Kompetanseprogram

Industrial Digital Academy (IDA)

Åpent og gratis kompetansehevingsprogram for industrielle næringer.

Sammen med Aker ASA og Cognite har DigitalNorway utviklet Industrial Digital Academy, et åpent og gratis kompetansehevingsprogram for industrielle næringer. Målet er å sikre ny digital kompetanse for en hardt rammet industri.

Hvem passer programmet for?

Industrial Digital Acadamy (IDA) er utviklet for dagens og fremtidens databrukere i industrien, de som trenger mer kompetanse og praktisk erfaring med bruk av industrielle data. Kompetanseprogrammet er en kombinasjon av selvstudier og fasiliterte workshops som dekker alt fra grunnleggende ferdigheter, til mer avansert innhold og praktisk trening i bruk av industrielle data til analyse og datavisualisering.

Hvem står bak programmet?

DigitalNorway bidrar med relevante kursmoduler til selvstudiet. Kursene består av introduksjoner til viktige temaer og teknologiområder som er nødvendig for å kunne skape verdi gjennom bruk av data.

Cognite bidrar med fasiliterte webinarserier hvor deltagere går dypere i tematikker og blant annet jobber praktisk med industrielle data og visualiseringsløsninger. Kursene bruker Cognite sin industrielle plattform for tilgang til rellee industrielle data. Cognite administrerer også læringsportalen IDA der deltagere vil finne kurs og kan melde seg på webinar-serier og praktisk trening.

Hvordan kan du melde deg på?

Norske bedrifter kan registrere seg via IndustrialDigitalAcademy.com og deretter tilby nettbaserte kurs gratis til sine permitterte og ansatte. Kursene tilbys på ulike nivåer og har ulike forløp, tilpasset kompetansenivå.