Kan gi løsninger på strømkrisen: Nytt UiO-kurs om mulighetene med digitale tvillinger

Digitale tvillinger brukes på ulike måter for å finne løsninger på strømkrisen, forklarer David Cameron ved Universitetet i Oslo. I januar leder han en ny videreutdanning om digitale tvillinger for små og mellomstore bedrifter.

Hva er digitale tvillinger – og hvilke muligheter gir de små og mellomstore bedrifter? Lær mer i ny tredagers videreutdanning ved UiO i januar, for ansatte i det offentlige og næringslivet.

En teknologi som akkurat nå berører oss alle, enten vi vet det eller ikke, er digitale tvillinger.

– Digitale tvillinger brukes til å finne løsninger på strømkrisen. De finnes opp og ned hele energikjeden, helt ned til hver enkelt husstand sitt forbruk, sier David Cameron. Han er koordinator for SIRIUS-senteret ved Universitetet i Oslo (UiO), et forskningsdrevet innovasjonsmiljø for industridata. 

Digitale tvillinger er kort fortalt digitale representasjoner av noe som finnes i den virkelige verden. Ved hjelp av sensordata og andre data, sammen med teknikker som beregningsmodeller og maskinlæringsalgoritmer, brukes de til å overvåke hva som skjer – og til å forutsi hva som vil komme til å skje

Som at det sannsynligvis vil komme et rush av bestillinger, at det vil være behov for vedlikehold … eller en topp i strømprisene. 

Etter nyttår leder Cameron videreutdanningen «Digitale tvillinger: vitenskap og anvendelser» ved UiO, der du kan lære om mulighetene som ligger i denne teknologien for alle typer virksomheter. 

David Cameron er koordinator for SIRIUS-senteret ved Universitetet i Oslo (UiO) og leder videreutdanningen «Digitale tvillinger: vitenskap og anvendelser» i januar. Foto: UiO

Digitale tvillinger er nemlig ikke bare spennende og relevant for store kraftselskaper – men også for små og mellomstore bedrifter (SMB) i alle bransjer. 

Emnet er i praksis et tredagers kurs, som nå er nå åpent for påmelding for ansatte i offentlig sektor og i næringslivet. Det holdes 17., 18. og 28. januar. Påmeldingsfristen er 4. januar. 

– Ta bedre, kostnadsbesparende beslutninger

– Det finnes mange definisjoner på digitale tvillinger. Den mest givende tror jeg er at digitale tvillinger gir deg en simulering av det som skjer i et system eller en gjenstand. 

– En annen måte å se det på det, er at du tar all data du har om en gjenstand og prøver å samle den på en slik måte at du kan gjøre noe fornuftig med den, sier Cameron.

Mens de innen olje, kraft og industri har vært tidlig ute med å ta i bruk digitale tvillinger, brukes dette også nå i alle andre tenkelige sammenhenger – for eksempel innen bank, finans og handel for å forutsi kundeadferd. Det finnes for den saks skyld flere prosjekter som vil lage digitale tvillinger av hele verden

– Alt som kan beskrives som et system, kan du lage en digital tvilling av. Selv om det begynner å bli litt skremmende når vi snakker om digitale tvillinger av sosiale prosesser, sier Cameron.

I små og mellomstore bedrifter der en er nysgjerrig på å utforske teknologien, mener han at en bør spørre seg selv: 

– Er det noe sted hvor jeg trenger å få sanntidskontroll over det som skjer i bedriften? Er det noe jeg gjør som jeg kan modellere, og der jeg kan dra nytte av å ha en modell av det som skjer? Har jeg data spredt over forskjellige databaser – eller i esker og permer – som kunne gitt meg bedre kontroll over utviklingen og kvaliteten på produkter og tjenester, dersom jeg samlet dem på samme sted?

Det du kanskje først og fremst muliggjør med digitale tvillinger, er å få støtte til å ta bedre og kostnadsbesparende beslutninger, mener Cameron.

– Du får den informasjonen du trenger: «Full situational awareness», sier han. 

Fakta: Fra data til innsikt

Ny etter- og videreutdanning (EVU) innen data science fra Universitetet i Oslo (UiO), utviklet i samarbeid med blant andre DigitalNorway. Startet opp i et pilotprogram fra desember 2021, med «Verdien av data i beslutningsprosesser» som første mikroemne. 

