Fasilitatoren

Delta på fysiske kurs og få en praktisk tilnærming til hvordan din bedrift kan bli mer datadrevet, jobbe strukturert med innovasjon, og anvende ny teknologi!


Ny kompetanse, praktiske oppgaver, og kjente metoder og verktøy

Sammen med de fremste fagmiljøene i Norge har DigitalNorway utviklet en rekke praktiske workshops som vil hjelpe deg og din bedrift med å bli mer datadrevet, jobbe strukturert med innovasjon og anvende ny teknologi.

I våre engasjerende workshops får du ny kompetanse, anledning til å anvende den gjennom praktiske oppgaver, samt metoder og verktøy du tar med deg hjem til din bedrift og din arbeidshverdag.

Fasilitatoren er et tilbud der norske små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kobles sammen og deltar i praktisk rettede kursopplegg utviklet sammen med landets ledende fagmiljøer innenfor teknologi og innovasjon. 

Stiftelsen Teknologiformidling bidrar med midler til å utvikle kursene.

Hvordan foregår kurstilbudene?

  • Kurstilbudene settes opp som fysiske og/eller digitale workshops som går over 1-3 dager
  • Kurstilbudene vil settes opp over hele landet
  • Du får mulighet til å gi innspill til kursansvarlig i forkant, for optimal tilpasning og relevans
  • Kursene er satt sammen av forelesninger, erfaringsutveksling og gruppearbeid, og består av presentasjoner, metoder og praktiske verktøy som hjelper deg med å komme i gang med arbeidet i egen bedrift
  • Kursene gir deg muligheten til å dykke ned i temaer som å bli mer datadrevet, jobbe strukturert med innovasjon og å anvende ny teknologi

Våre neste workshops:

Workshop: Fra data til verdi

Data er forutsetningen for nesten all digitalisering. Meld deg på workshop 10. mars og lær hva data er, hvilke problemer vi løser med data, hvor vi finner data og hvordan vi jobber med data for å skape ny verdi.

Workshop: Kundedrevet innovasjon

Bli med på workshop 1. til 2. mars og lær å jobbe strukturert med kundedrevet innovasjon – slik at produktene og tjenestene du utvikler treffer behov.

Spørsmål?

Støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling

Fasilitatoren har fått støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Formålet til Stiftelsen Teknologiformidling er å øke produktivitet, verdiskapning og konkurransekraft for norsk næringsliv. Samarbeid og deling av kompetanse, teknologisk utvikling og kunnskap har vist seg å være viktige faktorer for å opprettholde en lønnsom virksomhet.

Stiftelsen ønsker å bidra til at små og mellomstore etablerte bedrifter lykkes i omstillingen til industri 5.0.  Her er digitalisering, robotisering og kunstig intelligens kombinert med samfunns- og klimaansvar sentrale nøkkelord. Prosjekter som støttes, må vise evne og vilje til delingskultur slik at prosjektets resultat fører til verdiskaping for flere.