Ruter-sjefen: Enorme verdier knyttet til ansatte som faller digitalt utenfor

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

I stedet for å snakke om det digitale gapet, må vi se på hvordan digitalisering kan bygge broer, sier Bernt Reitan Jenssen.

Nylig deltok Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen på et seminar der de ansatte fikk anledning til å stille ham spørsmål. Blant de fremmøtte var en kollega med to prosent syn på begge øyne.

– Hun spurte meg om alle utfordringene som digitalisering skaper for for enkelte brukergrupper – enten det er på jobben eller i samfunnet ellers, sier Jenssen.

– Det var et betimelig spørsmål, for det er jo dessverre slik at digitalisering i praksis oppleves som en barriere for mange mennesker, snarere enn en forenkling.  

Den ansatte med nedsatt syn gir ikke bare et større mangfold i virksomheten, ifølge Jenssen, men tilfører også verdifull kompetanse rundt det å utvikle løsninger nettopp for det samme mangfoldet. 

Og da kan det tidvis være på sin plass med slike overordnede tanker rundt digitaliseringen – enten det dreier seg om fordeler eller ulemper.

– Hvis du ber folk tegne digitalisering eller opplevelsen av digitalisering, så tegner de et lite virtuelt tastatur på en liten skjerm på en telefon, med to store tommeltotter og bitte små bokstaver. Og for en som har to prosent syn, er ikke dette den beste løsningen.

– Og når det oppstår utfordringer knyttet til det dette bildet av digitalisering, blir det raskt overført til at digitalisering er et problem, sier Jenssen.

Digitalisering som en mulighet

Hva hvis vi angriper dette på en helt annen måte, spør Ruter-sjefen – og peker på hva som ligger i den andre enden av skalaen:

– Tenk deg hvilke broer vi kan bygge ved hjelp av digitalisering, for grupper av befolkningen med ulike typer utfordringer. Egentlig burde spørsmålet være «hvor krevende hadde det ikke vært å få løst problemene vi står overfor uten nettopp digitalisering?»

Hvorfor ser ikke flere digitalisering som en mulighet til å sørge for at alle kan delta i samfunnet på lik linje, uavhengig av funksjonsnivå eller alder? 

– Kanskje ligger utfordringen i at vi ikke er så flinke til å tenke inkludering og mangfold, og at vi ikke er så flinke til å se den potensielt utestengte gruppen av befolkningen som den ressursen den faktisk er. Vi er heller ikke så flinke til å anerkjenne at det som er nødvendig for noen, er bra for alle.

Se opptak av frokostmøtet

I forbindelse med lanseringen av Digital Norways Digital pådriver-program deltok Jenssen i vårt frokostmøte – der han blant annet fortalte om hvordan Ruter jobber med å være et ledende teknologiselskap, og hvor viktig det er å gå foran som leder for å bygge engasjement og endringsvilje i bedriften. Her kan du se seansen i opptak:

Det kan være mange grunner til at folk blir stående på sidelinjen av digitaliseringen. Digitalt utenforskap kan skyldes alt fra funksjonsnedsettelser som beskrevet ovenfor, til at man opplever at «toget har gått» uten at man har nødvendig kompetanse til å bli med på reisen.

– Selvfølgelig skal vi legge til rette for at folk, enten de er eldre eller har en funksjonsnedsettelse eller står utenfor av andre grunner, skal kunne ta større del i arbeidet. Det er i enkelte tilfeller også lovpålagt og etisk påkrevd – men så stopper det kanskje litt der for mange. 

– Men hva hvis vi tenkte annerledes? Og innser at digitalisering brukt på rett måte er en kjempestor mobilisering av en ressurs vi ikke hadde fått tak i uten digitalisering. Det er jo litt av et alternativ til å bare se på det som et problem. 

Flere og flere ubrukte ressurser

Dette er også kjernen i Digital pådriver-programmet, der nøkkelpersoner kan få kunnskapen, verktøyene og verktøykassa for å bidra til å heve den digitale kompetansen til medarbeidere som av ulike årsaker henger etter.

– Det er avgjørende at vi nå klarer å mobilisere de ressursene i samfunnet som vi nå er i ferd med å gjøre unyttige ved å skape digitale skiller. Dette er også ressurser vi kommer til å få mer og mer av, men som i mange tilfeller ikke blir løftet inn i det digitale spranget som mange nå skal ta.

De er rett og slett ikke inkludert i disse planene, sier Jenssen. Han peker på at over 100 000 personer med funksjonsnedsettelser ønsker jobb, men får det ikke. Det er også  mange som står i jobb som føler at de «havner utenfor» i den digitale utviklingen. 

– Mange av disse sitter på verdifull fagkunnskap, eller innsikt som du kan få nytte av i digitaliseringsarbeidet. Kombinasjonen av slik kunnskap og digitalisering åpner til sammen opp for muligheter som ikke finnes med bare én av delene, sier Jenssen.

– Hva koster det at disse ressursene ikke får bidratt, både for virksomheten og samfunnet? Tenk deg hvor mange vi går glipp av, og kunnskapen disse besitter – spesielt når vi nå går inn i et arbeidsmarked med knapphet på arbeidskraft. 

– Direkte lønnsomt

Ambisjonen må derfor være at flest mulig blir inkludert‚ sier Jenssen – ikke bare fordi det er etisk riktig, men fordi det til og med er smart

– I mange tilfeller vil du kunne oppdage det at dette faktisk ikke bare er riktig å gjøre, men at det er er direkte lønnsomt. Tenk deg hvilken gevinst som ligger i å få med oss alle disse? Håpet nå er at man skal kunne vise mange bedriftsledere at de sitter på enorme verdier også i de ansatte som ennå ikke behersker «det digitale stammespråket». 

For at en digital pådriver skal lykkes med sitt arbeid internt i virksomheten, kreves det ifølge Jenssen også at man fullt ut forstår problemstillingen:

– Du må helt til kjernen. Hvis du starter med arbeidshypotesen «hva kan vi gjøre for å få de eldste ansatte over på digitale plattformer», så er det ikke sikkert at du klarer å bli en motivert og effektiv pådriver. Dette må være noe du gjør med en pasjon. Du må skjønne at det handler om å prøve å få folk med deg på å tenke litt annerledes, sier Jenssen.

Da kan du også klare å snu det hele rundt, og se at dette ikke bare handler om å «hjelpe» de ansatte, sier han.

– Kanskje spør du da også: «Hva kan vi lære av deg, som vi ellers ikke får med oss i det vi holder på med i det daglige?»

Busser = rullende sensorplattform

Internt i Ruter jobbes det aktivt med å forankre digital forståelse hos alle de ansatte, blant annet har vi mikrokurs tilpasset hver enkelt sin arbeidshverdag.

– Hver dag kjører bussjåførene våre rundt i det som stadig blir mer og mer avanserte digitale verktøy – bussene våre er jo i praksis en rullende sensorplattform. Da sier vi også at de må ha digital kompetanse, sier Jenssen.

Dette er nyttig kunnskap for bussjåførene på kort sikt – men gir dem også et større perspektiv på sin egen rolle inn i fremtiden. 

– Kompetanse om digitalisering  gjør de ansatte bedre i stand til å forstå sin egen situasjon, noe som kan bidra til en større trygghet. Samtidig øker vi verdien på den arbeidskraften vi allerede har rundt oss.

Kompetanse­program: Digital Pådriver

I dette kompetanseprogrammet får du kunnskapen og verktøykassa du trenger for å heve den digitale kompetansen i din virksomhet.