Slik jobber Oljefondet med data – blir strategisk medlem i DigitalNorway

NYTT STRATEGISK MEDLEM: NBIM, som forvalter Oljefondet, er med som nytt strategisk medlem i DigitalNorway. Her (f.v) daglig leder Liv Dingsør i DigitalNorway, daglig leder Nicolai Tangen og teknologidirektør Age Bakker i NBIM. Alle foto: Mikael Lunde / NewsLab

Å forvalte Oljefondet krever at du er i toppklassen innen digital teknologi. – Det er viktig å være i kontinuerlig læringsmodus, sier Nicolai Tangen.

– Vi har en vanvittig svær pengesekk som vi kjører rundt i verden gjennom hele døgnet, før vi får den tilbake. Det er bare halvannen time i døgnet at den får hvile, sier Nicolai Tangen, og gestikulerer som om han holder en stor pengesekk han løfter rundt i en stor sirkel.

Tangen er leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter Oljefondet – eller Statens pensjonsfond utland som det formelt heter. Han har altså ansvar for en formue som i skrivende stund teller 11.007.329.825.174 norske kroner.

Å forvalte denne formuen på en god måte, handler i økende grad om å være en ekspert på ting som dataplattformer, maskinlæring, automatisering og cybersikkerhet. Å flytte den digre pengesekken rundt om mellom verdens børser, involverer stadig mer avanserte IT-systemer. Oljefondet har «flyttet til skyen» for å drive mer effektivt

Kort sagt må fondet være eksperter på digital teknologi. Dét er en viktig årsak til at Oljefondet nå er blitt et strategisk medlem i DigitalNorway.

Med det blir de en del av et nettverk av norske virksomheter der de både vil dele av egne erfaringer, og samtidig dra nytte av kunnskap som finnes andre steder – og få hjelp med å se kompliserte utfordringer fra nye vinkler.

– Det er et begrep som er blitt populært i bransjen: «confident humility»(selvsikker ydmykhet, red.anm.). Vi vet at vi kan en del, men også at det er masse vi ikke kan. Det er viktig å være i kontinuerlig læremodus, sier Tangen.

Kunnskapen og inspirasjonen henter de fra alle mulige steder. Det er også en motivasjon for å bli en del av DigitalNorway. Tangen mener Norge er et av de absolutt mest digitaliserte samfunnene i verden, og at offentlig sektor er kommet ekstremt langt her sammenlignet med andre steder. Det betyr at det er mye å lære, og mange muligheter for samarbeid.

– Norge er et lite land, og vi konkurrerer jo ikke med noen av disse bedriftene. Hvorfor da ikke dele? sier han.

Daglig leder Nicolai Tangen i NBIM.

Alt kan operasjonaliseres

Med titusener av transaksjoner i løpet av et år og milliarder av aksjer i omløp, er Oljefondet avhengig av å automatisere flest mulig oppgaver for å drive effektivt.

– Mitt mantra er å prøve å automatisere alt du gjør, for da kan du heller gjøre noe annet, sier fondets teknologidirektør, Age Bakker.

For eksempel: Når «pengesekken» flyttes rundt i verden, strømmer det inn data. Tidligere er dataene blitt sendt i form av filer som må lastes ned og tilpasses fondets egne databaser – en manuell prosess som krever masse arbeid og energi. Men nå er hele bransjen i endring. Data tilgjengeliggjøres på nye måter. Flere slike operasjonelle prosesser kan automatiseres. Mer flyttes til skyen, der ulike datasystemer kan «snakke sammen» direkte.

Samtidig er det langt ifra bare rutineoppgaver Oljefondet jobber med å fornye ved hjelp av digital teknologi. Deres bruk av data begrenser seg heller ikke til bare kjøp og salg av aksjer.

– Du kan operasjonalisere hva som helst. Du kan operasjonalisere forelskelse og kjærlighet, hvis du måler hvor en ser på hverandre eller tar noen på armen. Det handler om å operasjonalisere ikke-tallstørrelser til å bli tallstørrelser, sier Tangen.

Oljefondet operasjonaliserer kanskje ikke forelskelse og kjærlighet, men de gjør det med selskapers påvirkning på miljø og samfunn. Nærmere bestemt ESG (Environmental, Social and Governance), et rammeverk som brukes i finansverden for å måle hvor bærekraftige selskaper er.

– Vi har noen forventningsdokumenter som er ganske abstrakte, med hva vi forventer av selskaper på menneskerettigheter, klima, og så videre. Men vi har operasjonalisert og tallfestet disse variablene. Det betyr at vi kan kjøre selskapene gjennom screeningprosesser, og måle dem på ting som vanligvis ikke ville vært målbart.

Teknologidirektør Age Bakker i NBIM.

Kombinerer sosialpsykologi med data

Tangen trekker også frem et annet spennende eksempel på hvordan Oljefondet jobber med data. Nemlig en investeringssimulator som – basert på hundrevis av millioner av datapunkter fra tidligere handler – skal veilede de som kjøper og selger aksjer til å ta bedre beslutninger, og lære av tidligere feil.

Ser du ut til å ta et dårlig valg – for eksempel å øke risikoen i siste kvartal, når du har tapt penger hele året – vil du få et rødt lys i simulatoren, dersom du ikke har oppgitt en overbevisende grunn til det du gjør. Handlinger skal nemlig tagges med begrunnelse og årsak underveis.

– Folk hater å bli minnet på egne feil. Men her tvinges en til å se på det. Vi skal kombinere sosialpsykologi med data, og har 35 mennesker på team som jobber med det. Vi bruker også Anders Meland, som er ekspert i sportspsykologi fra Olympiatoppen, og som også har drevet med jagerflysimulatorer, sier Tangen.

Oljefondet henter ofte inn ekspertise utenfra på denne måten, eller har workshops med eksterne miljøer. Motivasjonen er alltid å lære og utvikle seg.

– Vi forsøker å lære av de beste på alle felt. Vi lærer om kreativitet fra Snøhetta, om internkommunikasjon av Schibsted, om kommunikasjon fra FHI og om talentutvikling fra forsvarssjefen. Vi henter kunnskap alle mulige steder, sier Tangen.

Vil komme næringslivet til gode

Hvor langt Oljefondet er kommet i digitaliseringen, og måtene de tilnærmer seg data på, gjør at de har masse å bidra med inn i økosystemet rundt DigitalNorway. Det tror Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

– I DigitalNorway er vi takknemlige for å få jobbe med Oljefondet som både har mye å lære oss, men som også er veldig åpne på at de vil lære av alle de sterke kunnskapsmiljøene tilknyttet eierfellesskapet og økosystemet rundt DigitalNorway, sier hun.

Dingsør mener Oljefondet i høyeste grad er en IT-virksomhet.

– De er ledende på teknologi og analyse av store mengder data. I et aktivt partnerskap med DigitalNorway vil innsikten og erfaringer fra dette arbeidet komme større deler av næringslivet til gode, sier hun, og fortsetter:

– Å ha en samfunnsaktør som Oljefondet med på laget – med sitt globale blikk og kompetanse på drivere for bærekraftig vekst og verdiskaping i tusenvis av internasjonale selskaper – er utrolig inspirerende i vårt arbeid for å sikre norsk konkurransekraft også i fremtiden.