Kan øke sjansen for at kreftpasienter blir friske – med færre bivirkninger

En norsk dataplattform som skal bane vei for effektiv, persontilpasset kreftbehandling nådde gjennom nåløyet i EU-ordning.

Kreft er en sykdom som varierer veldig fra person til person, og derfor ender mange kreftpasienter opp med å få medisiner som har liten eller dårlig effekt.  Norske Seald forsøker å bøte på problemet ved finne en metode som kan analysere levende kreftceller og dermed finne ut hvilke medikamenter som faktisk fungerer på hver enkelt pasient.

Det er komplisert arbeid, som involverer grundig gjennomgang av pasient- og behandlingsdata. Mye data – og nettopp der har det ligget en stor fartsdump i kreftforskningen.

– Gjennom tre pre-kliniske studier har vi samlet ganske enorme mengder data. Å strukturere og kategorisere denne dataen, gjerne i et format som er intuitivt å lese og bruke, er nesten et forskningsprosjekt i seg selv, forklarer Tove Cecilie Viebe, grunnlegger av Seald.

Derfor har Seald gått sammen med bedriftene Mindshift og Skogshorn for å utvikle en ny plattform som kan brukes til å strukturere, dele, analysere og visualisere data fra kreftstudier. Tidligere i høst ble det kjent at prosjektet fikk tilskudd fra EU-prosjektet DIGI-B-CUBE, som DigitalNorway er en del av.

Søk om støtte fra DIGI-B-CUBE

  • Små og mellomstore bedrifter med digitale helseløsninger kan søke opptil 600.000 kroner i støtte gjennom prosjektet
  • Målet med prosjektet er å fremme innovative selskaper som kan være disruptive innen diagnostisering og relaterte verdikjeder innen helseteknologi
  • Prosjektet tar imot og vurderer søknader løpende – siste frist for den pågående runden er 3. februar 2021
  • WEBINAR 12. JANUAR: Bli med på workshop og matchmaking for å lære mer om muligheter med DIGI-B-CUBE.

– Vi er veldig fornøyd med at plattformen har blitt anerkjent som en god og praktisk tilnærming til akkurat dette problemet, sier Andre Ruud, CTO i Mindshift, om tildelingen.

Bedre databehandling = bedre forskning

Hva er sammenhengen mellom en bedre dataplattform og individualisert kreftbehandling? For å forstå det må vi gå litt dypere inn i Sealds forskning.

Altså: en av de tingene som gjør kreft vanskelig å behandle er at sykdommen er høyst individuell. Enkelt forklart er kreft er en prosess hvor pasientens egne celler går amok – følgelig er det i teorien like mange varianter av kreft som det finnes kreftpasienter (i praksis er det heldigvis en del likhetstrekk mellom krefttilfeller). Det betyr at selv hos pasienter med samme type kreft er det store forskjeller når det kommer til hva som er de mest effektive medisinene.

Problemet er at det er vanskelig å finne den optimale behandlingen for hver pasient. Det betyr at ikke alle pasienter får behandlingen som fungerer aller best mot deres kreft, samtidig som flere får alvorlige og unødvendige bivirkninger av medisiner som gir liten eller ingen gevinst.

Hvis Seald lykkes, blir det altså mulig for behandlere å bruke pasientens egne kreftceller til å finne ut hvilke medikamenter i hvilke doser som fungerer best, og på den måten øke sjansen for at pasienten blir frisk – samtidig som man begrenser bivirkninger.

Forskningen er tverrfaglig, og bygger på ekspertise innen forskjellige fagfelt som farmakologi, DNA-sekvensering og biomarkører. Seald jobber også tett med flere forskningspartnere innen helsevesenet.

Og nettopp en strømlinjeformet dataplattform er gull verdt i kampen mot kreften. Viebe forklarer:

– Det dreier seg om at vi jobber med team og samarbeidspartnere som alle har helt ulike perspektiver og behov – en bioinformatiker og en klinisk spesialist vil ha ganske forskjellige ting ut av samme datasett. I dag er ikke det største problemet å avdekke respons og genetisk avvik, men å tolke dataene riktig og relevant for optimal behandling av pasientene. Vi vil at alle, med sine forskjellige behov og perspektiver, kan bruke en og samme plattform for dataene. Vi må også ha stålkontroll på personvern, ulike normaliseringer og hendelser i test-situasjonen, og ikke minst, pasientdata-biten.

Tove Cecilie Viebe, grunnlegger av Seald.

