– Fremtiden tilhører de med sosiale ferdigheter

I en verden der stadig flere oppgaver overtas av maskiner og kunstig intelligens, vil våre sosiale ferdigheter og kommunikasjonsevne bli sentral. Det er godt nytt for noen, og dårlig nytt for andre. Her er ukens teknologinyheter.

At kunstig intelligens er på fremmarsj er velkjent, og omtrent hver eneste dag kommer nye artikler, forskningsrapporter og nyheter om at, joda, robotene vil ta over stadig flere oppgaver for oss mennesker. 

Så hva er det da vi skal bidra med?

Nå peker flere eksperter på noen kjerneområder der mennesker fortsatt vil ha avgjørende innflytelse og betydning, ifølge Business Insider.

Først og fremst pekes det på mellommenneskelige ferdigheter, spesielt kommunikasjonsevne og sosiale ferdigheter. De som kan få ekspertise innen kunstig intelligens og de mer «myke», menneskelige ferdighetene til å forenes og jobbe i harmoni er de som vil ha suksess i en stadig mer KI-basert verden.

Taperne: De smarte men innelukkede arbeiderne

Så hvem vil tape i denne nye verdensordenen? Eller rettere sagt: Få sine arbeidsoppgaver erstattet av maskiner? Ifølge ekspertene er dette først og fremst de smarte, men innelukkede arbeiderne. Eller på engelsk: «The brilliant, solitary jerks».

Det sier Diana Lee, grunnlegger av markedsføringsfirmaet Constellation, til Business Insider. Hun følger opp med en konkret beskrivelse av problemet de står overfor:

– Det jeg ser er at mange bare ønsker å kaste så mye data som mulig på en modell, uten å ha en faktisk forståelse for hvordan modellen behandler et gitt problem.

– Det du faktisk trenger for å lage noe fantastisk, er samarbeid og kommunikasjon kombinert med datateknologi. Da kan man lage den beste teknologien og kunstige intelligensen, sier Lee.

Nytt kurs om hvordan data påvirker oss og samfunnet rundt:

DYBDEKURS:

Datareisen

Datareisen er et digitalt kurs om data – og hvordan det påvirker deg, meg og samfunnet rundt oss. Det tar cirka 10 timer å klikke seg gjennom kurset – men du kan gjøre dette i ditt eget tempo, når det passer deg.

OpenAI med ny oppdatering til GPT: 

Men er det kanskje mer passende å kalle dem «Closed» AI?:

Stor KI-lansering fra Microsoft:

… samtidig som de permitterer etikk-teamet:

Samsung med flau feil i markedsføringen sin:

Kan vi nå sikre dataene våre for godt?:

Easee-krisestab etter svensk salgsforbud:

Høyre-støtte gir regjeringen grønt lys for endringer i Politiregisterloven:

Møt den nye Digdir-sjefen:

Hevder at Meta betalte ansatte for å gjøre ingenting:

Rolls-Royce skal gjøre hva for noe?: