Dette er kunnskap alle må ha – enten de jobber i ledelsen eller på kundesenteret

Grunnleggende kompetanse innen digitalisering blir stadig viktigere for alle innen finans. Delta på gratis webinar!

– De store finansbedriftene ansetter i dag flere teknologer enn tradisjonelle finansfolk, sier Mariann Christensen, leder for Kompetanse og Fordel i Finansforbundet.

Som en konsekvens av denne utviklingen, snek det seg nylig inn en liten presisering på hjemmesiden til Finansforbundet. Der ønskes det nå velkommen til alle som jobber i finans og teknologi.

– Det er en erkjennelse av noe som raskt er blitt helt åpenbart: At teknologi spiller en avgjørende rolle for hvordan vi i dag jobber med finans. Har du i dag en god kombinasjon mellom økonomisk og teknologisk kompetanse, er sjansen stor for at du vil du klare deg svært godt i finansbransjen, sier Christensen.

Som den største fagforeningen i finansbransjen, organiserer Finansforbundet i dag over 32.000 ansatte i mange forskjellige finansbedrifter. Takket være et nytt samarbeid med DigitalNorway, får disse nå tilgang til en rekke relevante digitale læringsreiser.

– Må ha en grunnleggende kompetanse

– Selv om mange av våre medlemmer allerede har god teknologisk forståelse, ser vi også at flere ønsker å forstå litt mer av den raske digitale utviklingen og de nye teknologiske trendene.

Allerede oppgir over halvparten av Finansforbundets medlemmer at de er «svært motiverte» for å tilegne seg ny og relevant kompetanse for å være attraktive arbeidstakere.

– Enten du jobber med ledelse eller på kundesenteret, må alle ansatte i dag ha en grunnleggende kompetanse om digitalisering, og hvilke muligheter dette medfører, sier Christensen.

Når finansnæringen de neste årene ikke bare skal ansette folk med ny kompetanse, men også «up-skille og re-skille» eksisterende ansatte til å kunne ta fatt på nye oppgaver, er det viktig med gode kompetanseprogram, sier hun:

– Derfor prioriterer Finansforbundet stipend og relevante studietilbud høyt. Arbeidsgiver er alltid ansvarlig for de ansattes kompetanseutvikling, men vi er veldig opptatt av å kunne være en bidragsyter til dette, ved å tilby gode kompetansetilbud til våre medlemmer. Å styrke medlemmene våre på arbeidsmarkedet, er et strategisk satsingsområde for oss.

Nye læringsreiser fra DigitalNorway

I tillegg til det eksisterende tilbudet innen kurs og kompetanse, har Finansforbundets medlemmer fått utvidet læringstilbudet i form av skreddersydde læringsreiser fra DigitalNorway.

– Nå ønsker vi å gå et skritt lengre innen digitale temaer, og inngår derfor et samarbeid med DigitalNorway om korte og lett tilgjengelige digitale læringsreiser. Dette er en veldig god løsning som kombinerer selvstudier og webinarer, sier Christensen og fortsetter:

– Dette er en glimrende mulighet for våre medlemmer til å oppdatere egen kompetanse innen digitale temaer og teknologi – en kompetanse som er viktig uavhengig av hvilken jobb man har innen finans.

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, setter stor pris på dette læringsbaserte samarbeidet.

– Vi er på full fart inn i den datadrevne økonomien, og da kreves det nye ferdigheter i mange roller. Skal alle kunne henge med, må vi ha på plass en digital grunnmur – der terskelen er såpass lav at ingen faller utenom. Det gjenspeiles også i vår tilnærming til vårt læringsinnhold, sier Dingsør.

Med disse gratiskursene kan du øke din egen kompetanse:

Tjenester

Digitale kurs

Trenger du eller dine ansatte kompetanseheving på teknologi, innovasjon og digitale verktøy? Kursene er helt gratis og utviklet i samarbeid med noen av de tyngste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia.

Gratis webinar om smart bruk av data

I forbindelse med læringsreisene, arrangeres også et webinar i regi av Itera. Dette er åpent for alle som interessert i å lære mer om hvordan de kan bruke data til å ta bedre beslutninger raskere.

Her vil du møte Stefan Astroza, leder av kompetansemiljøet Smart Banking i Itera. Han jobber med alt som foregår i krysningspunktet mellom ny teknologi og tradisjonelle forretningsmodeller innen finans – med data som en viktig komponent.

– Mens finans før var preget av tydelige skiller, er også denne sektoren nå drevet av de mange store endringskreftene i markedet. Det er ikke uten grunn at DNB for noen år siden gikk ut og kalte seg et teknologiselskap med en banklisens, sier Astroza.

Stefan Astroza, leder av kompetansemiljøet Smart Banking i Itera.

Han peker på hvordan regulatoriske endringer de siste årene har åpnet opp for at andre aktører utenfra kan snu opp-ned på finansverdenen.

– Det kan være «big tech»-selskaper som Facebook som snuser på banktjenester, eller nyoppstartede fintech-selskaper som er «digital natives» – og dermed kan arbeide på helt andre premisser enn tradisjonelle finansselskaper, sier Astroza.

Han peker på hvordan dette gjerne er teknologiselskaper i bunn, og at de dermed ikke trenger å gå gjennom store transformasjonsprosesser – slik for eksempel DNB har måttet gjøre.

– Slik konkurranse blir gjerne sett på som et trusselbilde i begynnelsen, før man gjerne finner ut at det faktisk ligger mye læring i å forstå hvordan de jobber.

Astroza sier det også kan være vanskelig å ta nye forretningsmodeller på kornet, når «alt smelter sammen»:

– Når forsikring er blitt en integrert del av bildelingstjenester, eller Vipps tilbyr mobilabonnementer, kan det være vanskelig å vite hvordan man skal angripe konkurransen – om man ikke selv søker ny kompetanse. Det gjelder å være med på endringene, og ruste seg for det som kommer … selv det man ikke har erfaring med.

Smart bruk av data skaper langt større fortrinn enn tidligere. Har din virksomhet de nødvendige forutsetningene for å lykkes?