritert eller nedprioritert avhengig av hvordan siste kvartal har gått finansielt.

Knytt bonus og insentiver for ledere i kjernevirksomheten opp mot deres bidrag til innovasjon. Det er derfor det er så viktig at fokusområdene må være konsistente med bedriftens langsiktige strategi.

Toppledelsen må involveres, være champion og kunne faget innovasjon like godt som de (forhåpentligvis) kan finans eller markedsføring.

Kunsten å holde seg oppdatert

-Å forfatte en blogg om innovasjon, skrive innlegg i E24, pluss å være fast gjest på Shifter podcast tvinger meg til å holde meg oppdatert og å reflektere over hva vi kan lære rundt innovasjon og digitalisering fra nyheter om teknologi, økonomi, finans og politikk. Jeg abonnerer på en del nøye utvalgte nyhetsbrev, både faglig om innovasjon – og med tanke på finans og økonomi. I tillegg til å følge mainstream media, er jeg daglig innom ShifterZerohedgeSeeking Alpha, og abonnerer på nyhetsbrev fra Fierce-nettsider, Techcrunch osv. Seeking Alpha har et analysesegment der private og bedrifter kommenterer den finansielle siden av teknologiutviklingen. Anbefales!