Læringsreise

Læringsreise Bærekraft

Som forberedelse til kurset i Trondheim inviterer vi til denne læringsreisen på tema bærekraft og digitalisering.

Meld deg på innen søndag 6. februar!

Hva betyr bærekraft i praksis for bedriften?

DigitalNorway har utviklet et digitalt kurs innen bærekraft og digitalisering. Dette er basert på intervjuer med 25 ledere i norske små og mellomstore bedrifter. Kurset gir en innføring i hva bærekraft er, hvilke krav kommer fremover, hva må du rapportere på og hvordan henger bærekraft sammen med digitalisering.

Før vi møtes i Trondheim skal alle bli kjent med innholdet i dette kurset. Meld deg derfor på denne læringsreisen!

Kursinfo

  • Læringsreisen går over 1 uke med oppstart 7. februar.
  • Kurset er 100% nettbasert
  • Få tilsendt 4 korte kurs og tilgang til verktøykassen. Tidsbruk i løpet av uken er totalt ca. 1,5 timer.
  • Passer for alle

Lær hvordan du arbeider med bærekraft!

Bærekraft er ikke det samme som merarbeid, eller det motsatte av lønnsomhet. Vi vil vise at det tvert imot kan handle om effektivisering og nyskaping; om å rigge seg for fremtiden med digital teknologi og nye forretningsmodeller, og om å ikke bare henge med i tiden – men få et fortrinn!

Hvordan er læringsreisen bygget opp?

✍ Fleksibelt: Læringsreisen består av kursdeler delt opp i passelige porsjoner, går over en uke, og er satt opp slik at du kan ta de ulike delene når det måtte passe deg.

📩 Nettbasert: Kursmaterialet ligger i vår kursportal. Vi sender deg e-poster som tar deg inn i ulike moduler av vår Veiviser i bærekraft og digitalisering. Veivisere er praktiske guider som tar deg steg for steg gjennom et tema. Du kan når som helst gå ut av veiviseren, og fortsette læringen på et senere tidspunkt.

Om DigitalNorway

DigitalNorway er en non-profit virksomhet startet i 2017 av flere norske næringslivsaktører med støtte fra offentlig sektor. Vi jobber med å sikre arbeidstakere og virksomheter i Norge tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden.

Dette gjør vi gjennom å tilby gratis kurs, guider, læringsreiser og digitale samlinger. DigitalNorway driver også frem større samarbeidsprosjekter innen deling av data som bidrar til digitaliseringen av norsk næringsliv.

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få informasjon om våre kurs og eventer før alle andre, og øk kompetansen din om hvordan du tar i bruk digital teknologi!

hoihojåo

Jeg vil delta

Meld deg på innen søndag 6. februar for å lære om hva kombinasjonen av digitalisering og bærekraft handler om: effektivisering og nyskaping, å rigge seg for fremtiden med digital teknologi og nye forretningsmodeller, og om å ikke bare henge med i tiden – men å få et fortrinn!

Ta kontakt med oss dersom det er problemer med registrering: post@digitalnorway.com

Siva: Læringsreise bærekraft

    Meld deg på