Om DigitalNorway

DigitalNorway er en non-profit som skal gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes med digitalisering. Grunntanken bak initiativet er at vi deler der vi kan, og konkurrerer der vi må. For at vi skal oppnå økt konkurransekraft internasjonalt, er vi nødt til å stå sammen og bli bedre til å dele kunnskap, kompetanse og erfaringer.

Om oss og våre tjenester

Vår jobb er å sikre at alle norske selskaper får tilgang til denne kunnskapen og nettverket de trenger for å jobbe med digitalisering. Vi mener dette bør være så enkelt og tilgjengelig som mulig, for så mange som mulig. Nedenfor kan du bli bedre kjent med oss og hva vi jobber med.

  • Digitaliseringsguiden – en guide som hjelper deg med å forstå ulike digitale teknologier, gir deg praktiske verktøy til hvordan du kan forbedre og fornye dine produkter og tjenester. Gjør deg kjent med Digitaliseringsguiden her.
  • DigitalNorway Community – en faglig møteplass og arena for deling av kunnskap og erfaringer knyttet til å ta i bruk ny teknologi. Her møter du andre som jobber med digitalisering i ulike selskaper. Les mer om DigitalNorway Community her.
  • Vi leverer ulike produkter og tjenester til små og mellomstore bedrifter. Blant annet lærer vi opp ledere i å jobbe med innovasjon, derfor har vi utviklet et diagnoseverktøy som hjelper deg med å komme i gang med digitaliseringsprosessen. Les mer om Omstillingsmotor her.

I tillegg til dette involverer vi oss i utvalgte store og små prosjekter – noen av disse kan du lese om her. DigitalNorway er også sekretariat for Digital21, et regjeringsoppnevnt utvalg som gir råd til myndighetene om hvordan de kan bidra til at norsk næringsliv er i stand til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. 

For å lykkes med alt dette, bygger vi tette kompetansenettverk i samarbeid med våre eiere og regionale partnere. Disse bidrar med kunnskap, verktøy og metoder som vi igjen kan dele med deg. I tillegg jobber vi med partnere innen akademia og har fått støtte fra EU for å delta i flere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Vi gir deg en snarvei til kompetanse, opplæring og nettverk. Vårt mål er at det skal bli enklere for deg å lykkes. 

Eiere og strategiske medlemmer

Sammen med DigitalNorway står 18 engasjerte eiere og strategiske medlemmer, samt akademia og sterke regionale innovasjonsmiljøer. Disse er med på å utvikle nyttige tjenester og verktøy for digitalisering, og å legge til rette for at det bygges sterke profesjonelle nettverk på tvers av fagfelt og bransjer.

Regionale partnere

Vårt samarbeid med regionale partnere er skaleringsmekanismen som gir oss kraften til å nå ut til bedrifter over hele landet. Vi deler kompetanse og erfaring om hvordan digitale teknologier anvendes hos SMBer, og samarbeider om å levere tjenester til dette markedet.

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er avgjørende bidragsytere for å hjelpe norske bedrifter med å utnytte mulighetene digital teknologi gir.

 width=  width= width=

Ansatte

Vi er et effektivt og kompetent arbeidsmiljø som holder til på Forskningsparken i Oslo. Herfra jobber vi hardt for å hente inn og dele kunnskap om digitalisering med hele det norske næringslivet.

Tor Olav Mørseth
Daglig leder
E-post: torolav.morseth@digitalnorway.com
Mobil: 924 42 262

 

Liv Dingsør
COO/Leder for forretningsutvikling
E-post: liv.dingsor@digitalnorway.com
Mobil: 
917 24 981

 

Karen Heidel 
CFO og administrasjonsdirektør
E-post: karen.heidel@digitalnorway.com
Mobil: 900 58 387

 

Eirik Andreassen
Ansvarlig for Omstillingsmotor og Regionale Partnere
E-post: eirik.andreassen@digitalnorway.com
Mobil: 402 00 598

 

Annita Fjuk
Ansvarlig for samarbeid mellom forskning og næringsliv
E-post: annita.fjuk@digitalnorway.com
Mobil: 900 84 698

 

Sigri Sevaldsen
Forretningsutvikler
E-post:  sigri.sevaldsen@digitalnorway.com
Mobil: 926 03 900

 

Trond Moengen
Sekretariatsleder Digital21
E-post: trond.moengen@digitalnorway.com
Mobil: 952 73 220

 

Helge Dahl-Jørgensen
Bransjeprosjekter
E-post: helge.dj@digitalnorway.com
Mobil: 917 57 591

 

D.B.R.K. Gupta Udatha
Spesialrådgiver
E-post: gupta.udatha@digitalnorway.com
Mobil: 455 34 627

 

Pavan K Sriram

Senior prosjektleder internasjonale prosjekter

E-post: pavan.sriram@digitalnorway.com

Mobil: 410 67 657

 

Silje Morlandstø
Community Manager
E-post: silje.morlandsto@digitalnorway.com
Mobil: 475 10 615

 

Per Erik Aspen
Kunde- og konseptutvikler

E-post: per.erik.aspen@digitalnorway.com
Mobil: 45 48 75 24

 

Christian Albertsen

Prosjektleder

E-post: christian.albertsen@digitalnorway.com

Mobil: 932 92 243

 

Lene Normann Olsen

Prosjektleder Eierkontakt

E-post: lene.normann.olsen@digitalnorway.com

Mobil: 992 98 190

 

 

Dragana Trifunovic

Prosjektleder fagnettverk

E-post: dragana.trifunovic@digitalnorway.com

Mobil: 98 82 50 08

 

Gunn Kristin Vambheim

Leder eier- og partnerutvikling

E-post: gunn.kristin.vambheim@digitalnorway.com

Mobil: 95 87 97 43

Følg med på Norges digitalisering!

Du kan melde deg av nyhetsbrevet via linken i bunnteksten i nyhetsbrevet. Informasjon om våre retningslinjer for personvern finner du på vår hjemmeside.