Derfor er ny kompetanse viktig også i vanskelige tider

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

– Det er da man som mest trenger å tenke nytt, for å kunne se nye muligheter.

– I årene som kommer har små og mellomstore bedrifter (SMB-er) enorme muligheter for databasert verdiskaping. Men alt det er lett å glemme i møte med en høst som bærer preg av høyere utgifter, usikkerhet og uro i verden, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Allerede sliter norske SMB-er i konkurransen om de skarpeste hodene, som vil være avgjørende for å få fullt utbytte og verdiskaping av data og digitale teknologier. 

– Derfor er det viktigere enn noen gang at vi som nasjon bistår SMB-sektoren med å videreutvikle de ansatte de allerede har, og setter bedriftene i stand til å utnytte potensialet i data og digital teknologi, sier Dingsør.

Praktisk læring

For å svare på utfordringen og behovet har DigitalNorway lansert et nytt læringstilbud for bedrifter, der både ledere og ansatte får tilgang på verktøy og læringsinnhold for å bygge ny og viktig kompetanse.

– Det er lett å tenke at kompetanseheving er noe man bare gjør i gode tider. Men det er vel så viktig i dårlige tider – for det er da man som mest trenger å tenke nytt, for å kunne se nye muligheter, sier Annita Fjuk, leder for kompetanse og innovasjon i DigitalNorway.

Læringstilbud til bedrifter: Ditt startsted for digital kompetanseheving >

Fjuk forteller at den grunnleggende filosofien i DigitalNorways kompetansetilbud er at det skal være praksisnært, der du også får med deg verktøy som du kan bruke på reelle problemstillinger fra egen arbeidsplass.

– Veldig mye av det vi tilbyr er praktisk orientert. Det betyr at du kan ta med en utfordring eller problemstilling som er knyttet til din egen virksomhet, og få hjelp til å løse disse sammen med andre – for eksempel gjennom workshoper.

– Dette kompetansetilbudet er derfor en unik mulighet til å adressere ting du kanskje ikke egentlig føler du har tid til å tenke på nå, men som likevel er viktig for virksomheten din

Annita Fjuk, leder for kompetanse og innovasjon i DigitalNorway.

Løser reelle problemer

Samtidig er det viktig for Fjuk å påpeke at dette ikke innebærer at du må «tilbake til skolebenken» – noe mange de ikke føler de har tid til i en presset tid.

– Det er forståelig at mange bedriftsledere er skeptiske til tidkrevende kursvirksomhet og etterutdanning, ettersom de ikke helt vet hva de får ut av det – samtidig som det å ivareta driften akkurat nå alltid vil være øverst på prioriteringslista.

– Det vi tilbyr er ikke vanlig undervisning, men er i stedet skikkelig jobbrelatert. Du får mulighet til å ta opp ting du strir med i virksomheten din, og får med deg verdifull kunnskap gjennom prosessen med å løse disse problemene. Vårt mål er at det skal bidra til umiddelbar verdi, sier Fjuk.

Utnytt eksisterende kompetanse

I norske SMB-er jobber det svært mange med svært god domenekompetanse, altså praktisk kunnskap innenfor et fagfelt. Dette er kompetanse som ifølge Fjuk kan ha veldig stor verdi også inn i dataøkonomien.

– Med vårt kompetanseprogram ser vi på det unike de ansatte har opparbeidet seg gjennom flere år videre, og hjelper og motiverer til å det bruke denne kompetansen på nye måter. Det er mye snakk om dette overalt, men vi har oppskriften, sier Fjuk.

At det ikke er tid til mer snakk om dette, er noe Liv Dingsør er helt enig i:

– Det snakkes mye om utfordringer og muligheter for små og mellomstore bedrifter, men nå er vi faktisk inne i «gjøre-tiden». Det er nå vi må gjennomføre alle disse tingene som er blitt snakket om så lenge. Og å starte er det viktigste – vi må ikke løse alt på en gang.

Digitalisering handler om å ta i bruk de mulighetene data og teknologi gir til å forbedre, fornye og skape nytt i sin egen virksomhet. Derfor handler digitalisering like mye om viljen og evnen til endring.

– Vi trenger at alle nå vet hvordan de skal bidra for å øke sin egen kjernekompetanse, og tilegne seg ny kunnskap, nye ferdigheter – samtidig som vi  jobber med holdningene våre.

Lærings­tilbud til bedrifter

Sjekk ut DigitalNorway sitt kompetansetilbud for bedrifter. Her finner du en rekke kurs, workshops og læringsreiser til både ansatte og ledelsen.

Læringstilbud til bedrifter

… er ditt startsted for digital kompetanseheving. Gjennom et utvalg produkter og tjenester kan både ledere og ansatte få enkel og relevant tilgang på systematisk kompetanseutvikling.

Kurstilbudet består av både digitale og fysiske kurs. Her vil læringsreisene kunne gi et dypdykk inn i et tema, satt sammen av digitale kurs, artikler og videoinnhold. Kursinnholdet er utviklet av de beste fagmiljøene i Norge, og leveres som digitale kursrekker rett i innboksen. Det er også mulig å bygge på læringsreisene med webinarer og workshops med eksperter.

Som leder kan du også få hjelp til å kartlegge både bedriftens digitale modenhet, samt hvilke kompetansegap din bedrift sliter med – samt rådgiving om hvordan du best kan tette disse gapene. 

Ønsker du å vite mer om hvordan bedriften kan få hjelp til systematisk kompetanseheving på viktige nye områder, ta kontakt med Christine Hassel Kristoffersen: