Bedre sikkerhet og lavere klimaavtrykk: Fem fordeler ved å jobbe skybasert

Å jobbe i nettskyen åpner opp spennende, nye muligheter. Her er fem fordeler som finnes i skyen for alle typer virksomheter.

De fleste bruker en drøss av skytjenester – både på jobb og privat – til alt fra strømming til lagring og produktivitet. Det er imidlertid et stykke å gå derfra til å være skybasert som virksomhet.

Stadig flere norske virksomheter har likevel gjennomført denne reisen, eller er i ferd med å gi seg ut på den: Fra å ha lokale programmer og servere – til å samle alle funksjoner i en helhetlig, digital skyplattform som hele tiden fornyer seg og åpner for nye muligheter. 

– Det er fortsatt veldig mange som ikke har tatt i bruk mulighetene, men som har planer om å gjøre mer. Dette er i stor vekst nå, sier Alisan Senel. Han er Head of Sales innen Managed Services i IT-selskapet Advania, som er eksperter på nettopp skytjenester. 

Det er mange fordeler med å samle alt virksomheten gjør i skyen – fra økt smidighet til tilgang på ny teknologi. Ikke minst gir det bedre sikkerhet i møte med et stadig mer alvorlig og uoversiktlig trusselbilde, der alt fra tjenestenektangrep til løsepengevirus øker i omfang. 

– Men mer overraskende er ting som at det vil gi et lavere klimaavtrykk, sammenlignet med lokale servere. De store sky-aktørene satser stort på at datasentrene skal bruke grønne energikilder, men ikke minst gir de mye bedre utnyttelse av kapasiteten – slik at servere ikke går på tomgang, sier Senel.

Kom i gang i skyen med våre gratis kurs

DigitalNorway har i samarbeid med Advania laget gratis nettkurs rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB-er) – der du vil lære du trenger for å komme i gang med deres skyreise. 

Kursene kan tas som helhelt i Veiviser Skytjenester – og du kan nå også gjennomføre flere av modulene enkeltvis. 

(Artikkelen fortsetter nedenfor).

Kom i gang i skyen med våre korte, gratis kurs:

Mikrokurs

Slik jobber du effektivt i skyen

I dette kurset lærer du hva du bør ha kontroll på i skyen, hvilke kjøreregler du bør etablere og hvordan du kan hente ut fordelene.

54 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

Slik flytter du til skyen

Hva du bruker skyen til, avhenger av hvem du er og hvilke mål du jobber mot. Ta dette mikrokurset og lær hvordan du tar du tar i bruk skyen.

105 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

5 fordeler med skyen

I dette mikrokurset vil du få innsikt i hvilke muligheter som ligger i skyen for norske virksomheter, uansett størrelse og bransje.

103 Moduler0% Fullført

Her er fem fordeler for virksomheten ved å jobbe skybasert: 

1. Betal kun for det du bruker

Dette er kanskje den mest åpenbare fordelen med å jobbe skybasert: Du slipper å ha deres egen infrastruktur med servere, nettverk, operativsystemer og programvare. 

Det sparer deg ikke bare for store investeringer og driftskostnader. Det er også mye mer fleksibelt. 

Hva du trenger av IT-funksjoner kan endre seg raskt, for eksempel mellom ulike sesonger eller når selskapet og omsetningen vokser. I skyen kan du starte i det små, og skalere opp eller ned når du trenger det. 

Du vil til enhver tid betale for det du bruker – hverken mer eller mindre.

– Under korona så vi at en del virksomheter, for eksempel innen reiseliv og passasjertransport, kunne skalere ned og begrense konsumet sitt til det minimale. De beholdt det kritiske i drift, men slapp å betale for masse kapasitet de ikke hadde behov for, sier Alisan Senel i Advania.

Alisan Senel er Head of Sales for Managed Services i Advania. Foto: Advania

– På samme måte er det like enkelt å skalere opp, som når en nettbutikk har en kampanje og vil være sikker på at nettsiden og applikasjonene i bakkant kan håndtere trafikken, sier han. 

2. Proffene ivaretar sikkerheten

«Skyen» er en metafor for profesjonelt driftede datasentre som vi kobler oss til over internett. Det er store aktører som Microsoft, Google og Amazon som drifter disse datasentrene i den «offentlige skyen» (engelsk: public cloud).

Disse gjør store investeringer i sikkerhet og kontinuerlige sikkerhetsoppdateringer på plattformene sine. Resultatene av disse investeringene får du nyte godt av, forklarer Senel. 

– Har du en utdatert IT infrastruktur er du dessverre mye mer utsatt for cyberkriminalitet enn om du har en moderne og robust plattform som kontinuerlig holdes oppdatert. De store skyleverandørene bruker enorme ressurser på IT-sikkerhet for å trygge alle virksomheter og brukere på plattformene sine, sier han. 

Det er svært krevende å holde tritt med dagens cyber-trusselbilde. Men i skyen vil viktige og oppdaterte sikkerhetsfunksjoner til enhver tid være integrert og ferdig implementert på plattformen. 

