Ny veiviser: Slik kombinerer du hjemmekontor med kontorlivet

Over halvparten av oss vil gjerne fortsette å jobbe mye hjemmefra. Men er bedriften rustet til denne nye «hybride» arbeidsformen? Nå lanserer DigitalNorway en veiviser som hjelper deg navigere en hybrid arbeidshverdag.

Året på hjemmekontor har åpnet øynene våre for nye måter å jobbe på. Selv etter pandemien vil neppe alle arbeidstakere være innstilt på å jobbe bare fra kontoret.

Tvert imot: de aller fleste ser for seg å være like mye hjemme som på kontoret framover.

– Denne nye arbeidshverdagen krever noe helt annet av både arbeidsplassen og ledere. Det krever både tillitsbasert og agil ledelse, tilrettelegging og en omstart av bedriftskulturen, sier Gurill Mediaa, direktør for innovasjon og kultur i Culture Intelligence.

Å lykkes med denne omstillingen går ikke av seg selv. Derfor har Culture Intelligence og DigitalNorway utviklet en veiviser som går gjennom hva man bør være bevisst på for å skape en effektiv og inkluderende hybrid arbeidsplass.

– Når det kommer til hybride arbeidsformer er det mange faktorer man må være bevisst på å etterleve, ellers er sjansen stor for å bomme  på målene sine, sier Mediaa.

Er bedriften din rustet til å lykkes med hybrid arbeidshverdag? Vår nye veiviser om den nye arbeidshverdagen tar deg gjennom det du må tenke på når det kommer til ledelse, tilrettelegging og arbeidskultur:

Veiviser

Hvordan lykkes med hjemmekontor og hybrid

Verktøyene og kunnskapen du trenger for å gripe mulighetene med hybride arbeidsformer – og skape en enklere og bedre arbeidshverdag.

453 Moduler0% Fullført

Kultur nøkkelen til hybrid suksess

En vellykket hybrid arbeidsplass handler naturlig nok mye om praksis, ledelse, fasiliteter og konkrete tiltak som gjør at driften går effektivt selv om alle ikke er på kontoret samtidig.

Men det dreier seg like mye om arbeidskultur, altså hvordan man gjør ting. Tone S. Ringstad, daglig leder i Culture Intelligence, forklarer:

– Den største faren er at folk prøver å gå over til hybrid arbeidsform, men samtidig fortsetter med den gamle arbeidskulturen. Går man på autopilot, kan det hende man bommer på hvordan dette året har påvirket oss. Det blir som om du skal kjøre fra Oslo til Hamar, men bare bruker gamleveien. Du kommer kanskje fram, men du får langt fra det det beste utfallet, sier hun.

– Det virket før, men er ikke lenger den beste veien.

Tone Ringstad og Gurill Mediaa i Culture Intelligence.

Men hva er egentlig arbeidskultur? Kort oppsummert dreier det seg om prioriterte verdier som påvirker holdninger, vaner, tankesett og handlingsmønstre på arbeidsplassen – med andre ord, «måten man gjør ting på». 

Hvordan blir den nye, gamle arbeidshverdagen?

Skal vi vende tilbake til arbeidsplassen som om ingenting er skjedd? Bli med på webinar 22. september om vår nye, gamle arbeidshverdag.

Og selv om kultur har stor innflytelse over hvorvidt bedrifter lykkes med å nå sine mål, er det dessverre ikke alle som tar det på alvor, sier Ringstad.

– Når du ikke har innsikt i egen kultur, har du ikke nok innsikt i teamet du leder. Hvis du ikke vet hvordan laget ditt faktisk er sammensatt, er det vanskelig å finne ut hvordan du kan mobilisere til best mulig innsats og å utvikle dem videre som et team, sier hun.

Slik henger kultur sammen med resultater:

Hvordan kan samspillet mellom kultur og resultater se ut i praksis? Ringstad gir et illustrativt eksempel:

– Se for deg at du er en del av et team som skal bygge en ny softwareplattform. I dette scenariet er det de kulturelle verdiene vi kaller effektivitet, rasjonell tenkning og kvalitet som står sterkt i teamet. I akkurat denne kulturen vil trolig teamet bygge plattformen på samme måte som den forrige. Fordi de har gjort det før, så det blir en effektiv prosess, og de vet at det blir bra. Dette i seg selv er det ikke noe galt med.

– Men så kan det hende at akkurat denne plattformen ikke skal være lik den gamle. Det kan være at rammebetingelsene har endret seg, markedet er annerledes, kunden har utviklet seg eller det er en annen kunde.  

– Derfor kunne man fått et bedre resultat om man hadde hatt litt andre verdier i teamet: sånn som kreativitet, risikovilje eller utforsking. Men det er veldig vanskelig å innse dette hvis du ikke er klar over hva slags type kultur du har. Dermed blir risikoen for å gå på en smell større hvis du ikke er kulturbevisst.

Har laget «hybrid kulturkode»

For å gjøre det enklere å jobbe med arbeidskultur, destillerer Culture Intelligence kulturer ned i et sett med «verdier», som alle reflekterer ulike måter handle, tenke og jobbe på. En analyse av hvilke verdier som gjelder på en arbeidsplass kan gi innsikt i hvordan bedriften jobber sammen, løser oppgaver, prosesser og utfordringer.

Det finnes mange ulike verdier man kan måles på. Men gjennom pandemien har Culture Intelligence jobbet med å identifisere hvilke verdier som gjør bedrifter bedre rustet til å skape en effektiv og inkluderende arbeidsplass under et «hybrid-regime».

Mediaa forklarer:  – Vi har funnet ni verdier som er direkte knyttet til hvor godt man jobber med hybrid- og hjemmekontor. Vi vil gå så langt som å si at disse verdiene du ha fingeren på som leder, sier Mediaa.

De ni verdiene utgjør det Culture Intelligence kaller en «hybrid kulturkode». Du kan utforske den hybride kulturkoden i sin helhet i veiviseren, men i mellomtiden kan Ringstad gi noen eksempler:

– Verdien vi kaller «ansvarlighet» er naturlig nok viktig i en slik setting. Det betyr at det er naturlig for de ansatte å ta ansvar for oppgaven: både at de forstår den og har eierskap nok til å gjennomføre den på egen hånd. Det må være på plass hvis delvis hjemmekontor skal virke, sier Mediaa.

– Og hvis ledelsen for eksempel i tillegg skårer lavt på «åpenhet» og «læring» kommer de til å drukne i et kontrollbehov, legger hun til.

Kultur: En viktig KPI

Mediaas vil altså på det sterkeste oppfordre alle bedrifter – store som små – å ta utfordringene med det å lede en god hybrid arbeidsplass på alvor. Det er de som jobber aktivt med både praktisk tilrettelegging og kulturell tilpasning som vil klare seg best i tiden fremover.

– Kultur bør være en like viktig KPI (key performance indicator) som de finansielle og markedsmessige målene. Det er når man er bevisst og får systematiske data at man kan jobbe strategisk med kultur. Først da er man en kulturintelligent bedrift som har lykkes i å bruke kultur som en strategi for vekst, avslutter hun.

I denne gratis-veiviseren kan du lære mer om hvordan din bedrift best kan takle den hybride hverdagen:

Veiviser

Hvordan lykkes med hjemmekontor og hybrid

Verktøyene og kunnskapen du trenger for å gripe mulighetene med hybride arbeidsformer – og skape en enklere og bedre arbeidshverdag.

453 Moduler0% Fullført