h

Om DigitalNorway

DigitalNorway er et initiativ av og for næringslivet med mål om å øke konkurransekraften til norske virksomheter. Vår oppgave er å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør vi gjennom å sette virksomheter av alle typer og størrelser i stand til å utvikle og ta i bruk ny teknologi, og ved å fasilitere nye samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer.

Vi utvikler og sprer digital kompetanse over hele landet, og driver digitaliseringsprosjekter på tvers av selskaper og bransjer. DigitalNorway samarbeider med forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsklynger og flere av de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på.

Sammen bygger vi norsk konkurransekraft.

Tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester og kompetansehevende tiltak for norske bedrifter. Målet er at du som deltaker skal arbeide med å øke bedriftens konkurransekraft ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi og gjennom å etablere nye samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer. DigitalNorway samarbeider med de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på. Alle våre programmer arrangeres i samarbeid med en lokal partner, for eksempel næringsforeninger, klynger eller organisasjoner som leveres til en gruppe av bedrifter.

Eiere og strategiske medlemmer

15 av landets ledende selskaper har gått sammen om en ambisjon om å øke tempoet på digitaliseringen av norsk næringsliv. Eierne finansierer oppstarten av DigitalNorway, og har forpliktet seg til å dele sin kompetanse og erfaring i nettverket. I tillegg stiller de ressurser og ekspertise til rådighet for DigitalNorway.

Regionale partnere

Vårt samarbeid med Regionale Partnere er skaleringsmekanismen som gir oss kraften til å nå ut til bedrifter over hele landet. Vi deler kompetanse og erfaring om hvordan digitale teknologier anvendes hos SMBer, og samarbeider om å levere tjenester til dette markedet.

Samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere er avgjørende bidragsytere for å hjelpe norske bedrifter med å utnytte mulighetene digital teknologi gir.

Ansatte

Vi er et effektivt og kompetent arbeidsmiljø som holder til på Forskningsparken i Oslo. Herfra jobber vi hardt for å hente inn og dele kunnskap om digitalisering med hele det norske næringslivet.

Følg med på Norges digitalisering!