Europeiske nettverk fungerer som snarvei til digitalisering

Foto: Johnér

DigitalNorway er en av fem operasjonelle Digital Innovation Hubs i Norge. Gjennom denne rollen er vi en del av nasjonale og internasjonale nettverk som kan være potensielle døråpnere for små og mellomstore norske bedrifter.

Hovedoppgaven til en Digital Innovation Hub (DIH) er å bidra til økt digitalisering og innovasjon blant små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Dette gjøres ved å sette bedrifter i kontakt med nasjonale og internasjonale nettverk, tilrettelegge for kompetanseheving, gi tilgang til økosystemer for innovasjon og teknologi, og ikke minst å tilby midler til finansiell og teknisk støtte gjennom EU-prosjekter.

Burde din bedrift bli del av et europeisk nettverk? Se oversikt over relevante ekspertnettverk vi kan sette deg i kontakt med nederst i artikkelen. 

The European Commission etablerte DIH-ordningen i 2014, med et hovedmål om å øke konkurransekraft og innovasjon på tvers av Europa. Som en DIH arbeider vi med å tilrettelegge for at bedrifter kan bli mer konkurransedyktige ved å ta i bruk digital teknologi innen eksempelvis produktutvikling, tjenesteutvikling og produksjonsprosesser.

Digital Innovation Hub

Som en Digital Innovation Hub arbeider vi med og for små og mellomstore bedrifter på ulike nivå både nasjonalt og internasjonalt. Eksempler på prosjekter og fokusområder:

 • Gjennom våre EU-prosjekter har vi hjulpet mer enn 140 bedrifter i form av bevisstgjøring, coaching, søknadsskriving, og modenhetsanalyse.
 • Mer enn 200 bedrifter har deltatt på kompetanseprogrammet Konkurransekraft & Vekst, et program vi leverer gjennom Innovasjon Norges Omstillingsmotor-initiativ.
 • DigitalNorway var  sekretariat for Digital21 – en strategi utviklet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet om næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.
 • Vi fungerer som en nøytral arena for to ulike bransjesamarbeid:
  • DIGIN er et fellesinitiativ for digitalisering av kraftbransjen
  • DataLink er et fellesprosjekt om datadeling på norsk kontinentalsokkel
 • Livslang læring er et annet av våre store fokusområder. Vi er med i utviklingen av syv ulike etter- og videreutdanningstilbud sammen med ulike aktører fra akademia, og utvikler enkle og praktiske kurs for å fremme digitalisering – sammen med utvalgte partnere.

Samarbeid på tvers er nøkkelen til å øke kunnskap og bevissthet

Samarbeid på tvers er en av grunnpilarene for en DIH. Ved å samarbeide tett med ulike aktører som forskningsorganisasjoner, akademia, industriorganisasjoner, inkubatorer, store selskaper, akseleratorer, regionale initiativer og myndigheter evner vi å danne et helhetlig bilde av beste praksis innen digitalisering og teknologi, for så å ta dette ut i konkrete leveranser og kunnskapsoverføring til SMBer.

-En del av vårt mandat er å øke bevisstheten om digitalisering og mulighetene som ligger i bruk av digital teknologi. For å svare på dette distribuerer vi relevante artikler og avholder eventer, vi hjelper til direkte eller indirekte med pilotering, testing og eksperimentering med digital innovasjon, i tillegg til å tilby forretningsmessig og finansiell støtte til å fremme innovasjon og å finne ut hvilke muligheter som ligger i digitalisering for hver enkelt bedrift, sier Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway.

-Gjennom våre EU-prosjekter har vi et særlig fokus på støtte til bedrifter som arbeider i skjæringspunktet mellom helse og teknologi, samt bedrifter som skal i gang med innovative løsninger ved hjelp av robotisering eller automatisering. Siden 2019 har vi vært en av partnerne i tre ulike prosjekter; to Horisont 2020-prosjekter (TRINITY og DIGI-B-CUBE), og ett Interreg-prosjekt (InnoCAPE).

Ta kontakt med Pavan dersom du ønsker å vite mer om muligheter for din bedrift.

Ønsker du å holde deg oppdatert på ulike muligheter og siste nytt fra DigitalNorway? Følg oss på FacebookTwitter og LinkedIn, og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Nettverk, ekspertområder og muligheter for SMBer

Under finner du et utvalg av noen av nettverkene DigitalNorway tar del i. Dersom din bedrift arbeider innenfor et relevant område tilknyttet denne listen, oppfordrer vi deg til å ta kontakt for å utforske hvilke muligheter nettverket kan gi for din bedrift. Vi er også åpne for å samarbeide med andre DIH-er, akademiske institusjoner og forskningsorganisasjoner, samt større selskaper og andre organisasjoner som er involvert ulike EU-prosjekter.

Horisont 2020-prosjekter

 • DIGI-B-CUBE – Digital innovation disrupting medical diagnostics and related value chains
 • TRINITY – Creating a network of digital Innovation Hubs (DIHs) to contribute to novel solutions that will increase agility in production
 • InnoCAPE – Increasing capacity of DIHs and developing innovative tools for smarter digitalization solutions in SMEs

Robotisering og avansert produksjon 

 • RODIN – A pan-European network of networks aiming to bring together European Digital Innovation Hubs (DIHs) in robotics
 • RIMA – Uptake of robotics – and helping small and medium-sized companies (SMEs) to develop novel solutions for different industry sector in inspection and maintenance
 • DIHHERO – Uptake of robotics – and help small and medium-sized companies (SMEs) to develop novel solutions for Health
 • DIH2 – Will facilitate the uptake of the latest robotic technologies across the European Union in the field of agile production
 • agROBOfood – Building a European ecosystem for the effective adoption of robotic technologies in the agri food sector
 • WeldGalaxy – Seeking manufacturing SMEs and welding equipment and consumables companies – first open call. Apply before 29 May!

Digital Innovation Hub-nettverk

 • ADMA – European advanced manufacturing support center
 • ROBOTUNION – Accelerating startups in robotics
 • ROBUTCHER – A robust, flexible, and scalable cognitive robotics platform for meat production
 • DIHNET – Project supporting DIHs, creating pan-European sustainable network of networks
 • PULSATE – Uptake of laser-based equipment for advanced and additive manufacturing (grant to be signed in June)
 • Change2Twin – Experimentation on Digital Twins in manufacturing targeting SMEs and slightly larger companies (grant to be signed in June)
EU flag

About DIGI-B-CUBE: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme, under Grant Agreement nº 824920.

About Trinity: The TRINITY project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement nº 825196.