– Når vi snakker om nye teknologier starter alt med data

Christian Albertsen i DigitalNorway leder sammen med Dragana Trifunovic Fasilitatoren: Et nytt workshop-basert kurstilbud for SMB-er. Nå kan du melde deg på workshop om hvordan hente innsikt og verdi ut av data. Foto: Johnny Vaet Nordskog / NewsLab

Workshopen «Fra data til verdi» skal hjelpe små og mellomstore bedrifter over hele Norge med å ta bedre beslutninger med god bruk av data.

– De aller fleste bedrifter har et stort og uforløst potensiale i å anvende data i mye større grad, sier Dragana Trifunovic i DigitalNorway.

– For mange handler det om at man ikke ser mulighetene eller hvordan man skal komme i gang med å jobbe mer datadrevet.

Sammen med Christian Albertsen leder hun workshopen «Fra data til verdi» – en grunnleggende og praktisk innføring i hvordan du kan bruke data til å løse problemstillinger både knyttet til nyskaping og effektivisering. Denne er nå åpen for påmelding.

Workshopen er en del av den nye Fasilitatoren fra DigitalNorway. Her får du kunnskap og verktøy du kan ta med tilbake i virksomheten og få ting til å skje i praksis. Samtidig får du et nettverk av støttespillere til å hjelpe på veien. 

– Data kan være litt mystisk, men vi ønsker å demystifisere det, sier Trifunovic.

Alt starter med data

Hvor skal du i det hele tatt begynne, for å ta i bruk og skape verdi fra data? Første steg er å se at nettopp data er der alt starter, når det kommer til å lykkes med all annen digital teknologi.

– Vi tar deg gjennom stegene, fra å sette opp en problemstilling til å hente inn rådata, vurdere kvaliteten på dataen og ta ut innsiktene gjennom visualisering eller lignende. Da får man bedre forutsetninger til å skjønne hvordan verdiskapingen skjer i praksis, sier Trifunovic.

Albertsen sier at målet fremfor noe annet er at flere skal kunne identifisere problemstillinger som kan løses med data, og evne å se mulighetene for ny verdiskaping i bedriften.

– Når vi snakker om nye teknologier starter alt med data, sier han.

– Det er grunnsteinen i kompetansen rundt digitalisering og relevant for alle. Bygger vi grunnleggende forståelse hos flere i bedriften så får vi satt det i system, vi får et felles språk og vi får mye bedre vilkår for å utvikle bedriften.

Fakta: Fasilitatoren

Nytt kurstilbud fra DigitalNorway rettet mot norske små og mellomstore bedrifter (SMB), i form av workshops som går over 1-3 dager og vil arrangeres over hele landet, med base på Toppindustrisenteret i Oslo.

Du lærer om digital teknologi og kompetanse i praksis og vil jobbe med problemstillinger knyttet til egen virksomhet – med konkrete metoder, verktøy og kunnskap du kan ta med hjem til bedriften. De to første temaene er Fra data til verdi og Kundedrevet innovasjon.

Kursene er utviklet sammen med flere av de fremste norske fagmiljøene innen teknologi og innovasjon, og med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling.

Kjemper for brobygger-rollen

Kurstilbudene i Fasilitatoren er utviklet i samarbeid med flere av landets ledende fagmiljøer – inkludert flere av DigitalNorways eiere og samarbeidspartnere – og med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling. 

Målet med data-workshopen er ikke å bli ekspert på det tekniske, men å forstå nok av det tekniske og hvordan data kan brukes til å vite hva som er mulig – og dermed hva man kan be om fra sine egne fagfolk eller bestille fra eksterne miljøer.

Blant dem som brenner for denne tilnærmingen er Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB. DNB er en av DigitalNorways eiere. 

– Den rollen jeg kjemper for, som får for lite fokus, er brobygger- eller oversetterrollen, sier Oftedahl.

Hun tegner opp et gap mellom dem som utvikler tekniske løsninger og de som skal dra nytte av dem.

– I tomrommet mellom dem skapes det ikke så mye verdi, så min jobb er å kunne forklare både til forretningssiden og den tekniske siden. Da kan vi bruke data bedriften allerede har til å ta smartere beslutninger som ikke bare er basert på magefølelsen.

Ine Oftedahl er direktør for datatransformasjon i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

Selv har Oftedahl en tradisjonell bakgrunn som siviløkonom.

– Jeg kom inn på et tidspunkt hvor det var ganske få av oss ikke-teknikere som jobbet innen data. Da er man idioten i rommet en stund, men så får du kunnskap og ser mulighetsrommet.

Hopp på datatoget

Akkurat det mulighetsrommet er viktig.

– Du får forutsetninger for å bli en mer innovativ virksomhet, og får flere verktøy til å utvikle produkter og forretningsmodeller.

Og på flippsiden av dette minner Oftedahl om at det er nok av bedrifter, uansett størrelse, som nå begynner å utnytte potensialet som ligger i god bruk av data.

– I fremtidens jobbmarked bør det være i alles interesse å øke datakompetansen for alle ansatte, slik at de kan se muligheter utover det man holder på med akkurat i dag, sier hun.

– Hvis du ikke hopper på datatoget nå, vil du bli en taper i markedet.

Og for dem som synes det virker komplisert beroliger Trifunovic i DigitalNorway med at dette er enklere enn man kanskje skulle tro.

– Du jobber med data hver dag. Det vi lærer deg er bare å jobbe mer strukturert med det, slik at du tar gode beslutninger basert mindre på magefølelse og mer på det du faktisk vet.

Les mer og meld deg på:

Workshop: Fra data til verdi

Data er forutsetningen for nesten all digitalisering. Meld deg på workshop 10. mars og lær hva data er, hvilke problemer vi løser med data, hvor vi finner data og hvordan vi jobber med data for å skape ny verdi.