Datakvalitet

Datakvalitet 

Datakvalitet handler om tilstanden til kvalitativ og kvantitativ informasjon (data). Generelt sier vi at datakvaliteten er høy nok om den kan anvendes til sitt formål – eksempelvis i drift, beslutningsprosesser og planlegging – og at den stemmer overens med det den representerer i virkeligheten. Når vi møter på utfordringer knyttet til datakvalitet er det for eksempel fordi data har opprinnelig blitt feil loggført i systemet, data har blitt forurenset med feilinformasjon fra et annet system eller det har vært driftsavvik i datasystemet som har ført til feil. Når man bruker sensorer til å gjennomføre målinger, er selve sensoren også en feilkilde. Sensorer må være riktig kalibrert og vedlikeholdes jevnlig for å sikre god kvalitet på målingene.