Omstillingsmotoren

Trenger din bedrift et digitalt kompetanseløft?

«Digitalt kompetanseløft – klynger som omstillingsmotor» er en ordning etablert av Innovasjon Norge for å gi små og mellomstore bedrifter et kompetanseløft innen digitalisering og avansert produksjon.

Digitalisering kan være komplisert, men det gir også mange muligheter. For å utnytte disse mulighetene, kreves kompetanse. Omstillingsmotor handler om å gi små og mellomstore bedrifter i Norge innsikt i hvordan teknologi bidrar til bedre lønnsomhet, økt verdi for kundene og helt nye forretningsmuligheter.

VR goggles

Tilegne deg ny kompetanse gjennom skreddersydde workshops, hospitering, rådgivning og andre former for kompetanseheving – i regi av Norges skarpeste bedriftsklynge-miljøer innen digitalisering og avansert produksjon.

Hittil har over 250 bedrifter fått et kompetanseløft gjennom Omstillingsmotor, nå håper vi enda flere bedrifter tar i bruk denne muligheten.