Står gamle suksessformler i veien for digitaliseringen?

Menn som undersøker teknologi.

OsloMet og DigitalNorway går sammen om å tilby gratis etterutdanning til mindre bedrifter som må gjennom digital transformasjon. – Det handler om mer enn bare det teknologiske, sier professor.

– Koronakrisen har ytterligere aktualisert behovet for digital kompetanse og innovasjon i små og mellomstore bedrifter, sier Siw Fosstenløkken, professor i innovasjon, digital transformasjon og bærekraft ved OsloMet. 

Hun står nå i spissen for et nytt etter- og videreutdanningstilbud innen innovasjon og digital transformasjon, utviklet i samarbeid med DigitalNorway. Studieprogrammet er gratis og har som mål å sette små og mellomstore bedrifter i stand til å drive digital omstillingsarbeid. 

– Ny teknologi gir nye muligheter for hva man kan få til av innovasjon og forretningsstrategier. Men digital transformasjon handler om mer enn bare det teknologiske, forklarer Fosstenløkken. 

Hun fortsetter:

– SMB-er må kunne ta riktige valg innenfor deres virksomhet, ut i fra konkurransesituasjonen. Det er viktig å være hurtig på banen.

  • Les mer om kurset Innovasjon og digital transformasjon. Kurset har oppstart 19. oktober, varer i åtte uker og gir deg praktisk og teoretisk kunnskap om hvordan nye teknologier kan utnyttes for å sikre optimal ressursbruk og fremtidig konkurranseevne i en digital verden.
Siw Fosstenløkken, OsloMet
Siw Fosstenløkken, professor i innovasjon, digital transformasjon og bærekraft ved OsloMet. 

Mer enn bare teknologi

Etter hvert som stadig mer av norske bedrifters virksomhet foregår digitalt, har behovet og interessen for digital kompetanse økt. Teknologiutviklingen vi har sett de siste årene har satt dørene på vidt gap for nye tjenester, plattformer og løsninger – det kan virke som at finnes teknologi for «alt».

– Digital transformasjon handler om å ta riktige valg for din bedrift ut fra konkurransesituasjonen.

Siw Fosstenløkken, OsloMet

Men det skal mer til for å lykkes med en digital omstilling enn bare å ha den nyeste programvaren.

– For at virksomheter skal dra full nytte av potensialet som ligger i ny teknologi, er de nødt til å tenke helhetlig om alle delene som utgjør virksomheten. Ny teknologi er bare virkemiddelet som gir nye muligheter for hva man kan få til av innovasjon og strategi, og krever en annen tilnærming til struktur og ledelse, sier Fosstenløkken, og legger til:

– Digital transformasjon handler om å ta riktige valg for din bedrift ut fra konkurransesituasjonen. Her gjelder det å være hurtig på banen – og i hvert fall ikke havne bakpå.

Ifølge Fosstenløkken er målet med kurset å sette folk i stand til å drive omstillingsarbeid i sine bedrifter. På sikt vil det øke verdiskapningen i norsk økonomi og øke konkurransekraften.

– Gamle suksessformler kan bli din største fiende

Undervisningen i Innovasjon og digital transformasjon vil hovedsakelig foregå over nett og strekker seg over åtte uker. OsloMet står for undervisningen, mens DigitalNorway har utviklet praktiske verktøy som skal knyttes opp mot det faglige innholdet.

Ifølge Annita Fjuk, leder for samarbeid med akademia i DigitalNorway, er det utfordrende for små og mellomstore bedrifter å finne de riktige verktøyene – men også å ta dem i bruk på en matnyttig måte.

– I veldig mange SMB-er har ledere erfaring fra en tid der alt var forutsigbart og sikkert, og har ledet bedriftene med stor suksess i en sånn forretningslogikk. Nå ser vi at virksomhetene påvirkes av digitalisering og bærekraft fordi det er viktig for kundene. Mange ledere har ikke erfaring med å lede bedriften inn i nyskapingsaktiviteter, sier Fjuk.

Annita Fjuk, DigitalNorway
Annita Fjuk, leder for samarbeid med akademia i DigitalNorway. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Nettopp derfor har DigitalNorway laget en praktisk «verktøykasse» som legger til rette for at studentene skal kunne starte i det små. Undervisningen vil også ligge tett opp mot arbeidshverdagen til deltakerne – underveis skal de jobbe med et case fra virksomhetene deres.

– Det kan være et prosjekt de har tenkt på lenge, men ikke har hatt tid eller ressurser til å sette i gang, eller de kan starte på noe helt nytt og se om det er «liv laga». Her kan vi tenke fritt og vilt og tørre å ta sjanser. Vi vil at de skal bli enda bedre på det de gjør og bli bedre i stand til å lede digitale omstillingsprosesser, forteller Siw Fosstenløkken. 

– Ledere i SMB-er må tenke nytt når det kommer til medarbeidernes kompetanse og ferdigheter. Det medfører mange små utfordringer de kanskje ikke har erfaringsbakgrunn for å håndtere. Den gamle suksessformelen kan bli din største fiende, tilføyer Annita Fjuk.

Hold deg oppdatert!

Følg DigitalNorway på FacebookTwitter og LinkedIn – og meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev!

Store og små må jobbe sammen

Fjuk har stor forståelse for at mange SMB-er kan ha vanskelig for å henge med i tiden – særlig når de sammenlignes med de store kanonene i norsk arbeidsliv. Større aktører har ofte ressurser til å bygge interne utviklingsprogrammer, sende de ansatte på kursing i utlandet og hyre inn konsulenter som hjelper til med den digitale omstillingen. 

– Det gjør at mindre bedrifter blir mer utsatte. Vi tror at et studieopplegg som dette – som til og med er gratis – kan gi hjelpe bedriftene med lignende kompetansepåfyll, sier hun.

I det store bildet er det faktisk vel så viktig at de små er på høyde med de store, mener Fjuk.

– Vårt mål er å heve SMB-er til et slikt nivå at de blir attraktive partnere for de store selskapene. Og det er viktig å huske på at man også har gode forutsetninger for omstilling i en SMB. Det er enklere å snu en liten motorbåt enn et tankskip. Klarer vi å snu den lille båten, har de stor sannsynlighet for å bli attraktive.