For å løse disse problemene trengs en annen kompetanse enn det Seald har. Derfor startet de et samarbeid med bedriften Mindshift, som spesialiserer seg i databehandling og teknologiutvikling kombinert med atferdsvitenskap og endringsledelse.

– Vi har ikke så god greie på kreftforskning, men vi er spesialister i å finne ut hvordan man skal bruke teknologi på nye og effektive måter. Det handler mest om å forstå mennesker og hvordan de bruker teknologien. Så selv uten medisinsk kompetanse fikk vi satt opp en plattform som samler, visualiserer og tilgjengeliggjør forskningsdata, og som sikrer god samhandling og ivaretar personvernmessige behov sier Ruud i Mindshift.

Seald og Mindshift fikk også med seg IT-bedriften Skogshorn på laget, som stiller med essensiell ekspertise om det juridiske og regulatoriske aspektet ved behandling av helsedata.

– Plattformen vi har laget er veldig skalerbar. Det vil si at når Seald vokser og datamengden mangedobles trenger de ikke bytte plattform, legger Ruud til.

– Øker sjansen vår for å lykkes

Datahåndtering har vært en utfordring helt siden Viebe startet Seald i 2016. Hun forteller at de hadde hatt møter med Mindshift om problemstillingen en stund, men at gjennombruddet ikke kom før de fikk et dedikert tilskudd gjennom DIGI-B-CUBE-prosjektet.

– Som et tidlig fase-selskap var støtten fra DIGI-B-CUBE utløsende for å utvikle en dataplattform av høy kvalitet, og for et meget spennende og tverrfaglig samarbeid. Det hadde ikke blitt noe av hvis vi ikke hadde fått DIGI-B-CUBE-støtte, forteller Viebe.

Andre Ruud, CTO i Mindshift.

DIGI-B-CUBE er en del av EUs forskningsprogram Horizon 2020 – verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Selve DIGI-B-CUBE-prosjektet er spisset mot digital helseteknologi. Og her er Seald med i en eksklusiv klubb: til sammen fikk bare 17 prosjekter støtte i hele Europa.

– Vi er klar over at EU-midler henger høyt. Vi er glade og stolte at vi nådde opp i konkurranse med så mange gode selskaper fra så mange gode land, sier Ruud i Mindshift. Og Viebe!

– Det er også en krevende prosess, og det var veldig nyttig å ha med DigitalNorway som diskusjonspartner og støttespiller, sier Viebe, og legger til:

– Støtten øker sjansen for at vi kommer i mål med det vi forsøker å få til i Seald.

Gode muligheter for norske selskaper

Sealds dataplattform var ett av to norske prosjekter som kom gjennom nåløyet i 2020-runden av DIGI-B-CUBE-tildelinger. Det andre var et samarbeid mellom norske Stable Health Innovation, greske Vidavo S.A og svenske CSBJ Consultancy. De lager en digital plattform som gjør det enklere å integrere massasje-terapi og andre velvære-behandlinger med dokumentert effekt i behandlingsløpet for kronisk syke pasienter.

Pavan Sriram
Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway,

I tillegg gjør norske bedrifter det sterkt i andre EU-programmer: for eksempel fikk Adaptive Robotics nylig støtte gjennom prosjektet TRINITY – også en del av Horizon 2020, og der DIgitalNorway er en av prosjektpartnerne.

Pavan Sriram, ansvarlig for internasjonale prosjekter i DigitalNorway, mener norske selskaper bør la seg inspirere av disse suksesshistoriene.

– Vi ser at flere og flere norske SMBer lykkes i hard internasjonal konkurranse om EU-midler, så det er gode muligheter for norske selskaper å hevde seg.

Han påpeker også at det blir flere penger på bordet fra EU i årene som kommer, noe som betyr enda flere muligheter for norske bedrifter med gode, digitale løsninger.

– EU-ordningene rettet mot digitalisering blir flere og større. Horizon 2020-programmet videreføres i i form av Horizon Europa, og i tillegg lanseres programmet Digital Europe som skal gi hjelp til vekst og kompetanseheving hos SMBer.

Lær mer om DIGI-B-CUBE:

Prosjekt

DIGI-B-CUBE

DIGI-B-CUBE is a project funded under the European Union’s Horizon 2020 programme and aims to unlock the cross-sectorial collaborative potential of SMEs by combining novel Digital Technologies with Bioimaging-Biosensing-Biobanking industries.

EU flag

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme, under Grant Agreement nº 824920.