helseteknologi

Kunstig intelligens

Han er en av Norges første «KI-leger»: – Effekten er umiddelbar 

I Vestre Viken sparer kunstig intelligens nå pasienter for lange røntgenkøer. Det norske helsevesenet får til det mange sliter med: Å lykkes med KI i praksis.