Workshop

Konkurranse­kraft & vekst

Hvordan kan du oppnå økt konkurransekraft, og hvordan kan data og digitale teknologier hjelpe deg til å skape merverdi for både deg og kundene dine?

Konkurransekraft og Vekst er en todagers workshop hvor bedriftsledere lærer å anvende enkle metoder for å oppnå økt konkurransekraft. Deltakerne jobber med kunder og problemstillinger fra egen virksomhet, noe som gjør programmet svært relevant og resultatorientert. Metodene vi bruker er basert på forskning og anvendes av nær sagt alle store norske og internasjonale selskaper. 

Programmet er utviklet for selskaper i samme geografiske område eller bransje, og leveres i samarbeid med en lokal arrangør. Du må være del av et etablert nettverk (f.eks klynge, næringshage eller bedriftsnettverk) for å delta.

Programmet leveres enten digitalt over 7 leksjoner, eller gjennomføres fysisk over to dager. Det finnes ulike støtteordninger som kan dekke hele eller deler av deltakeravgiften, for eksempel fylkeskommunenes BIO-ordninger (bedriftsintern opplæring) eller distriktspolitiske virkemidler. DigitalNorway gir veiledning om hvilke ordninger som kan være relevante for ulike bedriftsnettverk.

Hvem passer programmet for?

Programmet er utviklet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker å bli mer kundedrevet i sin forretningsutvikling. Du er nysgjerrig på hvordan innovasjonsmetoder og teknologi kan brukes for å oppnå resultater. Det er mye gruppearbeid på samlingene, og hver bedrift må derfor stille med minimum to deltakere. 

Hvordan er programmet utviklet?

Metodene vi bruker for forretningsutvikling er basert på forskning, og anvendes av nær sagt alle store norske og internasjonale selskap. Vi har forenklet metodene, gjort dem praktisk anvendbare, og beskrevet dem slik at de egner seg for små og mellomstore bedrifter.

Hvordan kan du melde deg på?

Dersom du jobber i en bedrift og ønsker programmet til ditt nærområde, ta kontakt med Eirik Andreassen i DigitalNorway.