– Men du må fortsatt ta ansvar for egen sikkerhet og må også være forberedt på å gjøre egne tilpasninger. Det er oftest her mange trenger en erfaren og kompetent partner, sier Senel i Advania.

3. Alltid tilgjengelig – for deg og kundene dine

– Det har flere betydninger at skyen alltid er tilgjengelig, sier Senel.

– For det første: Skyen tilbyr en relativt høy oppetid målt i såkalt SLA (Service Level Agreement). Man kan for eksempel sette det opp slik at dersom det ene datasenteret av ulike årsaker skulle gå ned, så kan det andre ta over. Så tjenestene vil alltid være tilgjengelig i den forstand.

At løsningene er stabile og tilgjengelige på en sikker måte, betyr at du får gjort jobben din som forventet – og at løsningene deres også er tilgjengelige og forutsigbare for deres kunder. 

Men skyen er også tilgjengelig i en annen betydning: Nemlig at den lar deg logge på og arbeide fra hvor som helst. Du er ikke låst til en bestemt enhet eller fysisk plassering. Dette gir økt fleksibilitet og mobilitet. 

– Du kan logge inn trygt og enkelt med brukernavn, passord og tofaktorautentisering uansett hvor du er, sier Senel.

Han påpeker at en faktisk også kan snakke om tilgjengelighet i en tredje forstand. Som han sier det: Skyen blir aldri utsolgt. 

– Og du risikerer ikke at serveren du har bestilt, blir stående fast i et containerskip i Suez-kanalen, sier han. 

4. Kortere vei til nye tjenester og ny teknologi 

I skyen kan du prøve ut nye ting uten stor risiko. Fungerer det ikke, er det bare å nedskalere eller si opp de aktuelle skytjenestene igjen. 

Det gjør det mye enklere å kaste seg rundt og få ut nye løsninger. 

– Du kan umiddelbart få tilgang til ressursene du trenger, og må ikke gjøre store investeringer eller vente på konsulenter som skal komme og sette opp nye systemer. Konkurransen for å lansere nye tjenester og funksjonalitet til sluttbrukere er enorm, så det å kunne være smidig og rask er veldig viktig. På meget kort tid kan du spinne opp og ned miljøer for test, utvikling og produksjon, noe som reduserer time-to-market for innovative virksomheter, sier Senel. 

Ikke minst: En skyplattform gir tilgang til ferdige tjenester som tilgjengeliggjør ny teknologi og nye løsninger fortløpende. Og den lar deg samle alt mulig av funksjoner og data på ett sted – noe som igjen åpner for effektivisering og nye måter å jobbe og samarbeide på. 

For eksempel kan det å samle data fra ulike kilder, åpne for alt fra automatisering til avansert dataanalyse, innsikt og beslutningsstøtte. 

– Det åpner muligheter for å ta i bruk automasjon, kutte ut manuelle prosesser og ta steg mot mer og mer bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. Veien til disse tingene er mye kortere fra skyen, sier Senel.

Skyen gir deg dessuten enkel tilgang til datasentre i hele verden, noe som igjen forenkler utrulling i nye markeder.

5. Redusert klimaavtrykk

Skytjenester kan typisk ha mye større utnyttelsesgrad av serverkapasitet enn lokale løsninger. Datasentrene til de store skyleverandørene er dessuten som oftest moderne og energieffektive, og benytter i stor grad grønn energi. 

– Samkjøring gir bedre utnyttelse og effektivitet, sammenlignet med at alle skal ha sin egen motor stående og kjøre i kjelleren, sier Alisan Senel. 

Det betyr at å jobbe i skyen vil kunne gi et redusert klimaavtrykk sammenlignet med å ha sine egne servere

I tillegg til dette gir skyen tilgang på innovativ teknologi som muliggjør nye produkter og løsninger som reduserer klimaavtrykket. Eksempler på dette kan være bruk av kunstig intelligens og data for å håndtere avfall, energi, effektiv transport, og så videre. 

Fordelene kommer ikke av seg selv

Alle disse fordelene er tilgjengelige for dem som ønsker å jobbe skybasert – men det forutsetter at dere benytter skyen på en god og optimal måte, tilpasset behovene i egen virksomhet. 

Dere må ha en strategi for hvordan dere vil bruke skyen for å oppnå virksomhetens mål, og i neste omgang må teknologien settes opp riktig.

Hva dere må tenke på både for å lage en skystrategi og å sette den ut i livet, kan du lære om i våre kurs:

Mikrokurs

Slik jobber du effektivt i skyen

I dette kurset lærer du hva du bør ha kontroll på i skyen, hvilke kjøreregler du bør etablere og hvordan du kan hente ut fordelene.

54 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

Slik flytter du til skyen

Hva du bruker skyen til, avhenger av hvem du er og hvilke mål du jobber mot. Ta dette mikrokurset og lær hvordan du tar du tar i bruk skyen.

105 Moduler0% Fullført

Mikrokurs

5 fordeler med skyen

I dette mikrokurset vil du få innsikt i hvilke muligheter som ligger i skyen for norske virksomheter, uansett størrelse og bransje.

103 Moduler0% Fullført