Gratis webinar

Smarte samarbeid sikrer økt konkurransekraft

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Martin B. Andersson/BLD

Hvordan skal vi sammen sørge for at alle norske bedrifter, både store og små, blir satt i stand til å ta del i den datadrevne økonomien?

Vi inviterer til webinar 15. mars fra kl. 15.00-16.00, der du blant annet hører fra Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Samspillet mellom leverandører og bestillere er avgjørende

Samspillet mellom SMB-sektoren og leverandører av teknologi og kompetanse er avgjørende for å øke norsk konkurransekraft. I løpet av våren setter DigitalNorway i gang et nytt program der vi gjennom smarte samarbeid skal tilrettelegge ytterligere for at mindre private og offentlige aktører og bedrifter i større grad skal ta del i den datadrevne økonomien.

I dette webinaret diskuterer vi muligheter og utfordringer knyttet til samspillet mellom kunde og leverandør, og hvordan vi sammen både kan øke bestillerkompetansen til bedriftene og sikre verdi fra investeringer tatt.

Innledere:

  • Linda Hofstad Helleland, Distrikts- og digitaliseringsminister
  • Kimberly Lein-Mathisen, CEO i Microsoft Norge
  • Walter Qvam, Styreleder i DigitalNorway

Panelister:

  • Linda Hofstad Helleland, Distrikts- og digitaliseringsminister
  • Kimberly Lein-Mathisen, CEO i Microsoft
  • Michael Jacobs, Managing Director for Atea
  • Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway (moderator)

Vi må samarbeide der vi kan og konkurrere kun der vi må

– Å delta i, og aller helst bidra til ny verdiskaping i den datadrevne økonomien, er krevende. Det er mange parallelle problemstillinger som må adresseres for økt innovasjonskraft; både juridiske, organisatoriske og teknologiske – og ikke minst må vi tilrettelegge for økt kunnskap. Når vi også tar inn over oss næringsstrukturen i Norge, som har en stor overvekt av mindre virksomheter med lite mulighet til å skaffe nødvendig kapasitet og kompetanse, blir det ekstra viktig at vi nasjonalt adresserer og viser både mulighetsrom og verdiskapingspotensial samtidig som vi kollektivt reduserer barrierer og tar ned kost for den enkelte virksomhet, ser Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Dette er De gode hjelperne

De gode hjelperne er et program der vi gjennom smarte samarbeid skal tilrettelegge ytterligere for at mindre private og offentlige aktører og bedrifter i større grad skal ta del i den datadrevne økonomien.

Microsoft, Accenture og Atea er noen av de som allerede har lent seg frem og ønsker å bidra til å løfte den digitale kompetansen til norsk næringsliv sammen med DigitalNorway.

Med et systematisk og tett samarbeid og samspill på tvers av akademia, offentlig sektor, våre eiere, forskningsmiljøene og nå også leverandørsiden vil vi tilrettelegge for økt fart og retning på digitaliseringen av Norge, og sørge for at vi samarbeider der vi kan, og kun konkurrerer der vi må.

– Det brede eierskapet i DigitalNorway skaper muligheter for samarbeid og læring over sektorgrenser og også mellom offentlig og privat sektor. At selskap innenfor en rekke bransjer er med på samme lag, har vist seg å ha en positiv effekt, sier Walter Qvam, styreleder i DigitalNorway.

Mer om panelistene

Distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland, Distrikts- og digitaliseringsminister, er politiker (H) og forfatter. Helleland har vært stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag siden 2001. Fra 2020 ble hun distrikts- og digitaliseringsminister i Erna Solbergs regjering. Hun var kulturminister i den samme regjeringen fra 2015 til 2018 og barne- og likestillingsminister fra 2018 til 2019.

Kimberly Lein-Mathisen

Kimberly Lein-Mathisen, CEO i Microsoft, har mer enn 20 års erfaring fra ledelse innen konsumentvarer, farmasøytiske produkter, medier og teknologi, både fra Nord-Amerika, Europa og Asia. Som administrerende direktør i Microsoft Norge er hun engasjert i hvordan teknologi og mangfold bidrar til å løfte norsk næringsliv. Lein-Mathisen har tidligere vært administrerende direktør i Lilleborg (Orkla Home & Personal Care), Global VP & Alliance Leader i Eli Lilly, og har bred styreerfaring fra blant annet Abelia, NHST, Meda AB, Borregaard, Yara og Kappa Bioscience.

Michael Jacobs

Michael Jacobs er administrerende direktør i Atea Norge og har mer enn 25-års erfaring fra IT-bransjen. Jacobs var tidligere administrerende direktør i Microsoft Norge og har lang fartstid fra Dell, der han blant annet var administrerende direktør for Dell i Norge, Sverige og Danmark. Før Dell jobbet Jacobs for Oracle og var ansvarlig for kanal og hosting-forretningen i Norge og andre europeiske land. Jacobs har også erfaring innen telekom fra sine år i Telenor.

Walter Qvam

Walter Qvam, styreleder i DigitalNorway, er utdannet sivilingeniør fra NTH fra 1979 med tilleggsutdannelse fra INSEAD i Singapore fra 1985. Qvam var direktør i Det Norske Veritas fra 1980–1994, direktør for person- og godstrafikken i NSB fra 1994–1995, direktør i Gemini Consulting fra 1995–1999, direktør i Cap Gemini fra 2000–2005, partner i Bene Agere fra 2005–2008 samt konsernsjef i Kongsberg Gruppen fra 2008–2016. I 2016 ble han styreleder i SINTEF, og har vært styreleder for DigitalNorway siden oppstarten i 2017.

Liv Dingsør

Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway, er utdannet siviløkonom fra NHH. Dingsør har hatt flere roller i norsk næringsliv, og har erfaring fra både SMB-segmentet og større selskaper. Dingsør har arbeidet for blant annet Aker ASA og DNB, vært administrerende direktør for Inviso og Pm retail, og har i tillegg over en lengre periode vært profesjonell snowboardkjører.

Om DigitalNorway:

DigitalNorway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å tilby digital kompetanseheving til bedrifter og ansatte. I tillegg jobber vi med å tilrettelegge for at alle bedrifter i Norge skal ta del i den datadrevne økonomien.