Copilot: Dette må du vite om din nye digitale assistent

«Alle» snakker om copiloter. Men hva er det egentlig? Hvordan fungerer de, og hvilke regler gjelder? 

En copilot er et program som bruker kunstig intelligens og store språkmodeller for å gjøre jobben din enklere. Har du brukt ChatGPT, er du allerede kjent med hvordan selve motoren i en copilot fungerer: 

Du skriver inn et spørsmål og copiloten løser oppgaven for deg etter beste evne. 

– En copilot kan automatisere nær sagt hva som helst av digitale oppgaver du bruker tid på i hverdagen. Se på det som en digital assistent som genererer rapporter, lager presentasjoner, utvikler apper og gir deg referater fra møter du går glipp av, sier Bjørn Olstad, direktør i Microsoft. 

Bjørn Olstad, direktør i Microsoft

Produktivitetsverktøy for repetitive oppgaver

Microsoft leder foreløpig an i utviklingen av copiloter, eller kopiloter på godt norsk. Nå er selskapet i ferd med å implementere språkmodellen GPT-4 i Windows, Word, Powerpoint, Excel, Sharepoint og mye mer.

Det betyr at du snart kan «snakke» med mange av arbeidsverktøyene du bruker i arbeidshverdagen. 

Olstad utdyper at copiloter er designet for å hjelpe til med arbeidsoppgaver de aller fleste som jobber foran en skjerm må forholde seg til i det daglige, enten du jobber i Word, Excel, PowerPoint eller andre produktivitetsprogrammer.

Slik er copiloter særlig nyttige for arbeid som er kognitivt krevende, komplisert og repetitivt:

– Dette er et produktivitetsverktøy. Oppgaver som tidligere kunne ta lang tid, kan utføres på et øyeblikk, legger han til. 

Copiloten lærer av bedriftsdata

Så hvordan fungerer det egentlig? 

Om du ønsker at copiloten skal svare på en e-post eller gi deg forslag til oppfølgingsspørsmål i et digitalt møte, kan du enkelt lenke til relevante dokumenter og be copiloten om å gi en respons basert på disse dokumentene. 

Mer interessant blir det når du virkelig kobler dine bedriftsdata til verktøyet. Da vil copiloten se mønstre og lære av alt fra rapporter, mailer og chatmeldinger i Teams til budsjetter, prognoser og timeføring. 

Slik vil copiloten ha kjennskap til eksempelvis hva dere tjente i forrige kvartal, retningslinjer for hvordan dere skal kommunisere utad, hvem som jobber i ulike team, hvor mye tid i kalenderen prosjektlederen på teamet har til å prioritere visse saker og hvilke oppgaver som bør prioriteres. 

Det – helt uten at bedriftsdataene deles med noen som ikke skal ha tilgang til de. 

Sammen danner disse dataene et grunnlag for en presis respons, skreddersydd for ditt formål. Det er ikke bare fordi den er i stand til å formulere meningsfulle setninger. Gevinsten ligger i at den kjenner din bedrift. Litt som en dyktig medarbeider, med andre ord.

– Har dere gjort forarbeidet med å strukturere, tilgjengeliggjøre og sikre disse dataene, kan en copilot gi dataene dine «superkrefter», sier Olstad. 

Derfor skal dataene være helt trygge 

Olstad påpeker at bedriftsdataene ikke brukes til å trene selve språkmodellen, og ikke deles ut av virksomheten. Han forklarer at strukturen er bygget slik at det i prinsippet er snakk om «et lag av kunstig intelligens» over bedriftens data: 

– Det betyr at selve språkmodellen aldri vil lære noe av dataene deres, og aldri vil dele output med andre som ikke skal ha tilgang til dokumentene i første omgang. 

– Microsoft sine copiloter ivaretas av de samme sikkerhetsmekanismene som resten av våre tjenester, legger han til. 

For bedrifter som ønsker å bruke en copilot stilles det dessuten et par krav til nettverkoppsett, databehandling, sikkerhet, opplæring og tilpasninger. 

For eksempel kreves det at du har kontroll på alt av bedriftsdata, velger ut hvilke data copiloten skal få tilgang til og tar i bruk Microsoft sine funksjoner for tilgangskontroll. 

– Disse fremgangsmåtene for sortering av data, sørger også for at du får hentet ut din bedrifts sanne datapotensial, samtidig som at du kan være helt trygg på at dine data ikke kommer på avveie, sier Olstad. 

Hva med behandling av personopplysninger og reguleringer fra EU?

Bedrifter som tar i bruk en copilot må forholde seg til det samme regelverket, som man gjør i alle andre former for behandling av personopplysninger, digital forretningsdrift og bruk av kunstig intelligente verktøy. 

Det gjelder alt fra GDPR, nasjonale retningslinjer som arbeidsmiljøloven, og kommende initiativer fra EU som plattformdirektivet, og Artificial Intelligence Act – også kalt «KI-forordningen» på norsk. 

Dette kan du lese mer om i tredje modul av vår veiviser for etisk og smart bruk av kunstig intelligens, og i vårt innføringskurs i GDPR:

Hvilke ulike copiloter finnes? 

Copiloten for Microsoft 365 lanseres 1. november og blir i første omgang tilgjengelig for alle virksomheter med E3-lisens. 

Men copiloter er ikke en helt ny tjeneste. Faktisk har utviklere allerede hatt tilgang til Github Copilot i to år. Dette er et program som automatisk genererer og fullfører koderemser ut i fra instruksjoner i klartekst.

Det finnes flere ulike varianter på markedet, og i dag skrives omtrent halvparten av all kode ved hjelp av en copilot. 

Det er også lansert en copilot for Windows 11. I prinsippet fungerer denne integrasjonen som en slags kunstig intelligent Clippy eller Siri, som kan hjelpe deg med små og store spørsmål knyttet til operativsystemet. 

Denne tjenesten er ennå ikke lansert i Norge på grunn av EUs «Digital Markets Act». Microsoft sikter mot å være i samsvar med DMA innen mars 2024. 

Microsoft jobber også med en lansering av Copilot for Power Platform. Det innebærer at man kan «bestille» apper fra copiloten, basert på dine bedriftsdata. 

Et paradigmeskifte 

Olstad sammenligner copiloter med paradigmeskiftene som kom med internett, smarttelefoner og skytjenester: 

– Konsekvensene av kunstig intelligens er enorme og vil revolusjonere mange typer arbeid. Ansatte vil oppleve større tilfredshet og virksomheter som mestrer dette vil se store produktivitetsgevinster. 

Som navnet hinter til, vil ikke en copilot fullstendig overta arbeidsopgavene eller erstatte mennesker, forklarer han. Han peker på at verdien ligger i å bruke verktøyet som en partner, som kan lette arbeidsoppgaver  – enten gjennom instrukser, eller innbakt i en arbeidsflyt. 

– Det vi ser er at kunstig intelligens nå blir tilgjengelig for mange som tidligere ikke hadde tilgang til såpass kraftig teknologi. Copiloter gir relevant og verdifull hjelp til flere i arbeidshverdagen, avslutter Olstad.