API-er og datadeling

API-er og datadeling  

Ofte vil blant andre leverandører av industriutstyr ha nytte av å kunne se data om hvordan utstyret oppfører seg og brukes etter at det er installert. Det kan for eksempel gjøre det mulig for leverandøren å ta mer av ansvaret for oppetid og vedlikehold av utstyret.  

Med en dataplattform kan data-eieren gi kontinuerlig tilgang til oppdaterte data fra utstyret gjennom et API. Det finnes mange ulike industrielle dataplattformer som gir slike muligheter. Noen eksempler er Cognite Data Fusion, Equinors Omnia plattform, DNVGLs Veracity, Kongsberggruppens Kognifai, med flere.