Design thinking: – Blitt nødvendig på alle nivåer i virksomheten

Equinors Hololens-team startet med at en entuasiastisk ansatt oppdaget et behov – og tok initiativ. I dag brukes løsningen til å teste løsninger offshore, før de implementeres i virkeligheten. Nå skal Equinors ansatte kurses i design thinking. Foto: Harald Wesenberg/Equinor

For å lettere finne fram til de beste løsningene tilbyr Equinor alle sine ansatte opplæring i Design thinking. Nå kan du ta kursene selv – helt gratis.

– En teknisk løsning blir fort meningsløs om den ikke løser en reell utfordring for brukeren. Design thinking gjør at alle ansatte kan bidra til mer innovative løsninger.

Tidligere kunne Equinor anskaffe utstyr som ble fraktet til Nordsjøen, og aldri høre noe om det igjen. Slik er det sjelden lenger, forklarer Mikael Leppä, Head of design i Equinor.

– I dag utvikler vi digitale produkter og tjenester som nesten aldri er helt «ferdige». De fleste løsninger krever kontinuerlige forbedringer og tilpasninger for å hele tiden fungere optimalt. 

Da er det en fordel at alle ansatte har kjennskap til hvordan produkter, tjenester og prosesser blir til, mener Leppä.

Hva er Design thinking?

  • Design thinking er en tverrfaglig tilnærming til å forstå problemer og skape løsninger som tar utgangspunkt i brukernes eller kundenes behov og ønsker.
  • Tilnærmingen er tradisjonelt brukt innen produkt- og tjenesteutvikling – men brukes i stadig større grad til utvikling av både prosesser og strategier.
  • Kombinert med bruk av generativ KI, kan tilnærmingen hjelpe virksomheter med å løse utfordringer raskere og mindre ressurskrevende.
  • I samarbeid med Equinor har Digital Norway utviklet to gratis kurs (en introduksjon og en verktøykasse) som gir deg alt du trenger til å komme i gang med design thinking i din virksomhet. Se kursene nederst i saken.

– Mye mer enn produkt- og tjenesteutvikling

Design thinking handler i bunn og grunn om å løse reelle problemer. Det høres kanskje ikke banebrytende ut i seg selv, men metoden bryter likevel med måten mange virksomheter jobber på i dag. 

– Det handler om å starte med problemet i stedet for løsningen; å involvere brukere og kunder tidlig i prosessen. Det er nettopp derfor vi ønsker å inkludere de ansatte – de som faktisk bruker systemene våre – til å bli mer kjent med metoden, forklarer Leppä.

Mikael Leppä, Head of design i Equinor.

I løpet av en dag tror han at en gjennomsnittlig norsk ansatt gjør flere arbeidsoppgaver som trolig kan løses på en mer effektiv måte. 

– Kanskje sitter du og gjør arbeidsoppgaver i et regneark, for så å laste dataene inn i systemet igjen. Det kan være lett å bare tenke at det er slik denne oppgaven skal løses. 

Uten kjennskap til designfaget og måten arbeidsprosesser utvikles, er det ikke alltid så lett å bite seg merke i alle disse tingene, mener han. Nettopp derfor skal Equinor-ansatte nå tilbys opplæring i design thinking.

– Kan redusere usikkerhet og risiko

Den raske utviklingen og tilgangen til mer avansert teknologi, øker behovet for mykere ferdigheter og atferd – som nysgjerrighet, empati, eksperimentering og læring, mener Annita Fjuk, leder for kompetanse og innovasjon i Digital Norway.

Hun mener Equinors satsing er et viktig grep for å møte et behov som nå treffer så å si alle norske virksomheter, uavhengig av bransje og sektor.  

– Utvikling og bruk av ny teknologi, som kunstig intelligens, går ekstremt raskt. Det gjør at man er nødt til å forholde seg til mulighetene i et annet tempo enn tidligere. 

Det handler blant annet om å finne arbeidsmåter som reduserer usikkerhet og risikoer, mener Fjuk.

– Design thinking kan bidra til nettopp dette – særlig i de første fasene av et nytt initiativ eller prosjekt – når man er usikker på om man er på rett spor eller ikke. Det gir større mulighet til å teste ut en idé før de store kostnadene begynner å løpe.

– Nødvendig helt opp på strategisk nivå

Fjuk mener tilnærmingen øker sjansen for at du treffer blink, enten du utvikler produkter og tjenester eller strategier og prosesser. I tillegg til kurs for ansatte tilbyr Digital Norway derfor også lederkurs i metodikken.  

– Vi tilbyr en rekke kurs hvor deltakerne bruker prinsipper fra design thinking til å utvikle strategi og fremtidsscenarier. Dette gir deltakerne større mulighet til å tenke nytt og å forestille seg noe fra brukerens perspektiv. 

Akkurat dette har blitt spesielt viktig med den raske utviklingen innen KI, mener Fjuk.

Annita Fjuk, leder for kompetanse og innovasjon i Digital Norway.

– Helt nye muligheter med KI

Introduksjonen av generativ KI åpner nemlig muligheten for at langt flere kan utnytte seg av arbeidsmetodikken på en effektiv måte, og å få hjelp til å utøve de ulike delene av en design thinking-prosess.

– Generative KI-verktøy kan ikke drive prosessen for deg, men de kan hjelpe deg med å komme i gang og tenke som en designer. Du trenger hverken å være designer eller teknolog, men du bør ha god nok innsikt til å kunne gi verktøyet gode instruksjoner – såkalte prompter

De fleste virksomheter vil derfor ha masse å vinne på å lære mer om design thinking, enten det er på fabrikkgulvet eller i styrerommet, mener Fjuk. 

Ta kursene gratis her:

Introkurs

Hva er Design thinking?

Lær hvordan du løser problemer og utvikler bedre produkter og tjenester med brukeren i fokus.

5 Moduler0% Fullført

Introkurs

Design thinking: Smarte metoder og KI-verktøy

Skap bedre produkter, tjenester og prosesser med denne praktiske verktøykassen

20 min8 Moduler0% Fullført