Vedlikehold

Vedlikehold 

Sensordata kan brukes til å finne ut om og når vi må gjøre vedlikehold på utstyr, maskiner og installasjoner. 

Store industrielle installasjoner som strømnettet kan ha tusenvis eller hundretusenvis av sensorer tilkoblet. Disse måler for eksempel spenning, vibrasjoner, temperatur, kraftflyt og lignende. Mennesker har ingen sjanse til å følge med på alle endringene som sensorene fanger opp, men maskiner kan se mønstrene og gi beskjed om når vedlikehold og reparasjoner er nødvendig. Det sier seg egentlig selv: Dette må jo være mye mer effektivt enn kalenderbasert vedlikehold!