GRATIS Arrangement

Tech-frokost: Bærekraft og digitali­sering

Hvordan kan norske bedrifter bli mer konkurransedyktige ved å benytte data og hvordan ta steget fra rapportering på bærekraft til bærekraftig forretningsutvikling? 

NB. Dette arrangementet er avholdt

I dag møter norske bedrifter stadig økende krav og forventninger til hvordan man skal arbeide med og rapportere på bærekraft. Flere opplever å måtte bruke mye tid på å hente inn og sammenstille informasjon som ikke oppleves relevant for bedriften. Står vi i fare for at behovet for rapportering overskygger målet om å ta virksomheten i en mer bærekraftig retning – med tilhørende økt konkurransekraft?

Denne morgenen skal vi se på hvordan vi kan løse to behov samtidig. Behovet for god dokumentering og behovet for bærekraftig forretningsutvikling. Vi vil gi en praktisk innføring i forventninger som møter bedrifter i dag, samt vise hvordan bedrifter kan bli bedre på å samle inn og bruke sine bærekraftsdata. 

Start dagen med frokost sammen med Digital Norway og Dataforeningen i 16. etasje på Rebel-huset 24. janaur. Foredragene varer fra 09:00 til 10:00, med frokost og kaffe fra 08:30.

Fasilitatoren

  • Våre teknologifrokoster er en del av Fasilitatoren, hvor vi gjennom arrangementer, fysiske kurs og workshops bygger kompetanse om ny teknologi.

Disse vil du høre fra:

Line Asker – seniorrådgiver for bærekraft i DNB

Line skal snakke om hvilke forventninger om rapportering norske bedrifter møter i dagens marked. 

Henrik Fonahn i Footprint

Henrik skal fortelle om hvordan bedrifter kan imøtekomme økende rapporteringskrav og samtidig skape verdi for kundene. Han vil også vise noen praktiske eksempler på hvordan bedrifter har skapt verdi ved å benytte data fra egen bærekraftsrapportering.