En bro mellom datasystemer

En bro mellom datasystemer 

En forbindelse mellom ulike datasystemer kalles altså et API – eller Application Programming Interface, som er det engelske begrepet bak forkortelsen. Det oversettes til programmeringsgrensesnitt.  

Et API er ikke et datasystem i seg selv, det er hverken en database eller en server. Tenk heller på det som en bro der informasjon og funksjonalitet kan bevege seg fra et datasystem til et annet.  

Nærmere bestemt kan vi definere et API som et sett med regler som definerer hvordan datasystemer kan utveksle informasjon med hverandre

Akkurat som at en bedrift ansetter spesialister i ulike roller, i stedet for at alle må kunne alt, kan det være mer effektivt å koble sammen flere spesialiserte datakilder og datasystemer enn at alt må bygges opp fra bunnen hver gang. Dessuten kan integrasjoner og API-er mot andre datasystemer være eneste måte å få overført og brukt data og funksjoner som du ellers ikke har tilgang på, eller eierskap til.  

Mange nettsider og applikasjoner er derfor avhengige av API-er for å fungere, og ikke minst er de en bærebjelke i den digitale infrastrukturen til bedrifter og industrier. I neste leksjon skal vi se hvordan et API kan se ut, og se nærmere på hvorfor vi trenger dem.