Posten trener ansatte gjennom spill: – Gjør opplæringen bedre og mer effektiv

Nye Post i Butikk-ansatte får nå opplæringen sin gjennom dataspill. Det har vært en suksess – med rask læring som sitter lengre.

– Vi hadde et ønske om å revitalisere hele opplæringsprogrammet, og finne effektive og moderne løsninger. Da fant vi ut at moderne spillteknologi var det mest aktuelle sier Anne Paulssen, som er leder for Servicenett Konsept i Posten.

Spillene gir opplæring av ansatte som jobber med Post i Butikk, og er utviklet i samarbeid med det norske selskapet Attensi. De spesialiserer seg på nettopp denne typen spillbasert læring – som definitivt nå er i vinden.

Siden de ble tatt i bruk i mars 2021, har Posten-spillene halvert opplæringstida i butikken fra 14 til 7 dager. Både analyser og tilbakemeldinger fra de ansatte tyder på at opplæringen er bedre enn den var tidligere.

– Spillene har vært en stor suksess! sier Paulssen.

– Lærer fortere, og kunnskapen sitter lengre

– Tidligere hadde vi e-læringskurs som ferske ansatte måtte gjennom, og så var det ferdig med det. Det er en veldig statisk form for læring, sier Reidun Borge i Posten, som har jobbet tett med utviklingen av spillene. Hun fortsetter:

– Opplæringsspillet kan du spille flere ganger, slik at du blir trygg på prosessene og de ulike tjenestene.

Spillene kan spilles utenfor arbeidstid, når som helst og hvor som helst. Og ikke minst – det kan spilles om og om igjen.

– Tilbakemeldingen er at med spillteknologi lærer du fortere, kunnskapen sitter lengre og det er en mer effektiv måte å lære på, sier Anne Paulssen.

Blir heiet fram

Posten har i første omgang utviklet to hovedspill. Det ene spillet handler om arbeidsprosessene opp mot kundene, som levering og henting av pakker og funksjonell trening i kassafunksjonene. Det er tilgjengelig for alle som jobber i Post i Butikk, og kan brukes for å trene på ulike situasjoner.

Det andre spillet er myntet på nyansatte. Det er et 3D-spill der du står og jobber med kunder i en 3D-dimensjonal Post i Butikk, fører dialog og har interaktive oppgaver som du skal gjøre.

– Det er stadig kunder som kommer, og du veksler mellom flere oppgaver. Spillet går på tid og du får poeng underveis og blir på den måten heiet fram, forklarer Borge.

I Norge er det 1300 Post i Butikk, og hittil er det 14 000 butikkansatte som har tatt i bruk opplæringsprogrammet.

– De som har spilt opplæringsspillet, kjenner seg umiddelbart igjen i arbeidsoppgavene som utføres i Post i Butikk. Gjenkjenningseffekten gjør at de tør å trykke tidlig i opplæringsfasen, og er komfortabel med kassasystemet, siden det er det samme som i spillet. Mange bruker Attensi i sin egen opplæring i butikken, og det er også en stor fordel, forteller Paulssen.

Investering i kompetanse

Både små og store bedrifter vil ha glede av spill som opplæring, tror både Paulssen og Borge.

– Å lære på denne måten er veldig motiverende. 3D-simulering gjør at du visualiserer oppgaver og det du faktisk skal gjøre på jobb, istedenfor å ha en statisk opplæring. Vi har god statistikk på at de synes det er gøy, og at læringen sitter, sier Paulssen. 

Ikke minst er det ifølge Borge en suksessfaktor for enhver bedrift å investere i kompetanse blant de ansatte. 

– Gamification, altså bruk av spilldesign og -premisser i en opplæringssituasjon, er motiverende, spennende, interessant og artig.

Hva er spillbasert trening – eller gamification?

  • Trening som bruker elementer fra spillverdenen for å engasjere, motivere og mestre kunnskap og adferd. Aktiv læring hvor spilleren må ta valg og gjøre handlinger for å komme videre (til mål).
  • Bruker spill-elementer som regler utfordringer, poeng, premier og prestasjoner, tydelige mål, nivåer, konkurranser, ledertavler, personlig tilbakemelding og innholdsmestring.
  • Spilleren får umiddelbar tilbakemelding for å forstå hva som gikk galt eller rett, og hvordan resultatet eventuelt kan forbedres.
  • Det er gjerne ingen tidsbegrensning – spilleren kan trene når, hvor og så lenge hen vil, i eget tempo.
  • Repetisjon er nøkkelen til varig kompetanse- og adferdsendring, og spilleren kan derfor repetere simuleringen/treningen så mange ganger hen vil.
  • Simuleringer kan utfordre spilleren i autentiske situasjoner i et trygt og kontrollert miljø, der spilleren kan feile, reflektere, repetere og mestre uten påvirkning utenfra.

