Digital Norway med nytt gründerprogram for ukrainske flyktninger 

Liv Dingsør (Digital Norway) og Peter Kofler (Danish Entrepreneurs).

UAccelerate skal gi ukrainske flyktninger ferdighetene de trenger for å kunne drive egen bedrift. 

– Vi må tenke på flyktninger som en ressurs for samfunnet og ikke som en byrde. Som mennesker som kan bidra til vekst og verdi. Både for landet de bor – i og deres hjemland. 

Det sier Peter Kofler. Han er initiativtakeren bak et gründerprogram for ukrainske flyktninger i Danmark. Programmet ble lansert i samarbeid med Google og nasjonale partnere kun få måneder etter den russiske invasjonen i 2022, og fikk på kort tid hele 450 søkere til 60 plasser. 

Nå lanseres programmet, under navnet UAccelerate, for ukrainske flyktninger i Norge. Det skjer med Digital Norway og Google som hovedsamarbeidspartnere.

– Norge er en stor bidragsyter til bistand til Ukraina. Å ruste flyktninger med kunnskapen de trenger for å kunne starte sin egen bedrift, er blant de beste måtene å drive direkte og langsiktig bistand, forklarer Kofler.

Programmet inkluderer en rekke workshops, møter og arrangementer for nettverking (Foto: Danish Entrepreneurs)

I tråd med Digital Norway sitt mandat

I løpet av programmet skal deltakerne lære grunnleggende ferdigheter for å kunne drive egen bedrift: Alt fra digital markedsføring, salgsstrategier og finansiering – til skatteregler, lover og reguleringer skal dekkes. 

Det er helt i tråd med Digital Norway sitt mandat, forklarer Liv Dingsør, administrerende direktør i Digital Norway: 

– Vi jobber for en demokratisering av den digitale økonomien. At alle skal få tilgang til de samme mulighetene for utnyttelse av digitale ressurser. 

– Derfor er dette prosjektet godt forankret i alt annet vi gjør. Det er en praktisk gjennomføring med fokus på læring og skalering for en gruppe som ikke vil være i stand til å løfte dette alene.

Bidrar med nettverk av partnere og eiere

UAccelerate har et særlig fokus på digital forretningsdrift, med en rekke workshops, mentorer og foredragsholdere.

– For å lykkes som gründer i Norge i dag er det helt avgjørende med kunnskap både om teknologi og den digitale infrastrukturen i Norge, sier Dingsør. 

Her kommer Digital Norway sitt nettverk av partnere og eiere inn som en viktig faktor.  

– Digital Norway er derfor godt rigget for å ta dette prosjektet til Norge gjennom relevant kompetanse og et eier- og partnernettverk som er toneangivende i arbeidet med digitalisering i Norge. Samtidig er dette verdifull kunnskap også når Ukraina skal bygges opp igjen – og vil trenge mange vekstkraftige bedrifter og digitale hoder med på laget. 

Handler om oppbygging av et land i krise  

I Danmark kan ikke satsningen kalles for noe annet enn en suksess. 

Over 1200 har deltatt i programmet, noe som tilsvarer 8 prosent av alle ukrainske flyktninger i Danmark. Flere har startet opp suksessfulle bedrifter. 

Margrethe Vestager (nestleder i Europakommisjonen, omtalt som «en av verdens mektigste personer») har besøkt programmet to ganger. I fjor ble det også omtalt i en lengre reportasje i BBC World. 

Her er flere av programdeltakerne i Danmark på et nettverksarrangement (Foto: Danish Entrepreneurs).

Kofler sier at suksessen i stor grad har handlet om hvordan gründerne bidrar både til økonomien i landet de bor i, og hjemlandet. 

– Deres største ønske er å hjelpe landet de flyktet fra. Alle har slektninger bosatt i Ukraina, mange i frontlinjen. Vi har sett det på så mange måter, at ukrainere er laget av noe annet. 

– Derfor handler ikke dette bare om å gi flyktninger noe å leve av. Det handler om oppbygging av et land i krise. Slik at ukrainere skal kunne ha noe å leve av etter krigen er vunnet, sier Kofler. 

Han forteller om en ukrainsk oversetter fra gründerprogrammet. Med dansk base har hun sysselsatt over 20 ukrainere, fortsatt bosatt i Ukraina – med oversettelsesoppdrag. 

Slik sett betaler gründeren både skatt i Danmark, samtidig som hun bidrar med ukrainske arbeidsplasser. 

– Ukrainas BNP falt opp mot 30 prosent i 2022, og vi kan ikke tillate at landets økonomi kollapser. Derfor må vi tenke nytt rundt hvordan fremtidens Ukraina skal fungere, sier Kofler. 

Overbevist om suksess 

I dag bor det 47.000 ukrainske flyktninger i Norge. I første omgang skal 50 deltakere få muligheten til å delta på gründerprogrammet. 

Kofler forteller at han er overbevist om at UAccelerate vil bli en suksess i Norge, slik det har vært i Danmark. 

– Digital Norway har en sterk posisjon i Norge. De er dyktige på å få med både offentlige virksomheter og det private næringslivet, noe programmet er helt avhengig av.

UAccelerate åpner for søknader 7. august.