Videre­utdanning

I samarbeid med de fleste av landets største og viktigste utdanningsinstitusjoner utvikler vi en serie etter- og videreutdanningstilbud (EVUer) tilpasset næringslivets behov. 

EVUene kjøres i første omgang som en pilot, der medlemmer av næringsklyngene som er med på å utvikle programmet har fortrinnsrett. Noen av tilbudene vil være åpne for andre deltakere. Ta kontakt med studiestedet for mer informasjon.

AI + Design Thinking

Praktisk kunnskap knyttet til utvikling av planer og kampanjer Praktiske ferdigheter i gjennomføring av innovasjonsprosesser med bruk av AI, og hvor tverrfaglige team og dyp kunde-/brukerinvolvering er en avgjørende suksessfaktor. Krever utdanning og erfaring som svarer til bachelor. Masternivå. Studiepoeng: 7,5.

Arrangør: NTNU, Smart Innovation Norway, Telenor, Schibsted, Aker BP, Statnett, DNVGL.

Digital transformasjon og ledelse

Nettbasert studie. Praktisk kunnskap knyttet til utvikling av planer og kampanjer Kunnskap og verktøy for ledere som ønsker å gjennomføre omstillinger gjennom utvikling av robuste strategier og tiltak i egen virksomhet. Bachelornivå. Antall studiepoeng: 10.

Arrangør: OsloMet, Smart Innovation Norway, Kongsberg Innovasjon, Skogmo Industripark.

Hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

Faglig innsikt og ferdigheter for målrettet og systematisk arbeid med hvordan en leder kan legge til rette for innovasjon i egen virksomhet. Masternivå. Antall studiepoeng: 7,5. Samlinger.

Arrangør: Norges handelshøgskole (NHH), Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Digitaliseringsskolen for varehandel

Nettbasert studie. Faglig innsikt og praktiske verktøy om endringsarbeid og innovasjonsprosesser drevet fram av digitaliseringeMålet med Digitaliseringsskolen for varehandel er å spre eksisterende og ny kunnskap om digitalisering i varehandelen og utnytte digitaliseringens fortrinn i egen virksomhets fornying, vekst og innovasjon. Nettbasert og samlinger. Bachelor-nivå. Antall studiepoeng: 30.

Arrangør: Universitetet i Sør-Øst Norge (USN), Virke, Sandefjord næringsforening, Horten Næringsforum, Tønsberg Næringsforening,  m. fl