– Får mer skreddersøm ved å ta læringen internt

Follo Futura har i over 15 år vært blant topp ti på NHOs Arbeid og Inkluderings jobb-barometer. Omstilling og læringskultur har vært en forutsetning for at de har holdt seg konkurransedyktige. Foto: Follo Futura

I Follo Futura lærer bedriften i samlet flokk. – Når vi prioriterer å utvikle oss, gir det resultater, forteller administrerende direktør.

– Veldig mange bedrifter bruker ressurser på opplæring av ansatte, men ikke som organisasjonslæring – altså at menneskene i organisasjonen kontinuerlig lærer å lære sammen.

Det sier Mette Veiby, administrerende direktør i Follo Futura Holding.

Bedriften leverer tjenester i Follo-regionen, fokusert på blant annet inkluderende arbeidsliv, rekruttering og matching av lærlinger med arbeidsgivere, med NAV som største kunde.

Tjenestene de jobber med er ofte konkurranseutsatte, og de 20 ansatte i selskapet har måttet omstille seg flere ganger. Som siviløkonom med spesialisering i organisasjonsledelse og organisasjonslæring, har Veiby derfor hatt et sterkt fokus på læringskultur internt.

– Når endringstakten er så rask som den er nå, må vi følge med på hva som skjer så vi kan ta signaler i markedet raskt.

Nettopp dette fokuset har bidratt til at bedriften i over 15 år har vært blant topp ti på NHOs Arbeid og Inkluderings jobb-barometer. Som Veiby sier:

– Når vi prioriterer å utvikle oss, gir det resultater.

Fordypningskvelder

Så hvordan fungerer organisasjonslæring i praksis? I stedet for å diktere et kompetansebehov via tillitsvalgte, ser ledelsen og de ansatte i Follo Futura Holding sammen på hva behovene er og hvor man kan forbedre seg for å skape mer verdi for kunden. Så bestemmer man i fellesskap et faglig tema for halvåret eller året og setter fart i samlet tropp.

Mette Veiby er administrerende direktør i Follo Futura Holding. Hun forteller at faglige fordypningskvelder har vært en av nøklene til den gode læringskulturen i selskapet. Foto: Follo Futura

– Vi er små, så vi har ikke ressurser til å kjøpe store kurs, sier Veiby.

– Det vi derimot kan er å sette av mye tid internt til å jobbe med stoffet sammen. Å sende folk på kurs og mastergrader koster også. Spørsmålet er om man kan få mer skreddersøm ved å ta læringen internt og ta ansvar for prosessen selv.

For Follo Futura Holding har faglige fordypningskvelder vært en av nøklene til den gode læringskulturen i selskapet.

– Tre-fire kvelder i halvåret er vi sammen i fem timer. Da starter vi med å trene eller gå tur, så spiser vi sammen og så setter vi det faglige programmet og jobber sammen.

Bearbeider kunnskapen sammen

Opprinnelig startet kveldene som en måte å innarbeide inneklemte dager og ferier, men etter hvert har de også blitt en viktig arena for faglig utvikling.

Da de skulle sertifisere seg som rekrutterere kjøpte de inn bøker og fordelte dem på ulike team. Deretter forberedte teamene lesenotater og presentasjoner av det viktigste, slik at kollegene på de andre teamene ikke måtte lese alt av det utdelte materialet.

– Vi gjorde det sammen: Leste fagstoff, lagde lesenotater, foreleste bøker for hverandre og deltok på kurs sammen. Det er også gøy; vi får både energi av å lære av hverandre og gjensidig faglig respekt, sier Veiby.

Det settes dessuten av tid i etterkant for å snakke om hvordan ny kunnskap helt konkret kan benyttes, enten det er snakk om å justere rutiner eller å oppdatere hvordan man skriver kontrakter.

– Slik får vi trekke inn det vi lærer i hverdagen, forbedre tjenesten og skape kundeverdi.

Nytt kurs for ledere om læring på arbeidsplassen

Den digitale transformasjonen og det grønne skiftet endrer spillereglene for hva som er lønnsomt, smart og relevant i arbeidsmarkedet. Disse megatrendene fører med seg nye forretningsmodeller, nye beste praksiser og nye måter å jobbe på. 

Står vi stille mens samfunnet og arbeidslivet endrer seg, risikerer virksomheten å bli etterlatt og utdatert. 

Derfor må vi både som enkeltpersoner og virksomheter være tilpasningsdyktige og lærevillige, for å henge med i svingene. 

Nå har Digital Norway lansert et introduksjonskurs med en verktøykasse bestående av en rekke helt konkrete tips, triks, metoder og teknikker ledere kan bruke for å implementere læring på arbeidsplassen. 

Ta kurset her →

«Hvordan får jeg tid?»

Veiby vet at noen kan føle seg fremmedgjort i møte med omstillinger og utvikling, og at man fort kan tenke «oi, nok en oppgave?»

– Det kan være lenge siden du tok utdannelse, eller så har nysgjerrigheten svunnet med tiden. Kanskje føler du at du ikke har tid eller lyst til å gå inn i det, at du mangler studieteknikk. Kanskje har du små barn i tillegg.

Veiby tror også at motstand mot endring og utvikling ofte kan ha sammenheng med hvilke roller man har i en organisasjon.

– Er man en idéskaper er alt spennende og morsomt, mens en ferdigstiller lettere vil tenke vil tenke «hvordan får jeg tid til dette?»

Ifølge Veiby er løsningen at man løfter hverandre.

– Man skal alltid være trygg på at man ikke blir stående alene. Når toget begynner å gå vil alle være med fordi de vil lære og utvikle seg.

Samtidig er det at alle sammen bestemmer seg for det faglige fokuset med på å fjerne følelse av å få endringer tredd over hodet på seg. Ikke at motivasjon later til å være noe stort problem i Follo Futura Holding uansett.

– Jeg var nettopp i møte med de tillitsvalgte, sier Veiby.

– De sa at «det som er viktig for oss er at det foregår læring og at vi kan utvikle oss». Som leder blir jeg veldig glad av å høre det.

Ta vårt nye kurs for å lykkes med læring på arbeidsplassen:

Introkurs

Hvordan lykkes med læring på arbeidsplassen

Samfunnet og arbeidslivet er i endring. Derfor er kontinuerlig læring for alle ansatte viktig for å være tilpasningsdyktige. Her er kunnskap og gode råd for å jobbe og engasjere internt for å få suksess med kompetanseheving.

30 4 Moduler0% Fullført