Digitale tvillinger: Slik brukes det i dag

I all buzzen rundt kunstig intelligens, IoT, VR og AR har digitale tvillinger fått relativt lite spalteplass. Det er synd: Svært mange virksomheter vil nemlig ha stor nytte av å ta i bruk denne teknologien.

Hva er en digital tvilling? Enkelt forklart er det snakk om digitale rekonstruksjoner av noe som eksisterer i virkeligheten – det være seg fysiske objekter, steder, systemer eller mennesker. For å forstå hvordan digitale tvillinger fungerer, tenk deg følgende tre punkter:

  1. Du har et fysisk produkt, objekt eller en prosess
  2. Dette gjenskapes i en virtuell, digital versjon
  3. Data utveksles mellom de to – objektet i virkeligheten og den virtuelle representasjonen – og dette knytter de to sammen

Det siste punktet er det som gjør digitale tvillinger så genialt. Digitale modeller av fysiske ting er på ingen måte noe nytt. Men det at en digital tvillingen utnytter data fra den fysiske verden til analyse og maskinlæring, gjør at tvillingen hele tiden lærer av de virkelige objektene – gjerne i sanntid. 

Men denne teknologien kan også brukes i utviklingen av fysiske gjenstander: Ved å bruke en digital tvilling i arbeidet med prototyping, kan du kjøre tester virtuelt – og unngå utfordringer og kostnader knyttet til fysiske prototyper.

På full fart inn i norske virksomheter

I fiksjonspodkasten LifeAfter bruker en av forskerne en digital tvilling av et tog for å kjøre uendelige simuleringer av et fysisk tog. Hensikten er å se hvordan toget håndterer ulike situasjoner og avdekke potensielle sikkerhetssvakheter, slik at disse kan utbedres i virkeligheten – uten at toget faktisk kolliderer. (Historien tar også for seg kunstig intelligens, men her skal vi ikke røpe for mye. Er du interessert i fremtidsteknologi, er dette en glimrende podkast for deg!)

Men digitale tvillinger er ikke science fiction – faktisk er de på full fart inn i norske bedrifter. Her er noen områder der digitale tvillinger allerede brukes i større eller mindre (eller stadig økende) grad. 

Online offshore

Når det kommer til teknologi er oljeindustrien en av de aller mest fremoverlente bransjene vi har her i landet. De siste årene har oljeaktører tatt i bruk en rekke nye digitale teknologier for å gjøre virksomheten mer effektiv og sikker. 

Digitale tvillinger er intet unntak. De kan brukes til å effektivisere en rekke prosesser som tidligere ville krevd mange turer mellom kontor og plattform, uoversiktlige endimensjonale tegninger og flere dyre tabber.

Når dette foregår digitalt vil det være langt enklere å overvåke arbeidsprosesser, inspisere utstyr, forutse potensielle sikkerhetsproblemer – og varsle og utbedre disse – ved hjelp av sanntidsinformasjon og nøyaktige 3D-modeller. 

Equinor har allerede fått på plass sin digitale tvilling Echo på et tosifret antall installasjoner, blant annet Johan Sverdrup og Johan Castberg. Ifølge selskapet har det blant annet gjort det mulig å redusere arbeidstiden ved Johan Sverdrup-feltet med femti prosent.

  • Lær mer om hvordan oljebransjen bruker digitale tvillinger og andre digitale teknologier i Industrial Digital Academy (IDA) – et åpent og gratis kompetansehevingsprogram for industrielle næringer

Mindre kostbar brobygging

Byggeprosjekter er svært kompliserte og sammensatte prosesser der mange ulike aktører er involvert. Tegninger og modeller – både fysiske og digitale – er for eksempel vært en viktig del av veiutbygging i mange år, men med digitale tvillinger tas dette til helt nye høyder.

Ta for eksempel arbeidet med å bygge en bro: Et slikt prosjekt krever at samspillet mellom byggherre, entreprenører og de prosjekterende går smertefritt. Skjer ikke det kan feilene – og dermed også kostnadene – skyte til himmels. Sånn sett kan en digital tvilling være en viktig livbøye. 

All informasjon vil være enkelt tilgjengelig for alle de involverte. Broen kan «bygges ferdig» virtuelt med alt fra rekkverk og lysarmaturer til avanserte sensorer. Det vil gjøre det langt enklere å planlegge vedlikehold og simulere slitasjen som broen vil bli utsatt for i virkeligheten. 

Forutsigbarhet i energisektoren

Det er enkelt å se for seg hvordan de nevnte bruksområdene også kan være nyttig for energisektoren. Hvis, for eksempel, hver enkelt turbin i en offshore vindmøllepark har en digital tvilling, vil det være langt enklere planlegge vedlikehold, identifisere forstyrrelser og forutse feil. 

