Quiz

Quiz o’clock! Du er ferdig med introduksjonen, og har allerede lært mye – ikke bare om data, men også om flere relaterte teknologier og konsepter. Skal vi se hvor mye du husker?