Hvert mikroemne er et kort kurs som går over tre dager og gir 2,5 studiepoeng. Disse kan fullføres enkeltvis eller settes sammen til en utdanning. Vinteren og våren 2022 vil det bli gitt emner om digitale tvillinger, beregning av usikkerhet (maskinlæring) og dyp læring

Neste emne heter «Digitale tvillinger: vitenskap og anvendelser» (Digital Twins for Science and Applications) og undervises på engelsk. Det er rettet mot ansatte i det offentlige og i næringslivet, gjerne i SMB-er, som ønsker å lære mer om mulighetene i denne teknologien for sin virksomhet. Anbefalte forkunnskaper er en bachelor i realfag eller tilsvarende. 

Emnet holdes over tre dager, 17., 18. og 28. januar 2022. Kursavgiften er i pilotperioden på kr. 5.000,-. Påmeldingsfrist 4. januar. 

Meld deg på «Digitale tvillinger: vitenskap og anvendelser».

Kan la oss spare strøm og penger

Et eksempel Cameron trekker frem for hva en kan få til med digitale tvillinger, er å gi huseiere en sanntidsoversikt over det som skjer i huset deres – og hjelpe dem med å spare strøm. 

– Strømselskaper kan gjøre oss en skikkelig tjeneste ved å bygge dette inn i appene sine. Mange apper bare leser av strømmen, men de beste kan gjøre simuleringer og hjelpe deg med å ta bedre beslutninger. Vi trenger ikke bare å lese av forbruket, men å få tilgang på simuleringer og prediksjoner som sier hva vi bør gjøre, sier Cameron.

En trenger ikke se lenger enn til nettopp kraftbransjen for å se hvordan digitale tvillinger allerede tas i bruk:

– Statnett bruker for eksempel digitale tvillinger for å sikre at nettfrekvensen ikke faller under et visst nivå, slik at de faktisk får levert strøm. Og for å regulere det uforutsigbare markedet trenger nettselskapene gode modeller som er koblet opp mot sanntidsdata, sier Cameron.

– Hvis vi får digitale tvillinger av ditt private forbruk som slår sammen strømmålinger med for eksempel data om temperatur, dine rutiner og planer, og så videre – da vil det kunne være et viktig bidrag mot å la oss styre strømforbruket bedre og spare veldig mye strøm og penger. Noen av selskapene går allerede denne veien, sier han. 

– Et salgsbegrep

Når vi snakker om digitale tvillinger, snakker vi egentlig ikke om en bestemt teknologi – men heller om en måte å bruke teknologi på.

– Jeg ser «digital tvilling» som et salgsbegrep, sier Cameron, som mener at mange forventninger vi har til slik teknologi er skapt mer av «The Matrix» og «Avatar» enn av noe teknisk og vitenskapelig.

Kort fortalt handler det altså om å kunne lage en modell som simulerer eller forutsier oppførselen til et eller annet system. Dette i seg selv er langt ifra noe nytt. 

– Helt fra antikkens astronomer som studerte stjernene, har en tenkt at «okay, jeg skal lage en matematisk modell, og godheten i modellen er hvor godt den passer observasjonene». Det første en må spørre seg er om modellen er gyldig, og den eneste måten å vite det på er å validere mot observasjoner og målinger, sier Cameron. 

Det betyr ikke at det ikke er noe nytt med digitale tvillinger, eller at det ikke ligger store muligheter her. Det bare fungerer og ser annerledes ut enn vi kanskje forestiller oss fra science fiction. 

– Det som skjer nå er vi at får sanntidsdata fra systemet, og er i bedre stand til å faktisk ta denne modellen og gjøre den så god at vi kan se prosessen i sanntid. Da er det forhåpentligvis garantert at den er validert, fordi den faktisk skygger realiteten i hvilken som helst prosess, enten det er en forretningsprosess, en kundeprosess eller hva måtte være.

Dette igjen kan en bygge videre på – for eksempel ved å bygge applikasjoner og gjøre beregninger og prediksjoner.

– Det digitale tvillinger gjør, er å gi oss en veldig bra måte å dra nytte av simuleringer, modellering, beregning, tingenes internett, datastrømming og så videre – slik at vi faktisk bruker det til noe fornuftig. De gjør at vi kan bygge ting som for eksempel lar oss ta kunstig intelligens i bruk, sier Cameron. 

– På kurset vil vi se på hvordan vi kan se gode mønstre, hvordan andre har gjort dette før og hva du må gjøre for å bygge slike ting. Og du vil få tenke ut en egen digital tvilling med referanse i det dere gjør i din egen virksomhet, sier han.