Fasilitatoren

Gjennom Fasilitatoren kan vi tilby din bedrift en rekke fasiliterte kurs utviklet av de beste fagmiljøene i Norge.


Ny kompetanse, praktiske oppgaver, og kjente metoder og verktøy

Sammen med de fremste fagmiljøene i Norge har DigitalNorway utviklet en rekke praktiske kurs som vil hjelpe deg og din bedrift å bli mer datadrevet, jobbe strukturert med innovasjon og anvende ny teknologi. 

Kursene vil din bedrift oppdatert kompetanse på ulike fagområder og vi vil gjennom hele kurset jobbe med praktiske oppgaver. Du vil også få med deg metoder og verktøy du umiddelbart kan ta i bruk i din bedrift og din arbeidshverdag.

Kursene tilbys til bedrifter eller klynger som ønsker å dykke ned i konkrete problemstillinger, fasilitert av kunnskapsrike fagpersoner.

Hvordan fungerer det?

  • Kursene kan være fysiske og/eller digitale og varer i 1-3
  • Våre kursopplegg består av forelesninger, erfaringsutveksling og gruppearbeid 
  • Kursene er fysisk og varer i 1-3 dager
  • DiggitalNorway planlegger innholdet og oppgaver sammen med dere for best mulig tilpasning og relevans
  • I etterkant får dere tilgang til alle presentasjoner, metoder og praktiske verktøy som hjelper dere å komme i gang med arbeidet i egen bedrift
  • Workshopene arrangeres hos DigitalNorway i fantastiske lokaler med utsikt over Oslo. 
  • Eller så kan vi komme til dere – ta kontakt dersom du ønsker at vi kommer til ditt område

Våre fysiske kurs:

Fysisk kurs

Fra data til verdi

Data er forutsetningen for nesten all digitalisering. Delta på kurs og lær hva data er, hvilke problemer vi løser med data, hvor vi finner data og hvordan vi jobber med data for å skape ny verdi.

Fysisk kurs

Kundedrevet innovasjon

Bli med på kurs og lær å jobbe strukturert med kundedrevet innovasjon – slik at produktene og tjenestene du utvikler treffer behov.

Fysisk kurs

Kunstig Intelligens i praksis

I dette kurset får dere en innføring i hva kunstig intelligens (KI) er, hva det kan brukes til, samt hva dere trenger av ressurser, kompetanse og data for å utnytte potensialet til verdiskaping.

24 Aug

Digitalt kurs

Digital workshop: Bærekraftsstrategi for bedriften

I dette kurset med med Tinkr og DigitalNorway skal vi vise deg hvordan din bedrift kan utvikle deres egen bærekraftsstrategi, steg for steg.

24.08 Oslo Kr 4.000,-

Er dette noe for deg eller din bedrift?
Ta kontakt med oss!

Støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling

Fasilitatoren har fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Formålet til Stiftelsen Teknologiformidling er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv. Samarbeid og deling av kompetanse, teknologisk utvikling og kunnskap har vist seg å være viktige faktorer for å opprettholde en lønnsom virksomhet.

Stiftelsen ønsker å bidra til at små og mellomstore etablerte bedrifter lykkes i omstillingen til industri 5.0. Her er digitalisering, robotisering og kunstig intelligens kombinert med samfunns- og klimaansvar sentrale nøkkelord. Prosjekter som støttes, må vise evne og vilje til delingskultur slik at prosjektets resultat fører til verdiskaping for flere.