Mot et økosystem? Klaveness, DNV GL og Arundo

Mot et økosystem? Klaveness, DNV GL og Arundo 

Et annet eksempel på hvordan selskaper utnytter mulighetene i industrielle plattformer, finner vi hos shippingselskapet Klaveness, og deres bruk av Veracity-plattformen til DNV GL. 

Samarbeidet startet med et pilotprosjekt som lot Klaveness kombinere og visualisere drifts-, posisjons- og motordata fra skipene sine. Ved å sammenstille og bearbeide data på plattformen, ble det enklere blant annet å oppdage ineffektivitet og dårlig utnyttelse av motorene. Resultatet var et Klaveness kunne redusere drivstofforbruket på skipene. Pilotprosjektet var vellykket og ledet til at samarbeidet ble utvidet.  

Også selskapet Arundo, som er eksperter på analyse og IoT, er en del av samarbeidet. De bidrar med både datainnhenting fra skipene og analysering av data som samles på plattformen.  

Dette er også et eksempel på retningen vi ser hvor ulike selskaper og tilbydere av tjenester finner hverandre i et økosystem rundt industrielle plattformer.