Unngår kostbare misforståelser med VR

Foto Digicat

De var nysgjerrige på teknologien, men usikre på nytteverdien. Det endte i full begeistring for virtuell virkelighet (VR).

Da det norske gaselleselskapet Artec Aqua benyttet Digicat til virtuell prototyping av landbaserte oppdrettsanlegg, fikk de gjort viktige avklaringer tidlig i utviklingsprosessen.

Digicat tilbyr verktøy, kompetanse og metodikk for virtuell prototyping og utvikling av digitale tvillinger, og er ett av fem katapult-sentere i ordningen Norsk katapult som Siva forvalter.

Katapult-sentrene bistår av små, mellomstore og store bedrifter – oppstartsbedrifter og etablerte bedrifter – i de aller fleste bransjer.

– Katapult-prosjektet har vist seg å kunne være en sterk bidragsyter til tid- og kostnadsbesparelser for våre typer oppdrag.

Sissel Walderhaug, PROSJEKTERINGSSJEF i Artec Aqua

Selskapet, med base i Ålesund, ble etablert i 2002 og har hvert år vokst betydelig i omsetning. Det er blitt kåret til Gasellebedrift hele ni ganger og rommer nå 40 ansatte som omsatte for 380 millioner kroner i 2019.

Som totalleverandør for landbaserte oppdrettsanlegg håndterer Artec Aqua alle fasene i prosjektene, inkludert rådgivning, prosjektering, kontrahering og bygging.

Tom Christian Dahl, seniorrådgiver i ÅKP. Foto ÅKP

– Artec Aqua var i forkant usikre på om VR og Virtuell Prototyping ville gi nevneverdige positive resultater. Tilbakemeldingene etter endt prosjekt hos Digicat er utelukkende positive. Byggherren føler seg bedre ivaretatt og får et bedre produkt, sier seniorrådgiver Tom Christian Dahl.

Han er ansatt i ÅKP AS, en Siva-partner som leverer tjenester for entreprenørskap, innovasjon og nettverksbygging.

– Selskapet har gjennomført ti prosjektgjennomganger i VR, med og uten kunde. Det har vært et stort spenn i prosjektmodenhet; noen prosjekter har vært tidlig i designfasen, mens andre har vært i byggefasen, forklarer Dahl.

Møter i det virtuelle landskapet

Sissel Walderhaug i Artec beskriver hvordan to til tre personer med VR-briller kan være inne i den tredimensjonale modellen samtidig, og oppleve anlegget i full størrelse.

Kundene får dermed anledning til å komme med innspill på hvordan løsningene ser ut, og man har kunnet justere på eventuelle misforståelser, eller til og med se mulige forbedringer.

Sissel Walderhaug, prosjekteringssjef sammen med prosjekteringsleder Stig-Erik Nogva og prosessdesigner Robert Timmers i Artec-Aqua. Foto Tony Hall

Tilgang til både VR-utstyr og VR-kompetanse

– Prosessen blir veldig reell, og langt mer nyttig enn kun 3D-tegninger på en dataskjerm. Vi får tidlig satt i gang en dialog på løsninger som er ønskelig å forandre, og slipper kostnadsendringene etter at byggingen av anlegget er satt i gang.

Man noterer en aksjonsliste med ønskede tilpasninger og avholder tverrfaglige prosjekteringsmøter hvor alle fagenheter er tilgjengelige, forklarer Walderhaug:

– For eksempel er det viktig med disponering av areal, om man har nok plass til å komme til på anlegget, om de involverte har den tilgangen til utstyret de trenger, om alle ventiler er innenfor rekkevidde og så videre.

Artec har fått anledning til å ta med seg transportabelt VR-utstyr ut til kundene, i tillegg til å vise tre forskjellige prosjekter i VR-labben. Det vil si at de gjennom Virtuell Prototyping har kunnet kjøre både prosjekteringsmøter og kundemøter.

– Det har vært veldig viktig at mange i selskapet vårt har kunnet teste ut VR-teknologien. Det har endret hvordan vi planlegger og gjennomfører møter. Først har vi hatt en felles gjennomgang av modellen i VR. Deretter har vi lagt en timeplan for dagen hvor vi har satt sammen team etter behov.

For eksempel har automasjonsingeniøren og elektrokonsulenten kunnet gå sammen inn i VR-landskapet for å se på løsningene de bidrar med, uten at alle trenger å involveres.

– Det er en mye mer rasjonell måte å prosjektere på, samtidig som man kombinerer med fellesmøter hvor alle problemstillingene blir lagt på bordet, sier Walderhaug.

Hun mener samtidig at det å få tilgang til kompetansen hos Digicat har vært helt avgjørende for forståelsen av hvordan VR kan brukes effektivt.

Liten dråpe – stort utbytte

Ifølge Tom Christian Dahl har Artec fått 100.000 kroner i tilskudd gjennom Stiftelsen Teknologiformidling for å kjøre VR-prosjektet.

– Det er jo ikke et stort økonomisk innskudd, men det har vært til stor nytteverdi for Artec Aqua. Det er ikke så store midler som skal til for å komme i gang med noe som kan vise seg å bli veldig verdifullt. Jo mer komplekst produktet ditt er, jo bedre bruk kan du for eksempel ha for VR i en utviklingsprosess, mener han.

Artec bidrar blant annet til Breivika Eigedom AS i Svelgen og Ellingsen Seafood som utvider anlegget i Lofoten Nordland for å bli selvforsynt med smolt til sine matfiskanlegg.

Walderhaug anslår at anleggsbyggingen varierer veldig i kostnader, men at det ikke er uvanlig at den totale prislappen ligger mellom 200 og 400 millioner kroner. Da blir 100.000 kroner i innføringen av et nytt verktøy en svært rimelig investering.

– Med VR setter man bokstavelig talt på litt andre briller, hvor man i den virtuelle verden kan oppdage ting man ikke ser i den daglige driften. Disse brillene skaper en trygghet som en form for ekstra kvalitetssikring, sier hun.

VR som internt arbeidsverktøy

  • Artec Aqua har kjørt regelmessige prosjekteringsmøter. Noen av møtene er gjennomført i VR, med gode resultater.
  • Bedre kommunikasjon i prosjektorganisasjonen som igjen resulterer i mer effektive prosjekteringsmøter.
  • Avdekker kostbare feil og mangler på et tidlig tidspunkt – noen av feilene de fant ville kanskje ikke blitt oppdaget tidlig nok i den tradisjonelle prosjekteringen.
  • Ingeniørene kan dermed optimalisere løsningene på en bedre måte, uten økte kostnader.

VR som verktøy med kunde

  • Utover interne prosjekteringsmøter har det også vært regelmessige møter med byggherren.
  • Kunden får se produktet på et tidligere tidspunkt.
  • Oppnår bedre forståelse for hva kunden kan forvente av produktet.
  • Får mulighet til å komme med kundespesifikke designendringer tidligere i prosessen (sparer tid og kostnader).
  • Kunden opplever prosessen som mer inkluderende og at deres interesser ble bedre ivaretatt.
  • Noen kunder hadde også med verneombud i møtene, for å optimalisere og sikre gode arbeidsforhold (HMS).

Mikrokurs

VR: Virtuell virkelighet

Mikrokurset som lærer deg det viktigste om VR på 5 minutter.

54 Moduler0% Fullført