To minutters pitch ga Norge millioner til digitalisering

Tone Varslot Stave og Benedicte Sognefest i Innovasjon Norge fikk Gupta Udatha i DigitalNorway opp på scenen på ICT Proposers’ Day 2017. Det resulterte i den første norske aktøren i EUs nye digitale satsing – Digital Innovation Hubs. Foto: Claude Olsen/Forskningsrådet

Norge har sikret seg plass i EUs nye nettverk av Digital Innovation Hubs som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter til å digitalisere raskere. Rett mann på rett plass fikk ballen til å rulle, med assistanse fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

Trenden er den samme over hele Europa: Store bedrifter er kommet langt i digitaliseringen, mens små og mellomstore bedrifter (SMB) henger etter. EU-kommisjonen har satt av store beløp for å hjelpe SMB-er til å digitalisere. Det får også norske bedrifter nyte godt av gjennom vår deltakelse i Horisont2020.

DigitalNorway har fått en sentral rolle i et av de tre første europeiske «Digital Innovation Hubs». De skal gjøre det mindre risikofylt og kostbart for bedriftene å digitalisere.

Løp mellom 5000 deltakere

Tidlig i 2017 var signalene fra EU-kommisjonen fortsatt litt uklare om hva de ønsket. Forskningsrådet og Innovasjon Norge samlet interesserte på Lysaker. Rådet til de som ville prøve seg, var i første omgang å reise til H2020 ICT Proposers’ Day 2017 og tilhørende brokerage event i Budapest i november 2017 – det største årlige europeiske nettverkstreffet for IKT. En som så muligheten var DigitalNorway.

Spesialrådgiver Gupta Udatha i DigitalNorway reiste til Budapest, deltok på de viktigste sesjonene og løp fra møte til møte for å snakke med potensielle partnere blant 5000 deltakere. I en kaffepause fikk han et uventet oppdrag. Tone Varslot Stave, nasjonalt kontaktpunkt i Innovasjon Norge kom fra sesjonen om den nye utlysningen for Digital Innovation Hub, og tenkte at her burde Gupta Udatha være.

To minutter

–  Tone overbeviste meg om at jeg burde pitche inn DigitalNorway som partner for Digital Innovation Hub. Hun hadde allerede snakket med arrangørene og fått en luke til meg i programmet. Jeg var ikke forberedt, men jeg vet jo hva vil holder på med så jeg presenterte i  to minutter, sier Udatha.

Blant tilhørerne satt en forsker som likte det han hørte. Etter presentasjonen sendte han en e-post til en partner ved Universitetet i Tromsø og spurte om han kjente en Gupta Udatha fra DigitalNorway. Det gjorde professoren. Udatha hadde jobbet som postdok ved Universitetet i Tromsø.

Slik ble DigitalNorway invitert med i et stort suksessrikt europeisk konsortium. De ble raskt trukket med i søknadsskrivingen om TRINITY-prosjektet der 17 europeiske partnere er med.

Prosjektet ble godkjent i november i år og får 16 millioner euro i finansiering. Av dette skal 8 millioner euro gå til små og mellomstore bedrifter. DigitalNorway får en million euro.

Styrker sjansene for norske SMB-er

– Det er svært viktig at vi har fått en europeisk  Digital Innovation Hub i Norge med en norsk koordinator. Det vil gjøre det mye enklere for norske SMB-er å få tilgang til ressursene i nettverket, sier Stave.

Knutepunktet som DigitalNorway deltar i, vil bistå med utvikling av effektiv produksjon (agile production). Bedriftsprosjektene skal være innenfor digitale teknologier og robotikk sammen med cyber-sikkerhet. Første utlysning for bedriftene kommer i 2020.

Forskningsrådet og Innovasjon Norge aktive hjelpere

Før de første utlysningene kom i 2017, oppdaget nasjonalt kontaktpunkt Kim Davis i Forskningsrådet EUs planer om utlysning og tok kontakt med Tone Varslot Stave i Innovasjon Norge. Det ble starten på et tett samarbeid for å motivere norske klynger og katapultinstitusjoner (https://norskkatapult.no/) til å søke.

Davis og Stave mener noe av suksessen for DigitalNorway skyldes dette gode samarbeidet mellom Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Begge institusjonene jobber med å hjelpe norsk industri til å få EU-støtte.

– Vi i Innovasjon Norge kjenner og kobler organisasjoner som kan ha nytte av en slik utlysning mens Forskningsrådet kjenner detaljene i utlysningen, sier Stave.

– Samarbeidet har fungert kjempefint fordi Innovasjon Norge og Forskningsrådet har utfyllende kompetanse og erfaring , sier Davis.

Ny utlysning til våren

De to oppfordrer flere norske klynger til å bli det av EUs Digital Innovation Hubs. Neste utlysning kommer i april 2019.

Innovasjon Norge og Forskningsrådet har et team av EU-rådgivere (Nasjonale kontaktpunkt) som veileder bedrifter som er interessert i EU-finansiering og europeiske partnere til prosjekter. Forskningsrådet har midler til søknadsskriving og reisestøtte.

Med de nye programforslagene Horizon Europe og Digital Europe fra 2021 vil EU Kommisjonen satse enda sterkere på digitalisering, på linje med hva Digital21 foreslår.

FAKTA OM PROSJEKTET

Som et av EUs første Digital Innovation Hubs skal TRINITY-prosjektet skape et nettverk av europeiske knutepunkter som skal hjelpe små og mellomstore bedrifter i digitaliseringen. Knutepunktene består av grupper av forskningssentre og universiteter som ligger langt fremme på avanserte robotikk og Internet of Things (IoT), og selskaper innenfor cyber-sikkerhet. Sammen skal de utvikle nye robotløsninger som vil øke effektiviteten i produksjonen i SMB-er.

Finansieringen fra EU er 16 millioner euro. Av dette skal 8 millioner euro gå til små og mellomstore bedrifter. SMB-ene kan samarbeide med bedrifter over hele Europa, danne et lite konsortium og sende inn en søknad. Dersom den blir godkjent, kan prosjektet motta opp til 300.000 euro.

Prosjektet har 17 partnere fra 10 land. Oppstart er i januar 2019, og prosjektet vil vare til 2022.

VR goggles

Digital Innovation Hub

DigitalNorway is one of five fully operational Digital Innovation Hubs (DIHs) in Norway. Our far-reaching network provides great opportunities for SMEs, and allows us stay on top of the latest trends and developments within digital innovation.