Det kan også medføre store besparelser med tanke på inspeksjoner og undersøkelser av kritiske turbinkomponent. Tvillingen vil varsle om feil på spesifikke turbiner slik at du sparer deg for båtturen ut til møllene.

Vindturbiner er prisgitt værforholdene og må kunne prestere optimalt under alle forhold. Ved å mate vindmøllenes digitale tvillinger med værdata, vil det være mulig å se hvor godt hver enkelt turbin fungerer under alle slags tenkelige værscenarier. Dette kan bidra til en langt mer effektiv belastningsbalansering i energinettet. 

Vil du lære mer om digitale tvillinger?

Mikrokurs

Digitale tvillinger

Mikrokurset som lærer deg det viktigste om digitale tvillinger på under 5 minutter.

54 Moduler0% Fullført

Virtuelle bankkunder

Hittil har vi sett hvordan digital tvillinger kan benyttes for å simulere oppførselen til objekter og prosesser fra virkeligheten. Men det kan også brukes for å forutse adferden til mer organiske skapninger – for eksempel deg, der du titter på PC- eller mobilskjermen. 

Spør deg selv: Når var sist du fysisk besøkte en bank? Sannsynligheten for at du foretrekker nettbaserte bank- og finanstjenester er stor – og blir stadig større

I dag utarbeider banker og finansinstitusjoner modeller for kundesegmentering basert på egne, offentlige og partneres data. Likevel kan fremtidig atferd være vanskelig å forutse – med mindre du har en digital versjon av deg og meg og kan simulere alle tenkelige handlinger og reaksjoner.

Med digitale tvillinger kan finansinstitusjonene – godt hjulpet av kunstig intelligens et solid datagrunnlag – lage digitale kopier av deg og meg, noe som vil bidra til å simulere fremtidig kundeadferd. Gjennom utprøving av nye tjenester og løsninger vil de digitale tvillingene gi et tydeligere bilde av hvordan vi som forbrukere vil agere i fremtiden.

Helsefremmende tvillinger

Det siste applikasjonsområdet vi skal se på kan redde liv – bokstavelig talt. Når vi vet at også vi mennesker kan gjenskapes digitalt, er ikke veien lang til ideen om at også organene våre kan få egne digitale tvillinger.

Se for deg hvor nyttig det vil være å kunne teste ut nye medikamenter og vaksiner (for eksempel mot et nytt virus) for å forhindre ukontrollerbare sykdomsutbrudd. Stadig mer helsedata samles inn gjennom teknologi, noe som gjør det enklere å kjøre mer nøyaktige medisinske utprøvelser – digitalt.

Allerede i dag trener helseforetak på digitale tvillinger av organer, fremfor faktiske pasienter – gjerne med bruk av VR-briller, for økt realisme og læringseffekt. Denne utviklingen vil ikke bare ha mye si oss mennesker – på sikt kan det også potensielt bety slutten for dyreforsøk.

Hvordan kommer du i gang med digitale tvillinger?

Digitale tvillinger er altså på full fart inn i næringslivet, og allerede finnes flere skybaserte tjenester som gjør det lettere å komme i gang – blant andre Microsoft Azure. Disse gjør det overkommelig å ta i bruk teknologien, og du kan også bygge de tvillingene på egenhånd.

Rent visuelt er det som regel snakk om brukervennlig grensesnitt i form av tredimensjonal visning, mobilapplikasjon eller lignende. I sin enkleste form kan en digital tvilling være et enkelt dashbord på en PC. I motsatt ende av skalaen kan de være en fullt modellert 3D-representasjon med detaljert sanntidsinformasjon, som kan besøkes og interageres med i en virtuell virkelighet.

Utviklingen av rimeligere og mer effektive IoT-enheter er kanskje den viktigste muliggjøreren for at utbredelsen av digitale tvillinger. Avanserte sensorer gjør at nøyaktige data og informasjon om de virkelige objektene kan samles inn og utnyttes umiddelbart.

Mulighetene er altså mange dersom din virksomhet ønsker å bryne dere på tvillingteknologi. Og dere trenger ikke operere store oljeplattformer eller utvikle kritiske medisiner for at det skal ha verdi for virksomheten. 

Digitale tvillinger egner seg utmerket til uttesting av nye strategier, prototyper  fremtidige hendelser, analysere tidligere resultater, overvåke prosesser og hindre eller varsle om kritiske hendelser. 

Mikrokurs

Digitale tvillinger

Mikrokurset som lærer deg det viktigste om digitale tvillinger på under 5 minutter.

54 Moduler0% Fullført