Digital Norway Fagnettverk

Digital Norway sine fagnettverk er et tilbud til våre eiere, hvor ledere og fageksperter får en arena til å dele erfaringer og utvikle ny kunnskap innen ulike tema.

I Digital Norway tror vi på å dele kunnskap og erfaringer. Det gjør heldigvis våre eiere også. Vi arrangerer derfor en rekke fagnettverk hvor fagpersoner i våre eierselskaper møtes på tvers for å diskutere og løse problemstillinger man har til felles.

Kanskje har andre funnet gode løsninger som man kan la seg inspirere av?​ Kanskje kan vi kan slå hodene sammen og utvikle noe i felleskap som kan komme flere til gode? ​

Diskusjonene er praktisk rettede, og målet er å løfte dagsaktuelle problemstillinger innen teknologi, ledelse og nye arbeidsmåter. 

Digital transformasjon og nye arbeidsformer

I dette nettverket tar vi for oss både muligheter og utfordringer i forbindelse med styring, ledelse, organisering og kultur knyttet til digital transformasjon og nye måter å jobbe på. 

Deltagerne er ledere med overordnet ansvar for digital transformasjon, omfattende organisatoriske endringer og nye måter å jobbe på.  

Fagnettverket ledes av Posten. 

Digital kompetanse​ og læringskultur 

I dette nettverket har vi fokus på problemstillinger knyttet til kompetanseheving i en digital verden​. Vi løfter spørsmål og deler beste praksis om læringskultur og hvordan jobbe strategisk med kompetanseheving.

Deltagerne er ledere og nøkkelpersoner med ansvar for kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling. ​

Fagnettverket ledes av Telenor, Equinor og Kongsberg Digital. 

Kunstig intelligens 

I dette nettverket jobber vi med hvordan selskaper kan dra nytte av kunstig intelligens internt. Mange har gode intensjoner, men det strander ofte i pilotfasen. Nettverket deler erfaringer om hvordan jobbe strategisk og målrettet med å utnytte mulighetene som ligger i bruk av KI for den enkelte. Vi har fokus på problemstillinger knyttet til organisasjon, ledelse, tilgang på kompetanse, og intern forankring.

Deltagerne er ledere og nøkkelpersoner med ansvar for strategisk bruk av KI​.

Fagnettverket ledes av Equinor.

5G-forum

Forumet er etablert av Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i fellesskap. Hensikten er å bidra til økt bruk av 5G- teknologien i Norge gjennom å dele innsikt og erfaring på hvordan teknologien er med på å løse utfordringer og skaper muligheter som ikke er mulig med konvensjonell kommunikasjonsteknologi.

Digital Norway koordinerer aktivitetene og jobber tett med Nkom, SINTEF og Herøya Industripark.