KARTLEGGING & WORKSHOP

Ledergruppens kickstart på digitalisering 

Bli samkjørte og sett felles kurs!

Hvor digitalt moden er bedriften din?

Som leder kan det være utfordrende å holde seg oppdatert på den digitale utviklingen og mulighetene som ligger i ny teknologi for din bedrift.

Ved å kartlegge bedriftens digitale modenhet sikrer du at ledelsen får en kickstart på digitalseringsarbeidet, og et felles ståsted for videre arbeid.

Vi hjelper dere med en enkel kartlegging av bedriftens digitale modehent og en oppfølgende workshop.

Hvem passer det for?

  • Ledergrupper i privat og offentlig sektor som ønsker et bedre fundament for hvordan de kan jobbe med digitalisering og utnytte muligheter i digitale teknologier.

Verktøyet fungerer som en kickstart på digitaliseringsarbeid i ledergrupper og har blitt gjennomført av 1800 personer i oppunder 1000 bedrifter.

Kom i gang – kontakt Eirik for mer informasjon og pris

Dette hjelper vi deg med

STEG 1: Kartlegging av ledergruppens digitale modenhet  

Alle i ledergruppen svarer på en undersøkelse som består av en rekke påstander fordelt på fem tematiske områder. Ofte ser vi at bare det å gjennomføre undersøkelsen gir mange en aha-opplevelse i forhold til hva digitalisering egentlig handler om.  

Basert på svarene får ledergruppen en rapport som illustrerer hva de forskjellige har svart i forhold til resten av gruppen. Dette gir en indikasjon på hvilke tema det er verdt å se nærmere på for dere.  

STEG 2: Workshop med gjennomgang av rapporten, oppgaver og diskusjoner  

Resultatene fra kartleggingen er utgangspunktet for en skreddersydd ledersamling som holdes av DigitalNorway. Målet er at ledergruppen får en felles forståelse rundt ledelse, kompetanse og bruk av data og digitale teknologier. Da vil dere også se hvor potensialet for å jobbe på nye måter er størst. 

Dere vil kunne identifisere konkrete tiltak for eksempel knyttet til endringer og digitalisering av verdikjeden, arbeidsoppgaver internt eller bruk av digitale verktøy. 

Om programmet

  • klokke ikon
    Programmet gjennomføres på 3-5 uker (fra første møte til gjennomføring av undersøkelse og workshop) 
  • Du mottar en rapport på digital modenhet der din bedrifts potensiale gjennomgås under workshopen
illustrasjon av mann ved skrivebord

Om kartleggingsverktøyet

💡 Digital Modenhetskartlegging er et verktøy utviklet av DigitalNorway og gir en indikasjon på hvordan ledere opplever bedriftens ståsted i forhold til digitalisering.  

💡 Kartleggingsverktøyet bygger på bred innsikt fra bedrifter som har lykkes med å forbedre eller skape nye muligheter for seg selv og sine kunder gjennom digitalisering. Verktøyet fungerer som en kickstart på digitaliseringsarbeid i ledergrupper og har blitt gjennomført av 1800 personer i oppunder 1000 bedrifter.  

Detaljer om programmet

Vil du lese mer om programmet? Last ned brosjyren; denne kan du enkelt sende videre til andre i ledergruppen.