konsentrasjonsevne

Bits & Bytes

Noen stjeler konsentrasjonsevnen din. Kan du gjøre noe med det?

Hva gjør det moderne, digitale livet med oppmerksomheten vår? En ny bok gir svar.