– Kan se hva som gir resultater

Stine Furru Larsen er Customer Experience Manager i Attensi. Ifølge henne vil alle bedrifter som har digital transformasjon eller innovasjon på agendaen, som er resultatdrevet og hvor de ansattes tilfredshet er viktig, ha god utbytte av gamification.

Attensi har blant annet utviklet simuleringtrening for ESG og bærekraft i energisektoren, compliance trening for finansinstitusjoner, HMS-trening i offshoreindustrien og salgstrening for butikkansatte.

– Ved å bruke simuleringsbasert trening kan du finne ut hva som gir resultater direkte fra dine ansatte. Det er lite poeng i å investere i en kompleks opplæring hvis det ikke kommer til å fungere slik dere har behov for. Her er det ikke bare snakk om kompetanse, men også om atferd og bedriftskultur. Som mennesker har vi behov for regelmessig tilbakemelding. Det er svært viktig for hvordan vi presterer, forklarer Furru Larsen.

Fylle på kunnskapshull underveis

Fordelen med å lære via spill er ifølge Furru Larsen at det skaper engasjement som gir bedre resultater, gjør treningen enkel å forstå og gir målbar effekt.

–  Tenk på det i idrettssammenheng: Du kan ta tiden på en 100-meter sprint før en seks ukers treningsleir. For å måle oppnåelsen av ferdigheten må du ta tiden på samme distanse igjen etter treningsleiren, og sammenligne resultatet. Dette er en enkel måte å måle forbedring på som er direkte konsekvens av treningen din. Derfor er det avgjørende å forstå hvor de ansatte befinner seg når det gjelder ferdigheter og kunnskap før opplæringen, for å forstå virkningen etterpå.

Gjennom slike spill er det nemlig mulig å samle data både før og etter treningen. Det gir svar på om de ansatte har fått med seg det som skal læres, og om opplæringen var vellykket.

– Ved å evaluere treningen, kan du identifisere eventuelle kunnskapshull og sikre at hensiktsmessige læringsmål blir dekket i enhver fremtidig opplæring. På samme måte gjelder det om det er aspekter av opplæring som ikke var engasjerende eller spesielt vellykket. Da kan du justere disse for å oppfylle læringsmålene dine på et senere tidspunkt, forteller Stine Furru Larsen.

Derfor er bruk av spillelementer en ypperlig måte å lære på:

1. Mer engasjement gir bedre resultater

Å forbedre ferdighetene og tilliten til de ansatte, vil skape et engasjement som virksomheten din kan høste gevinsten av. Når de ansatte oppfyller potensialet, befester det bare omdømmet ditt som en sterk konkurrent i din bransje.

2. Bedre trivsel for ansatte 

Vi lærer alle på forskjellige måter. Det er viktig å benytte seg av disse forskjellige metodene. Når ansatte føler seg sett og hørt, føler de seg verdsatt. Deretter vil trivselen deres bli bedre.

3. Tar tak i svakheter i teamet ditt

Hvis du har identifisert svakheter og gitt opplæring uten å se endring, bør du kanskje tenke annerledes. Men da har du i hvert fall identifisert utfordringen, noe det er enklere å jobbe videre ut fra.

4. Reduser personalomsetningen

Hyppig rekruttering er dyrt. En del av opplæringsstrategien er å utvikle talentet du allerede har, og dermed reduserer du personalomsetningen i virksomheten din.

Kilde: Attensi

Tjenester

Veivisere

Veiviserne hjelper bedrifter med å løse utfordringer i en digital hverdag. Steg for steg får du tilgang på praktiske verktøy du kan bruke – alt for å gjøre det enklere for deg. Guidene er gratis.

Tjenester

Digitale kurs

Trenger du eller dine ansatte kompetanseheving på teknologi, innovasjon og digitale verktøy? Kursene er helt gratis og utviklet i samarbeid med noen av de tyngste fagmiljøene i norsk næringsliv og akademia.

Temasider

Vil du utforske ulike emner innenfor digitalisering og teknologi? På våre temasider finner du kurs, artikler, steg for steg-guider og annen nyttig informasjon, alt samlet på et sted!

Om DigitalNorway:

DigitalNorway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å tilby digital kompetanseheving til bedrifter og ansatte. I tillegg jobber vi med å tilrettelegge for at alle bedrifter i Norge skal ta del i den datadrevne økonomien.